Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας


Την 18 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η 14/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης( 5 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο . Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής (1 αίτηση) Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη Αθανασίου

3ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(1 αίτηση) Εισηγήτρια:   Ευφροσύνη Αθανασίου

4ο . Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Καρδίτσας την 6η Νοεμβρίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση-ενημέρωση από την ομάδα υποστήριξης μητρικού θηλασμού και μητρότητας.

5ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά προτάσεις για την ανάπλαση μικρών Κοινοχρήστων χώρων προκειμένου να συμπεριλειφθούν στην μελέτη για ένταξη της χρηματοδότησης στο νέο LEADER 2014-2020.

6ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στο ΟΤ 163( Καραγεώργος Ε. Αναγνώστου Κυριακούλα.). Εισήγηση: Κουτσάφτης Σπύρος.

 7ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που θα αφορά τα προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις για τη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. Εισήγηση: Μπακαλάκου Σωτηρία.

8ο. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλης ως πεζοδρόμου πλάτους 4,00 μ. Παρόδου της οδού Ταλιαδούρου για την εξυπηρέτηση των παροδίων. Εισήγηση: Κουτσάφτης Σπύρος.

9ο. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την εξέταση πρότασης δημιουργίας μικρού πλατώματος στην συμβολή 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ΚΑΠΟΔΗΣΤΡΙΟΥ προς αποφυγή προσκύρωσης. Εισήγηση: Κουτσάφτης Σπύρος.

10ο. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της Γακιοπούλου Ι. Εισήγηση: Δημητρίου Σταύρος

 

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας                                                                                                                                                           

    Αρτεσιανού 1   3ος οροφος 

  ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729

 

 

                                                                                                                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

                                              

Προηγούμενο άρθρο Εορταστικές εκδηλώσεις για τον Προστάτη της Αστυνομίας Άγιο Αρτέμιο
Επόμενο άρθρο Ο Μεγαλόσταυρος της Αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας στο Δημήτρη Σιούφα