Ειδήσεις

Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4036/2012,που αφορά στη διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων, γνωστοποιεί  τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών.

Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται  κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές  που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή από το ευρύ κοινό, όπως δημόσια πάρκα  και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές.

            Στις παραπάνω περιοχές εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και χρησιμοποιούνται  γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής,  ορίζονται ως εξής:

 

α) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 265/3−9−2002 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1214/τ.Β΄/19−9−2002), όπως ισχύει:

 

 

 

 

Χώροι προστασίας

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή

αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους

Εφαρμογή με

νεφελοψεκαστήρες

με εξαίρεση

ηλεκτροστατικούς

νεφελοψεκαστήρες

σκευάσματα με

επισήμανση Τ ή Τ+

σκευάσματα με

επισήμανση Xn ή Xi

σκευάσματα

χωρίς καμία από

τις προηγούμενες επισημάνσεις

Νοσοκομεία , ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές , κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής , σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα 200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200  μέτρα
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

στρατόπεδα,

αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους.

200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα
Κατοικίες εκτός σχεδίου

πόλεως, οικισμού ή ζώνης

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 50 μέτρα
Κατοικίες εντός σχεδίου

πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης

200 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς περιορισμό 80 μέτρα
Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων) 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

 

β) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)

1272/2008, όπως ισχύει:

 

 

 

 

Χώροι προστασίας

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή

αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους

Εφαρμογή με

νεφελοψεκαστήρες

με εξαίρεση

ηλεκτροστατικούς

νεφελοψεκαστήρες

σκευάσματα με

εικονόγραμμα κινδύνου

ή

Σκευάσματα

με

εικονόγραμμα κινδύνου

Σκευάσματα

χωρίς κανένα από

τα προηγούμενα

εικονογράμματα

Νοσοκομεία, ευαγή

ιδρύματα, παιδικές

χαρές, κατασκηνωτικοί

χώροι και άλλες

εγκαταστάσεις

αναψυχής, σχολεία και

εκπαιδευτήρια,

αθλητικές

εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα

200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200 μέτρα
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

στρατόπεδα,

αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους.

200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα
Κατοικίες εκτός σχεδίου

πόλεως, οικισμού ή ζώνης

50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 50 μέτρα
Κατοικίες εντός σχεδίου

πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης

200 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς περιορισμό 80 μέτρα
Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων) 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα

 

 

Οι προβαίνοντες σε ψεκασμούς στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας των γεωργικών φαρμάκων και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση, που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους. Επιπλέον, υποχρεούνται να προβαίνουν πριν από κάθε ψεκασμό σε έγγραφη ενημέρωση , να αναρτούν δηλαδή στο χώρο που θα γίνει ο ψεκασμός έντυπη ανακοίνωση, ώστε οι περίοικοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

 

Καρδίτσα  04.05.2017

                                                                                    Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

                                                                                               της Δ/νσης

 

                                                         Δημήτριος Β. Κωστής

                                                        Γεωπόνος

Προηγούμενο άρθρο Ορέστης Ψαχούλας: Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα σήμερα
Επόμενο άρθρο Την Καρδίτσα θα επισκεφθεί την Παρασκευή η Άννα Καραμανλή