Ειδήσεις

Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας


Το νέο  Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Γενική Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation) εφαρμόζει στην πράξη η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση για τον ορισμό Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων, του  νέου, καινοτόμου  θεσμού που εισάγεται υποχρεωτικά σε κάθε δημόσια υπηρεσία και  έχει ρόλο-κλειδί στο νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων αλλάζουν τη ζωή του πολίτη και του επιχειρείν, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων δικαιώματα όπως το «δικαίωμα στη λήθη»,  δηλαδή  δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων  όχι μόνο από τον  πρώτο που τα αναπαρήγαγε αλλά και από όλους όσοι έχουν αντλήσει προσωπικά δεδομένα από τον πρώτο.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περνά  σε μια άλλη εποχή και σε  ένα νέο σύστημα λειτουργίας που συγχρονίζεται με τις ανάγκες αλλά και την απαίτηση  των πολιτών για ευέλικτες, αποτελεσματικές και  ασφαλείς  υπηρεσίες»  δηλώνει ο κ. Αγοραστός.  «Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της αναποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Και  περνάμε  στην ψηφιακή εποχή της αυτοδιοίκησης, μέσα από την καλύτερη οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο ορισμός Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων αλλά  και η εφαρμογή του  Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας. Για τον πολίτη, αυτό μεταφράζεται σε απλούστερες διαδικασίες, τυποποιημένες,  γρήγορες, ψηφιακές και ασφαλείς, ώστε να μπορεί κάποιος  να εξυπηρετείται από το σπίτι,  από την δουλειά ή από  την επιχείρησή του».

Ο νέος κανονισμός

Ο νέος  Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Γενική Προστασία Δεδομένων (GDPR) αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Επιβάλλει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, που είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997. Με τον Γενικό Κανονισμό επιχειρείται η συνολική αναβάθμιση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η ουσιαστική προστασία των ατόμων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, όσο και η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στα καθήκοντά του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων  περιλαμβάνονται  ο ενημερωτικός και συμβουλευτικός χαρακτήρας για την εφαρμογή του Κανονισμού  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με  την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με τα ζητήματα αυτά, καθώς και η συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Αίτημα του Διόνυσου για εξαίρεση του Οινοποιείου από την εκκαθάριση της Ε.Α.Σ.Κ.
Επόμενο άρθρο Ενδιαφέρουσα ομιλία στο Παν/μιο Θεσσαλίας