Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 31η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου « Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Τ.Κ. Ανάβρας» στο ΠΑΑ 2014-2020 , Μέτρο 19: «Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER” της ΟΤΔ ΑΝΚΑ ΑΕ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων έτους 2019», προϋπολογισμού δαπάνης 410.301,03€ και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4.  Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων», προϋπολογισμού δαπάνης 272.000,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

8. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ0ντοβάς Δημήτριος.

9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρωσεις οδων σε οικισμους της Δ.Ε. Σοφαδων».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτιωση υποδομων Δημου Σοφαδων».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Έγκριση της αριθμ. 117/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

12. Έγκριση της αριθμ. 118/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

13. Έγκριση της αριθμ. 129/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκ/σης Θεσσαλίας Ελ. Αναστασοπούλου για την επέτειο