Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας


Την 12η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η 3/2019 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα:

1ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (5 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης που αφορά την την παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης για τρία έτη ή μη, του δημοτικού καταστήματος Ι-13 καταστήματος της νέας Δημοτικής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας. Εισήγηση Τμήμα Εσόδων

3ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης που αφορά την μείωση ή μη, μισθώματος εκμισθωμένου δημοτικού  καταστήματος Ι-11, της Δημοτικής Αγοράς, της Δ. Κ. Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας(άρθρο 9 Ν. 4071/2012). Εισήγηση Τμήμα Εσόδων

4ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την κοπή δένδρου Λικυδάμβαρης στη συμβολή  των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Νικηταρά της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου Δημ. Καρδίτσας.

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Το ΤΕΕ συμμετέχει στη σύμβαση για την ανακατασκευή της γέφυρας Κοράκου