Ειδήσεις

6η Ορθόδοξη Συνάντηση στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς


Την Κυριακή 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 6η Ορθόδοξη Συνάντηση στους Αγίους Αναργύρους Κρανιάς Καρδίτσας, με θέμα: «Τι συγγένεια έχεις με τον Χριστό;».

Αφορμή το χωρίω από το 12ο κεφ. του Ματθαίου: «έτι δε αυτού λαλούντος τοις όχλοις ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω ζητούντες αυτώ˙ λαλήσαι είπεν δε τις αυτώ “ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω εστήκασιν ζητούντες σοι λαλήσαι”. Ο δε αποκριθείς είπεν τω ειπόντι αυτώ˙ “τις εστίν η μητηρ μου; και τίνες εισίν οι αδελφοί μου;” και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν˙ “ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου˙ όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν”»

Ο Κύριος εδώ εισάγει μία νέα συγγένεια:  «την ακρόαση του λόγου του Θεού και την εφαρμογή του στην ζωή μας». Ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός σχολιάζοντας το ανωτέρω χωρίω,  λέγει ότι ο Χριστός όταν λέγει «μητηρ μου και αδελφοί μου…» στην ουσία λέγει ότι ήρθαν οι συγγενείς μου… ας περιμένουν… προέχει η διδασκαλία.  Ιεραρχεί δηλαδή τα πράγματα και τοποθετεί κορωνίδα την πνευματική ωφέλεια του ανθρώπου και έπειτα την συγγένεια.  Πρώτα δηλαδή εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού και έπειτα δείχνουμε την αγάπη προς τους συγγενείς μας. Αυτό είναι και το νόημα της πρώτης μεγάλης εντολής: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ’ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου…».  Γι’ αυτό αναφέρει ο Χριστός την σχέση που πρέπει να έχουμε με Τον Θεό και με τους συγγενείς λέγοντας:  «Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος· και ο φιλών υιόν η θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος.»

Γιατί οι άνθρωποι ονομάζονται μητέρες του Χριστού;

Όποιος εφαρμόζει τον νόμο του Θεού τον βάζει ο Χριστός στην θέση της Μητέρας Του. Ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει ότι ο Χριστός γεννήθηκε μία φορά από την Υπεραγία Θεοτόκο, όμως γεννιέται άπειρες φορές στις καρδιές των ανθρώπων.  Όταν ακούμε τον Λόγο του Θεού είναι σα να γεννάμε τον Χριστό μέσα μας. Η Καρδιά του ανθρώπου γίνεται μια νοητή κοιλία που κυοφορεί τα σπέρματα της Χάριτος του Θεού και οι άνθρωποι γεννούν τον Υιόν του Θεού. Ο δε Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος λέγει: «ευτυχισμένος είναι εκείνος που πήρε το φως του Χριστού μέσα του, γιατί αυτός θα λογιστή σαν Μητέρα του Χριστού» Αυτός δηλαδή που δέχθηκε τον Λόγο του Θεού και δεν τον απέρριψε είναι Γεννήτωρ του Χριστού, γίνεται δηλαδή η Μητέρα του Χριστού.

Αυτήν την νέα συγγένεια, την ακρόαση του λόγου του Θεού και την εφαρμογή του, την εκδήλωσε ο Κύριός μας όντας στο σπίτι του Λαζάρου διδάσκων. Στα πόδια η Μαρία είχε αφήσει τα πάντα και άκουγε με προσοχή ενώ η Μάρθα αποσπούσε την προσοχή της από τον Κύριο λαμβάνοντας την απάντηση: «Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζ περί πολλά·  ενός δε εστι χρεία· Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ᾿ αυτής».

Εμείς τι συγγένεια έχουμε με τον Χριστό;

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει:  «Εάν δεν είμαστε παιδιά του Θεού, παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου, μπορεί να είμαστε παιδιά του διαβόλου». Για να μπορέσουμε να έχουμε συγγένεια με τον Χριστό  και όχι με τον διάβολο, θα πρέπει πρακτικά να ζούμε όπως θέλει ο Καλός Θεός, με τον Θεοφιλή βίος μας, τον βίο δηλαδή που είναι αρεστός στον Θεό και όχι όπως μας αρέσει, με την ευσεβή και ενάρετη ζωή μας.

Αδελφοί μου, είμαστε εν Χριστώ Αδελφοί όταν κοινωνούμε όλοι από το Ποτήριο της Ζωής τον Χριστό, έχοντας Θεοφιλή βίο, και ενάρετη ζωή.  Έχουμε την ύψιστη Τιμή να έχουμε αδελφό μας τον Χριστό κι Εκείνος με την σειρά του να μας αναβιβάζει στη θέση της Μητέρας Του.  Άραγε το αξίζουμε;  Άραγε το θέλουμε; Εάν πραγματικά το επιθυμούμε, αυτήν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή αλλάζουμε πορεια ζωης.

 

Του Πρεσβυτέρου Νικολάου Δαλαγιώργου

 

Προηγούμενο άρθρο Συναντήσεις για το μέλλον της Αναγέννησης
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τίμησε τη Γιορτή της Γυναίκας