Ειδήσεις

Υποβολή ενστάσεων επί του πίνακα επιλεξίμων και απορριπτομένων παραγωγών


Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020,αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας για ενημέρωση, αναλυτικός πίνακας με τους επιλέξιμους και απορριπτόμενους παραγωγούς, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής σε αμπελώνες οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, για την περίοδο 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα του πίνακα το αργότερο έως την  Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413 55243 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Παύλος Κουσιάς)

Προηγούμενο άρθρο ΚΚΕ μ-λ: Όργιο κρατικής βίας ενάντια στη διαδήλωση υπεράσπισης του δικαιώματος στη διαδήλωση
Επόμενο άρθρο Η Καρδίτσα για μία ακόμη φορά στην κορυφή