Ειδήσεις

1η Μαρτίου η Ανάρτηση Δασικού Χάρτη στην Καρδίτσα


Την Παρασκευή  1η  Μαρτίου  2019 ξεκινά η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε νέες περιοχές της επικράτειας, μεταξύ αυτών και στην Καρδίτσα.

Για αυτό θα πρέπει  οι  ιδιοκτήτες εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλης, ακόμα κι αν είναι καλλιεργήσιμη η έκτασή τους για πολλά χρόνια, να παρακολουθήσουν στενά την διαδικασία και να  προσέξουν ιδιαίτερα, ώστε να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους στην αγροτική  γη.  Έτσι σε περίπτωση που η ιδιοκτησία τους φαίνεται στο χάρτη ως δασική , θα πρέπει να υποβάλλουν αντίρρηση . Καλό είναι,   για την επιτυχή έκβαση της  αντίρρησης να απευθυνθούν σε κατάλληλο τεχνικό  σύμβουλο , που θα συγκεντρώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης .

 

 • Γιατί είναι σημαντικό να ενημερωθώ για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών;

Εάν η ακίνητη περιουσία σας εμφανίζεται ως “δασικού χαρακτήρα” έκταση, τότε προκύπτουν σημαντικοί περιορισμοί, λόγω υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σε γενικές γραμμέςαπαγορεύεται η οικοδόμηση , η καλλιέργεια και γενικά  οποιαδήποτε χρήση ή αξιοποίηση του ακινήτου.

Επίσης  μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα για φθορά δασικής βλάστησης, και σε πολλές περιπτώσεις η ιδιοκτησία της έκτασης να περιέλθει στο Δημόσιο

 

 • Πως θα μάθω αν το χωράφι μου είναι δασικό ;
 1. Ο κάθε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στα Σημεία Στήριξης που θα λειτουργήσουν στα Δασαρχεία με ευθύνη τηςοικείας Δ/νσης Δασών .
 2. Επίσης  , μέσω της  διαδικτυακής εφαρμογής του Οργανισμού Κτηματολογίου ,  (gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections) οι πολίτες και οι φορείς, έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.
 3. Τέλος μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος  να απευθυνθεί σε τεχνικό  και δασολογικό γραφείο .

 

 • Εγώ δεν έχω ίντερνετ και είναι δύσκολο επίσης να εντοπίσω  το χωράφι μου . Τι να κάνω;

Πραγματικά υπάρχει μεγάλη δυσκολία να «διαβαστεί» ο χάρτης από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και κυρίως από τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Έχουμε τη δυνατότητα εντοπισμού  του ακινήτου στο δασικό χάρτη ,  γιατί στις περισσότερες περιοχές , που έχουμε  κτηματολόγιο.Έτσι με τον αριθμό του ακινήτου μας ( ΚΑΕΚ) και τις συντεταγμένες του κτηματολογικού διαγράμματος που   παίρνουμε  από το Κτηματολογικό γραφείο της περιοχής , εντοπίζουμε το ακίνητο που μας ενδιαφέρει. Για τις περιοχές όπου  δεν  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης και δεν έχει γίνει ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων και άρα δεν ξέρουμε το ΚΑΕΚ του ακινήτου μας , οι ενδιαφερόμενοι πολίτες,θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δασαρχείο. Σε κάθε περίπτωση ο σωστός εντοπισμός μπορεί να γίνει από μηχανικό ή δασολόγο

 

 • Τι πρέπει να κάνω αν το χωράφι  μου φαίνεται δασικό ;

Υπάρχει η δυνατότητα   υποβολής αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμίαεκατόν πέντε ( 105 ) ημερών από την ημερομηνία  που θα ανακοινωθεί  από την αρμόδια Δ/νση Δασών , και θα είναι μέσα στο Μάρτιο.Η ανωτέρω προθεσμία προεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού. Σημειώνεται ότι , εντός της ανωτέρω προθεσμίας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλετε  εκτός από Αντίρρηση και Αίτηση Πρόδηλου Σφάλματος. Πρόδηλο Σφάλμα , μπορείτε να υποβάλλετε ατελώς σε περίπτωση , που εντοπίσετε,  ότι υπάρχει προφανής εσφαλμένη απεικόνιση  αγροτικής έκτασης ως δασικής στον αναρτημένο χάρτη. Καθώς  επίσης και άλλα σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης ( Πράξεις Χαρακτηρισμού , Αναδασωτέες Εκτάσεις, Αναδασμοί κ .ά.).

 • Πως θα υποβάλλω  την αίτηση Αντίρρησης ;

Οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά ηλεκτρονικά ,  στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλων Σφαλµάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, µε τη συµπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας. Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος µπορούν να κατατεθούν και στην αρµόδια Δ/νση Δασών. Προϋπόθεση για την υποβολή Αντίρρησης είναι η πληρωμή παραβόλου.

 • Ποια είναι τα δικαιολογητικά ;

Α. Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87) του ακινήτου και τη διατύπωση της αντίρρησης.

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (κυριότητα, υποθήκη, δουλεία προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α. )

Γ. Το Αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ε. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ).

 

 • Τι είναι το Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων ;

Ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, κυμαίνεται και το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων , που πληρώνει ο ενδιαφερόμενος  και έχει ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως  100 τ.μ. , (10) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως  1.000 τ.μ.,  (40) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης από 1.000 τ.μ. έως  5.000 τ.μ., (90) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης από 5.000 τ.μ. έως  10.000 τ.μ., (180) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης από 10.000 τ.μ. έως  20.000 τ.μ., (350) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης από  20.000 τ.μ. έως 100.000 τ.μ., (700) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης από 100.000 τ.μ. έως 300.000 τ.μ., (1.400) ευρώ.

 

 • Τι γίνεται μ΄ αυτούς που έχουν Πράξεις Χαρακτηρισμού  από το Δασαρχείο;

Σε περίπτωση που έχετε Πράξη Χαρακτηρισμού,   σύμφωνα με την οποία η έκτασή σας είναι μη δασική και στον Δασικό χάρτη εμφανίζεται από λάθος ως δασική , τότε θα πρέπει να καταθέσετε στο αρμόδιο Σημείο Στήριξης στο Δασαρχείο ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση , μαζί με το αντίγραφο της Πράξης Χαρακτηρισμού και την τελεσίδικη πράξη.

 

 • Να κάνω αντίρρηση για οικόπεδο , που εμφανίζεται ως δασικό ενώ έχει  σπίτι , που χτίστηκε με νόμιμη οικοδομική άδεια ;

Ναι , θα πρέπει να καταθέσετε  στο αρμόδιο τμήμα  του Δασαρχείου   ΑΤΕΛΩΣ αντίρρηση , μαζί με  αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας . Προσοχή όμως , δε θα πρέπει να έχει γίνει ανάκληση της Οικ. Άδειας από την Πολεοδομία.

 

 • Τι γίνεται όταν έχουμε κάνει τακτοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος  με το νόμο περί αυθαιρέτων   και τώρα  φαίνεται ως  δασικό ;

Θα πρέπει να υποβληθεί  αντίρρηση   και να κατατεθούν όλα τα στοιχεία , που να αποδεικνύουν ότι δεν είναι δασικό το ακίνητο. Σε περίπτωση όμως που απορριφθεί η ένσταση από την αρμόδια επιτροπή τότε ακυρώνεται η τακτοποίηση/ νομιμοποίηση, διότι ο  νόμος  απαγορεύει ρητά τη  τακτοποίηση   αυθαιρέτων κτισμάτων που βρίσκονται εντός  δασικών εκτάσεων.

 

 • Τι μπορώ να κάνω με το παλιό μου χωράφι , που δασώθηκε ;

Αυτό είναι το ερώτημα  που  απασχολεί πολύ  κόσμο,  που <<παράτησε>>για λόγους αστυφιλίας , τα χωράφια των παππούδων του με αποτέλεσμα  σήμερα να έχουν δασωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση   ο  ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει αντίρρηση και να καταθέσει τα   παλιά  συμβόλαια προ του έτους  1945 , που να αποδεικνύουν ότι το ακίνητο ήταν ιδιωτική καλλιεργούμενη έκταση. Για την καλύτερη υποστήριξη της αντίρρησης καλό είναι να συνταχθεί  και  σχετική έκθεση φωτοερμηνείας .

 

 • Έχω μπερδευτεί . Πότε πρέπει να κάνω αντίρρηση  και σε ποια περίπτωση να κάνω αίτημα εξαγοράς ;

 

Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να κάνει τα εξής :

1ον ) να καταθέσει Αντίρρηση ,  είτε ατελώς – είτε  πληρώνοντας παράβολο

2ον ) να καταθέσει ατελώς αίτηση για πρόδηλο σφάλμα

3ον) να κάνει  αίτημα εξαγοράς στο Δασαρχείο

Πράγματι πολλοί  ενδιαφερόμενοι με προβληματικά (δασικά) ακίνητα αναρωτιούνται σχετικά,ποιο από τα παραπάνω εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Για να επιλέξετε τι θα πρέπει να κάνετε  , καλό είναι να απευθυνθείτε σε σχετικό Τεχνικό Γραφείο , το οποίο αφού εξετάσει το δασικό χάρτη θα σας προτείνει τι είναι καλύτερο να γίνει για να σώσετε την ιδιοκτησίας σας .

Γενικά  θα λέγαμε ότι η συνιστώμενη σειρά αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων είναι: Πρόδηλο  Σφάλμα – Αντίρρηση (αν αυτό απορριφθεί) και τέλος  Εξαγορά.

Σημειωτέον ότι , το πρόδηλο σφάλμα και η αντίρρηση μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα , ενώ η εξαγορά γίνεται  μόνο εάν η έκταση εμφανίζεται Δασική ή Χορτολιβαδική στον ιστορικό χάρτη του έτους 1945 και ως έκταση  Άλλης μορφής στον πρόσφατο χάρτη  έτους  2007-2009 . Εξαγορά δεν γίνεται σε καμία άλλη περίπτωση.

 

 • Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος του  Τεχνικού Συμβούλου;

Σε περίπτωση που  έχετε στοιχεία, που  αποδεικνύουν το λάθος στο δασικό χάρτη, τότε για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης σας, καλό είναι να απευθυνθείτε σε κατάλληλο τεχνικό γραφείο , που θα αναλάβει τις εξής εργασίες:

1ον  ) Έλεγχο έκτασης σε σχέση με το χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη

2ον )  Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος  σε Ε.Γ.Σ.Α.’87 .

3ον ) Συγκέντρωση δικαιολογητικών

4ον )  Συμπλήρωση και Υποβολή Αντίρρησης

5ον ) Συγκέντρωση στοιχείων, που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.).

6ον ) Τεχνική Έκθεση – Φωτοερμηνεία, για την υποστήριξη των ισχυρισμών του ενδιαφερόμενου για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης που αμφισβητεί.

7ον ) Παρακολούθηση – Διεκπεραίωση Διαδικασίας – Παράσταση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αντιρρήσεων.

 

 • Εγώ δεν κάνω τίποτα ! Έχω συμβόλαιο  και σιγά μη μου το πάρει το δημόσιο !

Πολλοί είναι οι πολίτες που αναρωτιούνται «τι θα γίνει αν δεν κάνω τίποτα;». Σε αυτήν την περίπτωση όμως , θα πρέπει να ξέρουν τα εξής:

Από την στιγμή που θα κυρωθεί ο χάρτης αυτός που  το κατέχει :

 1. 1. Δεν θα μπορεί πλέον να το πουλήσει,
 2. Δεν θα μπορεί να το μεταβιβάσει ούτε καν στα παιδιά του,
 3. Δεν θα μπορεί να πάρει καμία αγροτική επιδότηση (γιατί το γεωτεμάχιο του θα θεωρείται πλέον δασική έκταση),
 4. Όταν ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο στην συγκεκριμένη περιοχή, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του ιδιοκτησία και αυτός που το κατέχει θα πρέπει να  αποδείξει ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

 

 • Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος  να χάσω το ακίνητό ; Παρόλο που  έχω συμβόλαια και καταβάλλω τους σχετικούς φόρους κανονικά τόσα χρόνια;

Δυστυχώς, ναι! Ο δασικός ή/και χορτολιβαδικός χαρακτήρας μιας έκτασης αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, ισχυρότερο τεκμήριο από τους τίτλους κυριότητας και την καταβολή φόρων. Υπάρχουν, βέβαια, διάφορες εξαιρέσεις

 

 • Τι γίνεται με τις Οικιστικές Πυκνότητες ;

Οι <<Οικιστικές Πυκνότητες>>αφορούν  Αυθαίρετες Οικιστικές Περιοχές  εκτός σχεδίου που δεν έχουν οριοθετηθεί ως οικισμοί.Ο νόμος  προβλέπει,  ότι οι οικισμοί αυθαιρέτων, μπορούν να εξαιρεθούν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών εάν οι Δήμοι υποβάλουν τα όριά τους.  Επομένως , σε περίπτωση που στο   δασικό χάρτη του ΟΤΑ της περιοχής σας , εμφανίζονται με μωβ χρώμα τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων και η ιδιοκτησίας περικλείεται απ΄ αυτά τότε δεν κάνετε αντίρρηση , σε κάθε άλλη περίπτωση  θα υποχρεωθείτενα υποβάλλετε αντίρρηση.

 

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου Μηχανικού (Βόλος)

Προηγούμενο άρθρο Νέος Πρεσβύτερος στην τοπική μας Εκκλησία
Επόμενο άρθρο Ο Συντονιστής κ. Ντίτορας στην 3η Διεθνή Έκθεση Verde.Tec