Ειδήσεις

Το ΕΒΕ για την απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων


Το ΕΒΕ Καρδίτσας ενημερώνει πως προσυπογράφει και προωθεί προς τα αρμόδια Υπουργεία αίτημα του σωματείου Σχολικών Κυλικείων Καρδίτσας.

Στο εν λόγω αίτημα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις αυτές ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε τη λειτουργία τους.

Διεκδικούμε:

-Την αλλαγή του μισθώματος για το τρέχον σχολικό έτος καθώς και τον συμψηφισμό του κάθε τυχόν υπερβάλλοντος καταβληθέντος μισθώματος με τα μισθώματα του επόμενου σχολικού έτους.

-Την αναστολή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 μηνών κάθε υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από μισθώματα προηγούμενων ετών

-Τη δυνατότητα ρύθμισης και σταδιακής αποπληρωμής από 15-11-2020 και έπειτα κάθε οφειλόμενου μισθώματος από εκμετάλλευση σχολικού κυλικείου

-Τη δυνατότητα λύσης της σύμβασης μίσθωσης εκ μέρους των εκμεταλλευτών σχολικών κυλικείων χωρίς την κατάπτωση της προβλεπόμενης από τον νόμο εγγύησης υπέρ των οικείων σχολικών επιτροπών

-Την αναστολή κάθε διαδικασίας διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου με την εξαίρεση της περίπτωσης λύσης της σύμβασης εκ μέρους του εκμεταλλευτή

-Την αυτοδίκαια παράταση για 1 έτος όλων των ισχυουσών συμβάσεων μίσθωσης σχολικού κυλικείου εφόσον το επιθυμεί ο κάθε εκμεταλλευτής».

 

Προηγούμενο άρθρο Επιστροφή στα θρανία για το 78% των μαθητών Γ ΄ Λυκείου των ΓΕΛ
Επόμενο άρθρο Απορρίμματα στο Μουζάκι, Μαυρομμάτι, Γελάνθη