Ειδήσεις

3ο Μαθητικό Συνέδριο Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας διοργανώνει και φέτος το 3Ο Μαθητικό Συνέδριο στις 07 & 08 Μαΐου 2020, με τίτλο «Ανοιχτό & Καινοτόμο Σχολείο».

Σκοπός του συνεδρίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων &Λυκείων, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε έναευρύ κοινό, αναλαμβάνοντας εισηγητικό ρόλο, ενθαρρύνοντας έτσι την αλληλεπίδραση, την ενεργητική και κοινωνική μάθηση, καθώς και τις επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

Μορφές εισηγήσεων:

  • Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και μελετών
  • Ελεύθερες ανακοινώσεις με τη μορφή αναρτήσεων(posters)
  • Στρογγυλό τραπέζι

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους, μπορούν να αντλήσουν θεματολογία από ταπρογράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που εκπονούν, από εργασίες που έχουν υλοποιήσειστο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, από συνθετικές-δημιουργικές εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Στις εργασίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται video ή άλλες  εφαρμογές πολυμέσων και να παρουσιαστούν με τη μορφή ppt, prezi, κ.λπ.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

  • Ενεργή πολιτειότητα (ανθρώπινα δικαιώματα, άμβλυνση ανισοτήτων, ποιότητα ζωής)
  • Τέχνες-πολιτισμός (εργαστήρια θεάτρου, λέσχες φιλαναγνωσίας, μουσική, φωτογραφία)
  • Περιβάλλον-Οικολογία (περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, ανθρώπινες παρεμβάσεις, πηγές ενέργειας)
  • Αειφορία (περιβαλλοντική διαχείριση, βιωσιμότητα, επίπεδο διαβίωσης, οικονομική ευημερία)
  • Εκπαίδευση (καινοτόμες πρακτικές, εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, Τ.Π.Ε, διαπολιτισμικότητα, διαθεματικότητα)
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα (διάχυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την έννοια της ενωμένης Ευρώπης)

 

Για την καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή, 6-3-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synkar2020@gmail.com. αποστέλλοντας μόνο το θέμα της εργασίας –παρουσίασης.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει  κατάθεση περίληψης της εισήγησης-παρουσίας έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων, δηλ. τη 10η Απριλίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synkar2020@gmail.com.

Όλες οι εισηγήσεις θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους, από τους ιστότοπους του Συνεδρίου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Σε όλους όσοι συμμετάσχουν θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 24410 80301 (κ. Καραγιάννη Γεωργία).

Επισήμανση: Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διεργασίες του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου ως μέλη είτε της Επιστημονικής είτε της Oργανωτικής Επιτροπής, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, https://urlzs.com/ouCpD, μέχρι και την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου επισκέφθηκαν τη Φλόγα
Επόμενο άρθρο Μαθητές ενημερώθηκαν για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου