Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 στις 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. για να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Θεσσαλών Συμπολιτεία » με θέμα: Παράκαμψη Νεοχωρίου – Μπελοκομίτη (Περ/κη Ενότητα Καρδίτσας)

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 3ης και 4ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου. Θεσσαλίας έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο : Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2015 (Δ’ Τρίμηνο)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : Κατάρτιση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έτους 2016 – Εθνικό ΠΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο : Κατάρτιση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 –

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 7ο : Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο» στο ΕΠ Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 8ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Υφιστάμενες υδροληψίες του ΤΟΕΒ Πηνειού για άρδευση από τον ποταμό Πηνειό».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλομπάτσιος Χρήστος, Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Προηγούμενο άρθρο Στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ 2016 στη Μόσχα η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Εξετάσεις πέλματος για τη Σχολή του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα