Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 27/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00′ μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο προετοιμασίας για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2020”
  2. Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο προετοιμασίας για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2020”
  3. “Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «2ος αγωγός εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας – Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη λίμνη Πλαστήρα»”

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010 η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα, ήτοι 28/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00′ μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προηγούμενο άρθρο Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο
Επόμενο άρθρο Συγχαρητήρια δήλωση του Αντιπεριφεριεάρχη Κ. Νούσιου στον Στέφανο Τσιτσιπά