Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου δια περιφοράς στις 28-4-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, δυνάμει της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α΄ 75 ΄, άρθρο 43, παρ. 1.

Θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή υδρονομέων

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων οικονομικων καταστάσεων 2019 του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοπράτηση του αριθμ. 35 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής ονοματεπωνύμου μισθωτή σε συμφωνητικά μίσθωσης της Τ.Κ. Αγναντερού

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικά εξοπλισμού Δήμου  Μουζακίου»

 

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ 23/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 239/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 

Προηγούμενο άρθρο ΠΑΜΕ: Σκάνδαλο κυβέρνησης – Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Από Δευτέρα προς επαναλειτουργία οι Λαϊκές Αγορές στην Καρδίτσα