Ειδήσεις

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 4-5-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επαναλειτουργία λαϊκών αγορών στα όρια του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: κ. δήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής κληρώσεων λαϊκών αγορών (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για τον εξής λόγο:

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Προηγούμενο άρθρο Παλεύουμε για την εξασφάλιση της υγείας του λαού!
Επόμενο άρθρο Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων: Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός,