Ειδήσεις

Ψήφισμα του Δικτύου Αγράφων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Το φυσικό περιβάλλον του Ορεινού Συμπλέγματος των Αγράφων αποτελεί μοναδική, φυσική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου μας, η δε ανάπτυξη και αξιοποίησή του διέρχεται μέσα από ενέργειες ήπιες και συμβατές με τα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής υπεραξίας χαρακτηριστικά του. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφύλαξη της ακεραιότητάς του αποτελεί χρέος των δημοτικών αρχών της πόλης μας και ευρύτερα της τοπικής μας κοινωνίας έναντι των επόμενων γενεών.

Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, επιχειρείται μία πρωτοφανής μετατροπή των Αγράφων από παρθένα φύση με σημαντικής προοπτικής τουριστικό προϊόν υψηλής ποιοτικής αξίας, σε βιομηχανική ζώνη με την εγκατάσταση περισσότερων από 300 γιγάντιων ανεμογεννητριών που καλύπτουν σε έκταση το 80% των βουνοκορφών των Καρδιτσιώτικων Αγράφων, σε προστατευόμενες περιοχή Natura και μάλιστα στο μεγαλύτερο υψόμετρο που έχουν ποτέ εγκατασταθεί Α/Γ, ήτοι στα 1600μ-2000μ,  με πολλά χιλιόμετρα νέων δρόμων σε κορυφογραμμές και πλαγιές, σε προστατευόμενα λόγω της ευαισθησίας τους οικοσυστήματα,   με εναέριες γραμμές πυλώνων υψηλής τάσης μέσα σε απόκρημνες και δασωμένες περιοχές ιδιαίτερα φυσικού κάλλους.

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Α/Π που έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί αποκρύπτουν σκοπίμως το μέγεθος των επεμβάσεων επιχειρώντας να παρουσιάσουν την ανεπανόρθωτη και αμετάκλητη αλλοίωση του φυσικού οικοσυστήματος και του ίδιου του ανάγλυφου των βουνών μας ως «περιβαλλοντικά φιλική» διαδικασία.

Από το 2015 που δραστηριοποιείται  το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων σε συνεργασία (πολλές φορές) με τις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αποκαλύψει τα ψεύδη, τις σκόπιμες παρασιωπήσεις και τις παρατυπίες των Μ.Π.Ε. που υποβάλλονται για έγκριση. Ήδη, για 8 από αυτές έχουν εκδοθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις, αποτρέποντας έτσι την εγκατάσταση περισσότερων από 100 ανεμογεννητριών στα βουνά μας.

Πλην όμως, λίαν προσφάτως και δη στις 10.4.2018εκδόθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι Άδειες για την Εγκατάσταση δύο Α/Π στα Άγραφα, ήτοι α) η υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Φ17.2134/οικ. 173423/10.04.2018Άδεια Εγκατάστασης 20 Α/Γ στη θέση «Μιχός-Βοϊδολίβαδο-Απελίνα» και β) η υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Φ17.1962/οικ 173424/10.04.2018 Άδεια Εγκατάστασης επιπλέον 20 Α/Γ στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι».

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων από κοινού με έτερους ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς της περιοχής μας έχει ήδη αποφασίσει να προσφύγει κατά των δύο ως άνω Αδειών Εγκατάστασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ως εκ τούτου, σύσσωμο και ομοψύχως το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να συστρατευθεί στον κοινό αγώνα για τη ματαίωση των σχεδίων πλήρους εκβιομηχάνισης και ολοσχερούς καταστροφής των βουνών μας, στηρίζοντας τους πολίτες και τους φορείς με κάθε τρόπο και φυσικά συμμετέχοντας στην Αίτηση Ακύρωσης που θα κατατεθεί ενώπιον του ΣτΕ κατά των εν λόγω Αδειών.

Οφείλει δε να συστρατευθεί, δεδομένου ότι τα στοιχεία που ο ίδιος ο φορέας του έργου  εκθέτει ως προς την έκταση των επεμβάσεων που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση των ανωτέρω δύο Α/Π είναι αποκαλυπτικά της πρωτοφανούς και μη αναστρέψιμης καταστροφής που επίκειται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτή σχεδιάζεται να επισυμβεί εντός περιοχών NATURA (ήτοι προστατευόμενων λόγω της ευαισθησίας περιβαλλοντικά περιοχών) και δη εντός των περιοχών με την κωδική ονομασία «SPAGR2430002: ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ» και «SCIGR1410002: ΑΓΡΑΦΑ».

Ειδικότερα:

(α) Σύμφωνα με την από Φεβρουαρίου 2011 Μ.Π.Ε. του φορέα του έργου, για το Α/Π στη θέση «Μιχός-Βοϊδολίβαδο-Απελίνα» θα απαιτηθούν οι εξής επεμβάσεις:

– 50.000 τ.μ. για τις πλατείες των 20 προς εγκατάσταση Α/Γ.

– 83.874 τ.μ. για τη διάνοιξη νέας οδοποιίας.

– 3.000 τ.μ. για την διάνοιξη της τάφρου από όπου θα διέρχεται το καλώδιο διασύνδεσης.

– 15.600 τ.μ. για την εγκατάσταση των 78 πυλώνων από όπου θα διέρχεται η εναέρια γραμμή μεταφοράς Υ.Τ.

– 114.140 τ.μ.για τη διάνοιξη της οδοποιίας των πυλώνων Μ.Τ.

– 141.140 τ.μ. για τη διάνοιξη της οδοποιίας των πυλώνων Υ.Τ.

– 4.000 τ.μ. για την εγκατάσταση του υποσταθμού.

Συνολικά δηλαδή για το εν λόγω Α/Π θα απαιτηθούν επεμβάσεις σε έκταση 411.754 τ.μ.

(β) Σύμφωνα με την από Φεβρουαρίου 2011 Μ.Π.Ε. του φορέα του έργου, για το Α/Π στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» θα απαιτηθούν οι εξής επεμβάσεις:

– 40.000 τ.μ. για τις πλατείες των 20 προς εγκατάσταση Α/Γ

– 141.853 τ.μ. για τη βελτίωση υφιστάμενης και τη διάνοιξη νέας οδοποιίας

– 1.500 τ.μ. για την διάνοιξη της τάφρου από όπου θα διέρχεται το καλώδιο διασύνδεσης

– 15.000 τ.μ. για την εγκατάσταση των 75 πυλώνων από όπου θα διέρχεται η εναέρια γραμμή μεταφοράς Υ.Τ.

– 88.350 τ.μ. για τη διάνοιξη της οδοποιίας των πυλώνων Μ.Τ.

– 141.140 τ.μ. για τη διάνοιξη της οδοποιίας των πυλώνων Υ.Τ.

– 4.000 τ.μ. για την εγκατάσταση του υποσταθμού.

Συνολικά δηλαδή για το εν λόγω Α/Π θα απαιτηθούν επεμβάσεις σε έκταση 431.843 τ.μ.

 Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, μόνο για την εγκατάσταση των δύο αυτών Α/Π θα αλλοιωθούν σε βαθμό μη αναστρέψιμο 843.597 τ.μ. δάσους και δασικών-χορτολιβαδικών εκτάσεων στοΟρεινό Σύμπλεγμα των Αγράφων, σε υψόμετρο 1600μ-2000μ. και εντός περιοχών NATURA.

Κατά συνέπεια και για όλους τους παραπάνω προφανείς και ανεπίδεκτους αμφισβήτησης λόγους, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας να συμμετάσχει ως προσφεύγων στην Αίτηση Ακύρωσης που πρόκειται να καταθέσει το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων από κοινού με έτερους ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς του Δήμου μας, προκειμένου εμπράκτως να συμβάλλει στον κοινό αγώνα για την προστασία των βουνών μας από την οριστική και αμετάκλητη ολοσχερή καταστροφή τους.

 

Προηγούμενο άρθρο Νέα αποκτήματα στο Μουσείο πόλης Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Σύλληψη 45χρονου για παράβαση του νόμου περί όπλων