Ειδήσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για αποτίμηση ζημιών στις αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις


Από την Ομάδα Εργασίας της Π.Ε. Καρδίτσας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων αγροτικών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες, γίνονται γνωστά τα εξής:

  Προκειμένου οι υποεπιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία-πλημμύρα της 18ης -19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών να προχωρήσουν στην αποτίμηση ζημιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας επί της Λ. Δημοκρατίας 46, στην Καρδίτσα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης
  2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2020
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ως επαγγελματίας αγρότης

  1. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης

Για τις γεωργικές γαίες που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά:

Α. τίτλοι κυριότητας

Β. δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον κάτοχο του μηχανήματος καθαρισμού και τους κατόχους φορτηγών  αυτοκινήτων απομάκρυνσης των φερτών υλικών

Για τις γεωργικές αποθήκες που υπέστησαν ζημιές:

Να είναι νομίμως υφιστάμενες (οικοδομική άδεια  και Ε9)

Τιμολόγια αγοράς υλικών, εργατικά

για αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και λοιπό πάγιο εξοπλισμό:

Τιμολόγιο αγοράς ή πρόσφατο προτιμολόγιο ή τιμολόγιο επισκευής

για πρώτες ύλες που καταστράφηκαν(λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ):

Τιμολόγιο αγοράς

Προηγούμενο άρθρο Η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο BECoop
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα λατρευτικών Συνάξεων των Ιερών Ναών της πόλεως Καρδίτσης