Tag Archive | "Αγροτικές"

Tags: , ,

Γ. Παπαδημητρίου : Αγροτικές επιδοτήσεις

Posted on 03 Ιουνίου 2016 by admin

Α) Αναλύοντας και σχολιάζοντας την απόφαση.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών : Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016/1.6.2016 με θέμα : « Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 », προκύπτουν τα εξής :
1) « Ισχύουν όσα αναγράφονται στην ΠΟΛ.1116/10.6.2015. Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν ».
Δηλαδή : Οι αγροτικές επιδοτήσεις περιλαμβάνονται στα έσοδα του αγρότη στο έτος που αφορούν και όχι στο έτος που εισπράχθηκαν.
Σημειώνουμε ότι :
α) Οι ετήσιες επίσημες βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ , που εκδίδονται κατ΄ έτος αναγράφουν τις εισπραχθείσες στο έτος επιδοτήσεις με ανάλυση το είδος των επιδοτήσεων και το έτος που αφορούν.
β) Από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίδετε η δυνατότητα να εκτυπωθεί σε χαρτί, το ποσό των επιδοτήσεων που αφορά το έτος 2015 ( ή 2014 ) και έχει εισπράξει ο αγρότης είτε το έτος 2015 ( 2014 ), είτε το έτος 2016 ( 2015 ), μέχρι την ημερομηνία της εκτύπωσης .

2) « Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, έγινε δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν. »
Σημειώνεται ότι τέτοιες περιπτώσεις σπανίζουν, αφού είτε από τις επίσημες βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτει το έτος το οποίο αφορούν οι επιδοτήσεις.

3) « Διευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός του ν.2238/1994) και εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις. Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης.»
Επισημαίνουμε όπως ρητώς αναφέρεται στο ανωτέρω απόσπασμα ότι, τα ανωτέρω αφορούν επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις για χρήσεις πριν το 2014, για τις οποίες απαιτείται «να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν». Η απαίτηση αυτή ( δηλαδή οι «βεβαιώσεις») κατά την άποψή μας δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις πριν την 1/1/2014 ήταν αφορολόγητες και άρα για αυτές που λήφθηκαν το 2014 και μετά και αφορούσαν προηγούμενα έτη, η ΠΟΛ.1116/10.6.2015 , απαιτούσε μια τέτοια « Βεβαίωση ».

4) « Από πολλές Δ.Ο.Υ μας έχει γνωστοποιηθεί ότι συχνά κάποιοι φορολογούμενοι προσκομίζουν διάφορα έντυπα σχετικά με τις καταβληθείσες αγροτικές επιδοτήσεις όπως π.χ. απλή εκτύπωση σε excel από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου εκεί υπάρχει διαφορετική απεικόνιση των καταβληθεισών αγροτικών επιδοτήσεων από αυτή που αναγράφεται στις επίσημες βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις που καλύπτουν τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι οι επίσημες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ή 2015 που εκδίδει επίσημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας ».

Σε σχέση με τα ανωτέρω σημειώνουμε τα εξής :

α) Προφανώς το αίτημα της Δ.Ο.Υ για προσκόμιση των δικαιολογητικών των επιδοτήσεων γίνεται στις εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων του αγρότη, αφού όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά .

β) Το επίσημο site του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέχει επίσημη πληροφόρηση, με δύο δυνατότητες :
i ) είτε μέσω της ετήσιας βεβαίωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ , που εκδίδεται κατ΄ έτος και αναγράφει τις εισπραχθείσες στο έτος επιδοτήσεις με ανάλυση το είδος των επιδοτήσεων και το έτος που αφορούν,
ii) είτε μέσω της δυνατότητα να εκτυπωθεί σε τρέχον χρόνο σε « απλή εκτύπωση» σε χαρτί ( ή σε excel ( !!!! ) κατά την απόφαση ), το ποσό των επιδοτήσεων που αφορά το Χ έτος φορολογίας και έχει εισπράξει ο αγρότης είτε στο Χ έτος, είτε στο Χ+1 έτος ( μέχρι την ημερομηνία της εκτύπωσης ). Τα ποσά των δύο εκτυπώσεων από το επίσημο site του ΟΠΕΚΕΠΕ, φυσικά και διαφέρουν μεταξύ τους αφού στην «ετήσια βεβαίωση» περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις που αφορούν το έτος Χ και εισπράχθηκαν στο έτος Χ, ενώ στην «απλή εκτύπωση » , περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις που αφορούν το έτος Χ και εισπράχθηκαν στο έτος Χ και στο Χ+1.

γ) Προφανώς στην απόφαση ( της 1/6/2016 που σχολιάζουμε ), θεωρείται ότι η «απλή εκτύπωση» , η οποία όμως καλύπτει την υποχρέωση για την ορθή υποβολή της φορολογικής δήλωσης, είναι μειωμένης αποδεικτικής ισχύος.
Επ’ αυτού σημειώνουμε τα εξής :
i ) H ΠΟΛ. 1003/2014, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»» προβλέπει τα εξής :
« 8.1.2 Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο) » .

ii) Όπως αναλύουμε ανωτέρω ( περ.4 β ), το ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην «ετήσια βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ » του έτους Χ, θα είναι μικρότερο (ή σε μερικές περιπτώσεις ίσο ) από το ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην « απλή εκτύπωση» και άρα ο αγρότης που χρησιμοποίησε τα δεδομένα της « απλής εκτύπωσης» ( θυμίζουμε από το επίσημο site του ΟΠΕΚΕΠΕ ) θα έχει δηλώσει, με βάση τα στοιχεία που μπορούσε να έχει στην κατοχή του, έως την υποβολή της δήλωσης τα έσοδα που πρέπει να δηλώσει με βάση την ΠΟΛ.1116/10.6.2015.
Πραγματικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε, ποιο θα είναι το πρόβλημα της Φορολογικής Διοίκησης όταν το ποσό της επιδότησης ( έσοδο ) που αναγράφετε στην δήλωση είναι αφενός μεγαλύτερο από αυτό του αναγράφει η « Βεβαίωση » και αφετέρου ( δείτε κατωτέρω περ. ( iv) ), μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητά του αναγραφέντος ποσού.

iii) Οι ελεγκτικές αρχές σε ένα Κράτος που έχει μηχανογραφηθεί ή στο οποίο οι διάφορες υπηρεσίες « επικοινωνούν » ( ή «συνεννοούνται» ) μεταξύ τους, θα μπορούσαν άμεσα μέσω της σελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ » ή λαμβάνοντας την πληροφορία από το ΟΠΕΚΕΠΕ », να επαληθεύσουν το ποσό της επιδότησης που δήλωσε ο αγρότης, στις ελάχιστες περιπτώσεις που για κάποιο λόγο η Δ.Ο.Υ , θέλει να ελέγξει την δήλωση του αγρότη φορολογουμένου.
Εδώ όμως είναι ένα Κράτος που δυσπιστεί στην « ηλεκτρονική πληροφόρηση », και στο οποίο οι Υπηρεσίες του ( δηλαδή ΟΠΕΚΕΠΕ και Δ.Ο.Υ ) συνεννοούνται, όχι για το πως θα βοηθήσουν τον Πολίτη, αλλά για το πώς θα υψώσουν «τείχη γραφειοκρατίας» .

iv) Σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου της εφορίας, αφού θα μπορεί το ποσό που έχει καταχωρηθεί ως επιδότηση στην δήλωση ( αρχική και συμπληρωματική ) του κάθε φορολογικού έτους με βάση τις «απλές εκτυπώσεις», να ελεγχθεί ότι ισούται με το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο « βεβαιώσεις» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Β) Τι κάνουμε ;

Στα σεμινάρια, αλλά και στις σημειώσεις μας, με θέμα την φορολογία των αγροτών είμασταν υπέρμαχοι της άποψης ότι , από την στιγμή που είχαμε την πληροφορία από το επίσημο site του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ποσό των επιδοτήσεων που αφορούν το έτος Χ, ( είτε εισπράχθηκαν στο έτος Χ είτε στο έτος Χ+1 ) να καταχωρηθούν στα έσοδα του έτους Χ γιατί αυτό προβλέπει η ΠΟΛ.1116/10.6.2015 και επίσης η ΠΟΛ. 1003/2014, η οποία ερμήνευσε το Ν. 4308/2014, με τον οποίο προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την τυπολατρεία των προηγούμενων ετών, [« Η ουσία πάνω από τον τύπο »], σου δίνει την δυνατότητα ( όπως αναφέρουμε ανωτέρω ), « Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από …… ή άλλο ανάλογο στοιχείο) ».

Τώρα, μετά την απόφαση της 1/6/2016 έχουμε μπροστά μας δύο δρόμους :

Δρόμος πρώτος :
Να συνεχίσουμε να καταχωρούμε τα έσοδα των επιδοτήσεων με βάσει τις προβλέψεις των ΠΟΛ.1116/10.6.2015 και η ΠΟΛ. 1003/2014 και στηριζόμενοι στο άρθρο 9. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες ( του νόμου 4174/2013 ), το οποίο αναφέρει τα εξής : « 1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. 2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας. 3. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για τους φορολογούμενους 4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα. 5. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του επιβάλλεται πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης ».

Δρόμος δεύτερος :
Να καταχωρούμε τα έσοδα των επιδοτήσεων με βάσει τις προβλέψεις Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016/1.6.2016 με θέμα : « Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 » ( δηλαδή μόνο ότι γράφει η « Βεβαίωση» ).

Σχετικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογικού έτους 2014 και 2015 ( έως την δημοσίευση της απόφασης ) , σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης αυτής υπενθυμίζουμε ότι ο ΝΟΜΟΣ 4174/2013 ( άρθρο 9, παρ. 1 ) αναφέρει ότι : «Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».

Ο δεύτερος λοιπόν δρόμος, σε σχέση με τον πρώτο, θα δημιουργήσει μεγάλη απόκλιση μεταξύ του ποσού των επιδοτήσεων που δηλώνονται στην αρχική φορολογική δήλωση σε σχέση με το ποσό των επιδοτήσεων που θα δηλωθούν με την συμπληρωματική δήλωση.

Και φυσικά η απόφαση αυτή της Φορολογικής Διοίκησης είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το αίτημα των Λογιστών [ Δείτε επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε, της 15/3/2016 (Αρ. Πρωτ. 029 ) προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο σημείο 22 ] , να περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις ως έσοδο στο έτος που εισπράχθηκαν, ώστε να αποφευχθεί η υποβολή μίας ή και περισσοτέρων τροποποιητικών δηλώσεων για τους αγρότες .

Επίσης η εφαρμογή της απόφασης αυτής θα δημιουργήσει ζητήματα αφενός σε μια μεγάλη κατηγορία ( των μικρο-αγροτών ) που με την επιδότηση ( συμπεριλαμβανομένης και αυτής που εισπράχθηκε στο έτος Χ+1, και αφορούσε το έτος Χ ) κάλυπταν τεκμήρια [ στις περιπτώσεις αυτές θα πληρώσουν καταρχήν φόρο και έπειτα θα ζητούν την επιστροφή του, με ότι σημαίνει αυτό ] και αφετέρου σε μια άλλη κατηγορία ( των μεγαλο-αγροτών ) θα ετεροχρονίσει την πληρωμή του φόρου τους.

Οι δε Λογιστές σε δουλειά να βρίσκονται……………

Παπαδημητρίου Γιώργος
Φοροτεχνικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας : Κίνδυνος περικοπής των αγροτικών συντάξεων

Posted on 27 Μαΐου 2016 by admin

Κίνδυνο περικοπής των αγροτικών συντάξεων επισημαίνει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή,ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γ.Γ. της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Τσιάρας. Ειδικότερα στην ερώτηση τονίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 20 του ασφαλιστικού νόμου, που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, θα καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60%, συντάξεις, κύριες και επικουρικές, σε δικαιούχους,που συνεχίζουν να δουλεύουν και να έχουν εισοδήματα από επιδοτήσεις ή άλλα εισοδήματα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ερώτηση του ο κ. Τσιάρας, εάν αυτό αφορά και τους συνταξιούχους αγρότες, αυτοί θα πρέπει άμεσα να μεταβιβάσουν τις καλλιέργειες και τα δικαιώματα επιδότησης που κατέχουν, οδηγούμενοι σε οικονομικό μαρασμό.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

  1. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ
  2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

ΘΕΜΑ: «Περικοπή του 60% της σύνταξη του ΟΓΑ για όσους συνταξιούχους αγρότες  συνεχίζουν να καλλιεργούν».

Στο άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου (Ν.4387/2016) που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, αναφέρεται, πως θα καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60%, συντάξεις, κύριες και επικουρικές, σε δικαιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα, που υποχρεωτικώς υπάγεται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Η μείωση ισχύει για όλους τους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω και εφόσον δεν υπάρξει ρητή εξαίρεσή τους από πλευράς Υπουργείου Εργασίας με νομοθετική πρωτοβουλία, όλοι οι συνταξιούχοι αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν το 60% της πενιχρής σύνταξης του ΟΓΑ, εφόσον εισπράττουν κοινοτικές επιδοτήσεις συνεχίζοντας την γεωργική τους απασχόληση.

Για ν’ αποφύγουν, επομένως, τον κίνδυνο της απώλειας του 60% των συντάξεων τους, οι συνταξιούχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει άμεσα να μεταβιβάσουν τις καλλιέργειες και τα δικαιώματα επιδότησης που κατέχουν.  Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως είναι φυσικό, οι αγρότες συνταξιούχοι είτε θα οδηγηθούν σε οικονομικό αδιέξοδο, είτε κάποιοι θα αναγκαστούν να σταματήσουν την αγροτική δραστηριότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική παραγωγή της χώρας.

Προφανώς για μια ακόμα φορά η «αριστερή» αλλά αστική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, συλλαμβάνεται να αγνοεί την πραγματικότητα της ελληνικής αγροτικής περιφέρειας και τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού επαγγέλματος. Ένα σημαντικό τμήμα της αγροτικής μας παραγωγής παράγεται από συνταξιούχους αγρότες, οι οποίοι και μετά την συνταξιοδότησή τους συνεχίζουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα, κατέχοντας δικαιώματα επιδότησης. Η συμπλήρωση τους εισοδήματός τους από τις εισπραττόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες είναι και το πραγματικό καθαρό αγροτικό εισόδημα που τους μένει από τις καλλιέργειες που έχουν, τους διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωσή τους στα χωριά της ελληνικής επαρχίας, που απειλούνται με ερημοποίηση.

           

            Κατόπιν όλων αυτών ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

 

  1. Αφορά το μέτρο του άρθρου 20 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου (Ν.4387/2016) και τους συνταξιούχους αγρότες της Ελληνικής περιφέρειας;
  2. Στη περίπτωση που η διάταξη αφορά και τους συνταξιούχους αγρότες, προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας να  τους εξαιρέσει;
  3. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβει ο συνερωτώμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για την επισήμανση του ζητήματος προς το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να γίνει κατανοητό, πως μια τέτοια άστοχη απόφαση επηρεάζει τα δεδομένα της αγροτικής παραγωγής και την διαβίωση σε συνθήκες αξιοπρέπειας στα χωριά της Ελληνικής επαρχίας; Θα ζητηθεί η εξαίρεση των συνταξιούχων αγροτών από τον κανόνα του άρθρου 20 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου (Ν.4387/2016);»

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας : Απλήρωτες για 3 μήνες οι πρόωρες αγροτικές συντάξεις

Posted on 17 Μαρτίου 2016 by admin

«Η πρωτόγνωρη καθυστέρηση πληρωμής των πρόωρων συντάξεων στους αγρότες, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, προκαλεί σε χιλιάδες συμπολίτες μας όχι μόνο ανησυχία αλλά, με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, και σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η καταβολή των συντάξεων για τρεις μήνες, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 2015 έως και το Φεβρουάριο του 2016».

Τα παραπάνω υπογραμμίζονται σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γ.Γ. Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Τσιάρας, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου. Την ερωτησησυνυπογράφουν ακόμη ο Τομεάρχης επί των αγροτικών της ΝΔ, βουλευτής Κοζάνης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, και ο βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της ερώτησης:

«οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων συντάξεων είναι πρώην αγρότες, οι οποίοι με προτροπή της πολιτείας θέλησαν να εξασφαλίσουν τη σιγουριά μιας πρόωρης σύνταξης μεταβιβάζοντας όλη την αγροτική τους δραστηριότητα στα παιδιά τους ή σε κάποιον νεότερο διάδοχο αγρότη. Η διαδικασία αυτή εξυπηρετούσε τους στόχους του μέτρου της “Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών”. Ένα μέτρο, που επεδίωκε τη μείωση των ορίων ηλικίας του, ήδη γηρασμένου, αγροτικού πληθυσμού της χώρας και την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με προφανή οφέλη στην παραγωγικότητα άλλα και στο σύνολο της αγροτικής οικονομικής δραστηριότητας.

Επειδή οι πρόωρα συνταξιοδοτούμενοι αγρότες ζουν μόνο με τα χρήματα που λαμβάνουν ως πρόωρη σύνταξη, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να καλλιεργούν και συνεπώς να εσοδεύουν από την καλλιέργεια της γης. Γίνεται επομένως αντιληπτό, πως η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή των συντάξεων έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους και συνεπάγεται την αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όπως είναι η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη».

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: α) Σε τι οφείλεται η πολύμηνη καθυστέρηση της καταβολής των πρόωρων συντάξεων στους δικαιούχους αγρότες και β) Αν θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι πρόωρες συντάξεις των αγροτών.»

Comments (0)

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC