Ειδήσεις

4 θέσεις στον Σύνδεσμο ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων


Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1.125) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Δήμους.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Σύνδεσμος ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων: 4 θέσεις

Προηγούμενο άρθρο Στο Δήμαρχο Μουζακίου κ. Κωτσό αντιπροσωπεία σχολείων από το εξωτερικό
Επόμενο άρθρο Η Καρδίτσα φιλοξένησε το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα