Ειδήσεις

Το ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου στην Κόστα Ρίκα


Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας του ΤΕΙ/Θ, ο Καθηγ. Γεώργιος Μαντάνης (Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου) για το πρόγραμμα Erasmus+ επισκέφτηκε το ανώτατο τεχνολογικό ίδρυμα Tecnológico de Costa Rica (Πανεπιστήμιο TEC), της Κόστα Ρίκα. Η συμβολή του Erasmus+ υπήρξε σημαντική. Συγκεκριμένα, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό του, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, που έχει πολύ μεγάλη παράδοση μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, υπέγραψε διμερή σύμβαση συνεργασίας για ανταλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού, και η επίσκεψη αυτή ήταν η αρχή μιας τέτοιας ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας, ειδικότερα στα αντικείμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας του ξύλου, αλλά και της δασοπονίας. Ενημερωτικά, η Κόστα Ρίκα σήμερα είναι η πλέον σύγχρονη και ανεπτυγμένη χώρα στην κεντρική και νότια Αμερική και διαθέτει γενικότερα πανεπιστήμια υψηλού κύρους και αναγνώρισης, με πολύ σημαντική ακαδ/κή παρουσία και ερευνητική δραστηριότητα. Γενικά στα ΑΕΙ, δεν υπήρχε πρότερη εμπειρία/συνεργασία με τη χώρα της Κόστα Ρίκα. Με ιδίους πόρους, στη επίσκεψη αυτή συμμετείχε και ο συνάδελφος του κ. Γ. Μαντάνη, ο ερευνητής Δρ. Χαράλαμπος Λυκίδης από τον ερευνητικό οργανισμό «ΕΛΓΟ-Δήμητρα» της Αθήνας (Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών).

Τα μέλη κ. Γ. Μαντάνης (Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου), Prof. Róger Moya Roque (Dept. of Forest Products Engineering, TEC) -και ο κ. Λυκίδης- έχουν αρχίσει να συνεργάζονται, σε επίπεδο εργαστηρίων, σε θέματα προστασίας τροπικής ξυλείας προερχόμενης από δασικές φυτείες (forest plantations) όσο και σε θέματα τεχνολογιών χημικής τροποποίησης και συμπίεσης ξύλου. Η επίσκεψη περιελάμβανε διαλέξεις δέκα (10) ωρών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του εν λόγω τμήματος σε συναφή αντικείμενα σπουδών (χημική τεχνολογία ξύλου και προστασία), καθώς και δύο επισκέψεις σε τροπικά δάση της χώρας στο βόρειο τμήμα της (tropical rain forests), και πρόσθετα πέντε επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής εμποτισμένης ξυλείας, πελλετών (pellets), ξύλινων κιβωτίων, τελάρων και παλετών, και θερμικά τροποποιημένης ξυλείας Teak & Gmelina. Προγραμματίστηκαν πρόσθετα και ερευνητικές συνεργασίες με τη συμμετοχή δύο μεταπτυχιακών φοιτητών από την Κόστα Ρίκα, για το αμοιβαίο επιστημονικό όφελος.

Εντυπωσιακή, όπως παρατηρήθηκε, είναι η ανάπτυξη, οι δράσεις και τα projects στη χώρα αυτή που σχετίζονται με τα αντικείμενα της αγροδασοπονίας (agroforestry). Τα δύο ιδρύματα, όπως διαφάνηκε, οφείλουν να κρίνουν απαραίτητη την επέκταση των συνεργασιών σε θέματα εκπαίδευσης του εκπ/κού προσωπικού και των φοιτητών τους, στη βάση προγραμμάτων ανταλλαγής ειδικότερα σε κοινά γνωστικά αντικείμενα όπως επιστήμη και τεχνολογία ξύλου, δασοπονία και φυσικό περιβάλλον, γεωπονία, αγροδασοπονία κ.α. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και διευρυνθεί. Η χρηματοδότηση γι’ αυτή την ακαδημαϊκή επίσκεψη από το πρόγραμμα Erasmus+ αναγνωρίζεται σε μέγιστο βαθμό (Key Action 107).

 

 

Προηγούμενο άρθρο Η φυματίωση πέρα από την Ιατρική - Ημερίδα στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ΚΑΜ Καρδίτσας