Ειδήσεις

Χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας  γίνεται γνωστό ότι οι βιοκαλλιεργητές του Νομού μπορούν να υποβάλουν για τις φθινοπωρινές τους καλλιέργειες αιτήσεις για την χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού  σπόρου έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εξαίρεση αποτελούν οι καλλιέργειες των κηπευτικών και αρωματικών φυτών για τις οποίες καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016 καθώς και η καλλιέργεια  της πατάτας  για την οποία καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2016 . Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των ανωτέρω  ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δεν δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46 , στο τηλ.  24413-55248 (Υπεύθυνη Γεωπόνος η κ.Kαριώτου ).

 

 

                                                              Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

                                                                        Της Δ/νσης

                                                           

                                                                 Δημήτριος Κωστής

                                                                            Γεωπόνος

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα ταινιών στο Δημοτικό Κιν/θέατρο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι με 15 συλλήψεις