Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (Α.Μ. 14/2014). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν για την υπηρεσία «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν για την υπηρεσία «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ»(Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέσθηκαν για την υπηρεσία «ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΙΨΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Πεζούλας» (Α.Μ.11/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Νεοχωρίου» (Α.Μ.6/2016) (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική ΟδοποιίαΦυλακτής» (Αρ.εργ.13/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΖΟΥΛΑΣ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός λεκάνης απορροής λίμνης Ν. Πλαστήρα» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση ωρών απασχόλησης της κ. Κοντοστέργιου Ευαγγελίας, υπαλλήλου του Δήμου με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης κλάδου/ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μερική ανάκληση της 206/2016 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με ορισμό δικηγόρου και καθορισμό της αμοιβής του με σκοπό τη μελέτη και τον εν γένει χειρισμό ενστάσεων για το έργο «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μερική ανάκληση της 232/2016 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με ορισμό δικηγόρου και καθορισμό της αμοιβής του με σκοπό τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ενώπιον του ΣτΕ για την υπόθεση της ΚΥΑ με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ λίμνης Ν. Πλαστήρα. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοινή αίτηση της Τ.Κ. Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας και της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών Ν.Καρδίτσας για παραχώρηση αιγίδας σε εκδήλωση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή κινητής τηλεφωνίας στους Αντιδημάρχους. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωμα καταστήματος «Αναψυκτήριο Πλαζ Πεζούλας» (Εισηγητής:Πρόεδρος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χρόνο δημιουργίας οικοπέδου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Στεργιόπουλος

Προηγούμενο άρθρο Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α.
Επόμενο άρθρο Διάκριση μαθητών του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας