Ειδήσεις

12ο Πρωτάθλημα Ακριβείας Προσγειώσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς


Η Α.ΔΥ.ΘΕ. κατόπιν ανάθεσης από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία διοργανώνει τον αγώνα του 12ου Πρωταθλήματος Ακριβείας Προσγειώσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Α΄ Κατηγορία) 2019 F.A.I. OPENCat2. 

Ο αγώνας είναι 2 ήμερης διάρκειας και θα γίνει στον Ελληνόπυργο του Νομού Καρδίτσας από 21 έως 22 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2019 και προσκαλούνται όλα τα σωματεία  να λάβουν μέρος σε αυτόν. Ο παραπάνω αγώνας προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων και αποτελεί μερικό κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Ακριβείας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς του 2020

Κανονισμοί

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον τρέχοντα Κανονισμό Αγώνων ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf και σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις:

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Επίσης να είναι κάτοχος τρέχουσας για το έτος FAISPORTINGLICENCE.
  • κάθε αθλητής να είναι  Χειριστής επιπέδου Π-ΙΡΡΙ 4. ή  ΠΠ ΙΡΡΙ5. Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα.
  • Όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 10 (δέκα) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες στην απογείωση.
  •  Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν στον αγώνα μέσω της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.livetrack24.com/events/pgacc2019/el
  • Όλοι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν στην γραμματεία του αγώνα τα επίσημα έντυπα συμμετοχής τους Αίτηση Εγγραφής – Έντυπο Απαλλαγής Ευθυνών-
  • Κάθε αθλητής πρέπει να φέρει στην γραμματεία του αγώνα την ΥΔ Ν105 για συμμετοχή σε αγώνες με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. Την ΥΔ θα την βρείτε εδώ

Εξοπλισμός

-Στον αγώνα οι συμμετέχοντες αθλητές μπορούν να πετάξουν μόνο με πιστοποιημένα Αλεξίπτωτα Πλαγιάς 
-Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ασύρματο επικοινωνίας
-Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει πιστοποιημένο κάθισμα και εφεδ-Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να φοράει κράνος και κατάλληλα μποτάκια Το τακούνι και η μπροστινή άκρη των παπουτσιών ενός διαγωνιζόμενου πιλότου πρέπει να είναι φτιαγμένο από τέτοιο υλικό και να έχει τέτοιο σχήμα ώστε να μην προκαλέσει ζημιά σε μηχανισμό αυτόματης καταμέτρησης

Αριθμός Γύρων
Στις αγωνιστικές μέρες  θα διεξαχθούν, κατά ανώτατο όριο, οκτώ (08) ολοκληρωμένοι γύροι. Το ελάχιστο τρεις (3) έγκυροι γύροι πρέπει να πραγματοποιηθούν για να καταστεί έγκυρος ο αγώνας

Απογείωση
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απογειώνονται με την σειρά απογείωσης που έχει ανακοινωθεί ανάλογα με τους αγωνιστικούς τους Αριθμούς, εκτός εάν, προηγουμένως, έχουν λάβει άδεια από τον Κριτή Απογείωσης Οι διαγωνιζόμενοι που δεν είναι έτοιμοι να απογειωθούν, όταν τους καλέσει για απογείωση ο Κριτής Απογείωσης με την σειρά απογείωσης που έχει προσδιορισθεί, θα υπόκεινται στην μέγιστη ποινή  βαθμολογίας ως βαθμολογία για τον συγκεκριμένο γύρο.Η χρονική σειρά απογείωσης/εκκίνησης εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και το επίπεδο επιδόσεων της πτέρυγας

Βαθμολόγηση
Οι διαγωνιζόμενοι θα βαθμολογούνται επί της απόστασης, σε μέτρα και εκατοστά, μεταξύ του σημείου προσγείωσης – πρώτο σημείο επαφής – και την άκρη του δισκίου «Απολύτου Κέντρου». Η βαθμολογία θα είναι 0,00μ εάν το σημείο προσγείωσης είναι στο δισκίο «Απολύτου Κέντρου».

Εάν ο διαγωνιζόμενος προσγειωθεί έξω από το Πεδίο Μέτρησης βαθμολογείται με την μέγιστη βαθμολογία, η οποία είναι η ακτίνα του Πεδίου Μέτρησης.

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσγειωθεί όρθιος. Δεν επιτρέπεται η πτώση. Εάν ο διαγωνιζόμενος πέσει στην προσγείωση, βαθμολογείται με την μέγιστη βαθμολογία.

Η πτώση ορίζεται ως εξής: εάν οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του υλικού (εξάρτημα, που συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος της ζώνης), εκτός από τα πέλματα, ακουμπήσουν το έδαφος πριν από την πτέρυγα.

Εάν ο διαγωνιζόμενος προσγειωθεί με τα δύο πόδια μαζί ή προσγειωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε το πρώτο σημείο επαφής του ποδιού δεν μπορεί να προσδιορισθεί (φτέρνα, μύτη ποδιού) τότε μετριέται το ποιο μακρινό σημείο του ίχνους του πέλματος.

Πρόγραμμα Αγώνα

ΜΕΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 20/09/2019 

     15:00-18:00 Προπόνηση

     19:00-20:00 Εγγραφές Αθλητών στην γραμματεία του αγώνα

 1η αγωνιστική 21/09/2019 

     08.00-09.00 Εγγραφές Αθλητών

     09:00 Γενική ενημέρωση αθλητών (GENERAL BREIFING)

     09:30-18.00 Πτήσεις

     18.30 Προσωρινά αποτελέσματα ημέρας

     19:30 Dinner party

 2η αγωνιστική  22/09/2019

     09:00 -14.00 Πτήσεις

     15.00 – Αποτελέσματα

     15:30 – Απονομή επάθλων

Το πρόγραμμα αγώνων δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης με ευθύνη του διευθυντή αγώνα.

Επαθλα και κατηγορίες

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές της αγωνιστικής συνάντησης – overall

 

 

Προηγούμενο άρθρο Κάλεσμα γυναικών για συμμετοχή στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ
Επόμενο άρθρο Εργαζόμενοι ΟΤΑ: Όλοι στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ