Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 13η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:15 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2018: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, αξονας προτεραιοτητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου». (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Λαμπερού για απόληψη καυσοξύλων δρυός. (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Α’ κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κα ΞηροφώτουΒασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διατύπωση γνώμης σχετικά με διοργάνωση fly-in με υδροπλάνα στη Λίμνη Πλαστήρα. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Όμιλο “Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας” της Εαρινής Συνάντησης Μανιταροφίλων  στην Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα με θέμα τους μικρούς ορεινούς Δήμους της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστου Όλγα

Προηγούμενο άρθρο Αλλάζει όψη η πόλη του Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Οι Σύλλογοι Γυναικών για τον εορτασμό του Κιλελέρ