Ειδήσεις

Πορίσµατα εκτίµησης ζηµιών σε περιοχές του Δήμου Παλαμά


Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε: Α.) Την Δευτέρα, 20/03/2023, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια:

  1. ΧΑΛΑΖΙ της 30/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Κοσκινά.
  2. ΧΑΛΑΖΙ της 30/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Μεταμορφώσεως.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 30/03/2023. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

 

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από: 20/03/2023 έως: 30/03/2023

 

Β.) Την Τρίτη, 21/03/2023, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια:

 

  1. ΧΑΛΑΖΙ της 01/07/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Αστρίτσας.
  2. ΧΑΛΑΖΙ της 22/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Αστρίτσας.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 31/03/2023. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

 

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από: 21/03/2023 έως: 31/03/2023

 

Οι Πίνακες αυτοί περιέχουν µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζουν την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργούν δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

 

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

  • 2444350119, Πατσιαλή Βασιλική (Τ.Κ.Κοσκινά, Τ.Κ. Μεταμορφώσεως).
  • 2444350108, Τσιανάβα Βασιλική (Τ.Κ.Αστρίτσας)
Προηγούμενο άρθρο Η Συνδικαλιστική ανατροπή στους Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας για τις εκλογές του σωματείου
Επόμενο άρθρο Το Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την Ημέρα Νερού