Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Πέμπτη 17 Μαρτίου το Δ.Σ. Παλαμά


Συνεδριάζει την Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαμά και της Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά για την υλοποίηση του Έργου: «Βελτίωση και Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ. Φύλλου».
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης ένταξης στον άξονα προτεραιότητας  3: «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» της Πράξης: «Βελτίωση και Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ. Κ. Φύλλου».
Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κατασκευή Φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κατασκευή Φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κατασκευή Φραγμάτων Δ. Ε. Σελλάνων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης εκπόνησης της Υδραυλικής Μελέτης Ρέματος Βελά.
Εισηγητής Δήμαρχος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου στη Λιμνοδεξαμενή Ιτέας.
Εισηγητής Δήμαρχος

8.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων στην Τ. Κ. Αγίας Τριάδας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

9.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος των ΔιοικητικοΟικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών – έργων για το έτος 2016 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση συσκευών POS στα Δημοτικά ταμεία για είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας εκδηλώσεων της Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου στην Έδρα του Δήμου και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλάνων και Φύλλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής για την διαπίστωση νόμιμης ή αυθαίρετης χρήσης πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών, οδών και κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 138 / 39043 / 08 – 03 – 2016 εγγράφου της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Καρδίτσας – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 61 / 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Άρης Τσίρας

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 2515 / 11Α / 365 / 10 – 03 – 2016 εγγράφου του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου στη ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 2092 / 04 – 03 – 2016 αίτηση της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α. Ε.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 22 / 25 – 02 – 2016 αίτησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα δημότη για μείωση Δημοτικών φόρων και τελών κατά 50% σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. [ Ν. 3463 / 2006].
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πεδινού.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 02 / 2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 02 / 2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αχιλλέα Νικολούλη του Βασιλείου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Τηλέμαχου Στάμου του Γεωργίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Παπαευαγγέλου του Ιωάννη.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Αδάμου του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Ζαγανά του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Χρυσούλας Καμπούρη του Δημητρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Σοφίας Παπαδοπούλου του Γεωργίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ζωής Ζητούνη του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Τερέζας Ντραβάλια του Θεοφίλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Αγγέλη του Βαϊου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

36.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Στέφανου Κρομήδα.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

37.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Παλιούρα του Νικολάου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

38.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ιωάννας Παλιούρα του Βασιλείου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

39.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευθυμίου Κατσιαούνου του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

40.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Κωνσταντίας Καραμήτρου του Ιωάννη.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

41.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αικατερίνης Κριτσινιώτη του Πολυχρόνη.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

42.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Θωμά Βαρλάμη του Βασιλείου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

43.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ελευθερίας Καλαμάκη του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

44.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Πολυξένης Αναγνωστοπούλου του Δημητρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

45.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Νικολάου Κούλπα του Αντωνίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

46.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευθυμίου Κατσιαούνου του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

 

Προηγούμενο άρθρο Προσφυγικό : Μια ευκαιρία για την εικόνα της Ελλάδας μας
Επόμενο άρθρο Επιστημονική εκδήλωση- ημερίδα από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου