Tag Archive | "Καινοτομία"

Tags: , ,

Προς υλοποίηση το Κέντρο Καινοτομίας Καρδίτσας

Posted on 08 Μαΐου 2019 by admin

Ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα με τίτλο “Καρδίτσα – Κέντρο Καινοτομίας”  ξεκινά να υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας (UNE) της Αυστραλίας , με το οποίο υπογράφηκε ήδη μνημόνιο συνεργασίας.

Ενόψη της υλοποίησής του ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος είχε την Τετάρτη 8/5 συνάντηση εργασίας με τον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας & Δράσεων Νεολαίας Βασίλη Κουρκούνα και την Εντεταλμένη Σύμβουλο Ευρωπαϊκών & Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Δράσεων κ. Σωτηρία Μπακαλάκου που είναι οι υπεύθυνοι του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε για την παροχή εμπειρίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση των τοπικών διοικητικών δραστηριοτήτων και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Καρδίτσας.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως επισημάνθηκε και στη συνάντηση, είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να εξελιχθεί σύντομα σε ένα πρότυπο κέντρο καινοτομίας που θα λειτουργεί ως μόνιμη δομή του Δήμου Καρδίτσας.

 

Οι άξονες του προγράμματος

Οι άξονες που σχεδιάζονται να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας – Συνεργασία με Βρετανία/Αυστραλία
 • E4World – Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Πρόγραμμα Aquaponics, STEM3.0 Futures)
 • Προώθηση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων (Πρόγραμμα Aquaponics, STEM3.0 Futures)
 • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (Πρόγραμμα Aquaponics, STEM3.0 Futures)
 • Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των υποδομών δικτύων (Πρόγραμμα After School Drone Clubs)
 • Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (Πρόγραμμα E4World, Πρόγραμμα RITDHE)
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκριση (Πρόγραμμα E4World, Πρόγραμμα STEM3.0)
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση (Έργα καινοτομίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Comments (0)

Tags: , ,

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτοπορεί και καινοτομεί στην Ευρώπη

Posted on 01 Αυγούστου 2018 by admin

Το διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020 «BLUEMED» με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες προγράμματα της οικογένειας INTERREG να συμμετέχει στο διαγωνισμό μαζί με άλλα έξι προγράμματα «Interreg Talks: 6 projects, 1 Slam», ο οποίος διοργανώνεται από το INTERACT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  στις Βρυξέλες, τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Το “Interreg Talks” είναι μια σειρά εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το INTERREG καθώς και του τρόπου μεταφοράς ενός μοντέλου συνεργασίας.

Τη συγκεκριμένη χρονιά το “Interreg Talks” προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις επικοινωνίας που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων INTERREG και απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους και κοινό εκτός των συνηθισμένων πρακτικών του INTERREG. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παρουσιαστούν υψηλού αντίκτυπου έργα INTERREG μεταξύ των οποίων και το BLUEMED, με έναν τρόπο διασκεδαστικό και ευκολονόητο για το κοινό.

Δεύτερη σημαντική αναγνώριση για το πρόγραμμα είναι η ανάδειξη του ως καλό παράδειγμα συνεργασίας για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα INTERACT και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) δημοσίευσαν (με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου και αφίσας) πληροφορίες σχετικά με τα πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιούνται από τα προγράμματα Interreg. Το ηλεκτρονικό βιβλίο παρουσιάζει περίπου 100 έργα με το σήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς EYCH (ΕΕΠΚ), μεταξύ των οποίων και το BLEUMED, στο οποίο έχει ανατεθεί το σήμα, ενώ οι αφίσες περιέχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά του ηλεκτρονικού βιβλίου και θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προωθηθεί το έργο σε διάφορες εκδηλώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον».

Το “BLUEMED”, στοχεύει να υποστηρίξει και να προωθήσει την βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με προγραμματισμό, έλεγχο και συντονισμό των υποβρύχιων Μουσείων, των καταδυτικών Πάρκων και των Κέντρων ενημέρωσης (KACs) σε 5 πιλοτικές θέσεις: Capo Rizutto και Baia (Ιταλία), Δυτικός Παγασητικός και Σποράδες (Ελλάδα) και Cavtat (Κροατία).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014-2020.

Για την πρόοδο του έργου BLUEMED και άλλες ειδήσεις μπορεί κανείς να ακολουθεί στην ιστοσελίδα https://bluemed.interreg-med.eu/ καθώς και στο Facebook και το Twitter!

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έρευνα – Καινοτομία – Δημιουργία και Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Posted on 26 Απριλίου 2018 by admin

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΑΤΕΙ – Θεσσαλίας και το ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ Θεσσαλίας δύο ημερίδες με θέμα την Έρευνα, την Καινοτομία και την Δημιουργία στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3, όπως αυτή εκφράζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αλληλοεπιδρά με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 • Η πρώτη στο Βόλο την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, ώρα 16:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα

Γιαννιτσών & Λαχανά – Βόλος Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334 – Βόλος

 • Η δεύτερη στη Λάρισα την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο ΔΔΕ – ΑΤΕΙ Θεσσαλίας,

Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων

Ημερίδες ΠΣΕΚ – Θεσσαλίας, Τετάρτη 9 & Πέμπτη 10  Μαΐου 2018

Θέμα «Έρευνα – Καινοτομία – Δημιουργία και  Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Πρόγραμμα ημερίδων

16:00 – 16:30  Χαιρετισμοί

16:30 – 16:45  Ο Ρόλος του ΠΣΕΚ Θεσσαλίας

                        Ζήσης Μαμούρης – Πρόεδρος ΠΣΕΚ Θεσσαλίας

Καθηγητής πανεπιστημίου Θεσσαλίας

16:45-17:30     Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3

                        Αστέριος Χατζηπαραδείσης

Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Προγραμματισμού – ΓΓΕΤ

17:30-18:00     Διάλλειμα – Καφές

18:00-18:30     Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3

                        Μελπομένη Σαραφίδου

Προϊσταμένη Ειδικής Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  Περ. Θεσσαλίας

18:30-19:00     Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δράσης Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

& Ερευνητικών Ινστιτούτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Α’ Κύκλος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Δρ. Θωμάς Θ. Θωμαΐδης – Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας &

Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων ΕΛΚΕ – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

19:00-20:00     Παρουσίαση από τα μέλη του ΠΣΕΚ–Θεσσαλίας των Ερευνητικών

Προτεραιοτήτων του Β’ Κύκλου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ,

στους τομείς : Αγροδιατροφή, Υγεία-Φάρμακα, Ενέργεια, Υλικά ,

Περιβάλλον, Πολιτισμός-Τουρισμός, Μεταφορές, ΤΠΕ

Συντονιστής Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας

20:00-20:30     Ερωτήσεις και Ανοικτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Comments (0)

Tags: , ,

Εφαρμογές του ΤΕΕ στην Έκθεση Καινοτομίας

Posted on 16 Οκτωβρίου 2017 by admin

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συνεργασία με την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής οργάνωσε, στο χώρο του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 28-30 Σεπτεμβρίου 2017 στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, έκθεση καινοτομικών εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Βραβεύτηκαν με τιμητικές πλακέτες, που επιδόθηκαν από τον πρόεδρο, Νίκο Παπαγεωργίου και τον Γενικό Γραμματέα, Βασίλη Γερογιάννη, εκ μέρους του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας οι ακόλουθες εφαρμογές:

 

ΙΤΜ – Έξυπνη διαχείριση φωτεινών σηματοδοτήσεων: Σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στον φορέα διαχείρισης των φωτεινών σηματοδοτήσεων μιας πόλης να έχει άμεση εποπτεία όλων των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης όπως καμένες λάμπες , κατάσταση λειτουργίας, διακοπή ρεύματος κλπ. Το σύστημα μπορεί να εποπτεύει όλες τις εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης ανεξάρτητα από τον τύπο και οίκο κατασκευής, παλαιάς και νέας τεχνολογίας

 

Γάντι για τυφλούς (Elida): Γάντι που βοηθάει άτομα με προβλήματα όρασης να προσανατολίζονται στο χώρο και αποτρέπει τη σύγκρουση τους με τα αντικείμενα του χώρου χάρη στη συσκευή σόναρ που διαθέτει. Μόλις ανιχνευθεί ένα αντικείμενο στο χώρο η συσκευή σόναρ στέλνει σήμα στην συσκευή δόνησης που υπάρχει στο πάνω μέρος του καρπού από το γάντι και ανάλογα με την ένταση και επανάληψη τον παλμικών δονήσεων ο χρήστης αντιλαμβάνεται την απόσταση στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο.

 

Agrenio: Εφαρμογή για εξορθολογισμό της άρδευσης και της λίπανσης των καλλιεργειών. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μετεωρολογικά δεδομένα, εδαφικές παραμέτρους, το είδος της καλλιέργειας και το αρδευτικό σύστημα. Τα αποτελέσματα επεξεργασίας των μετεωρολογικών δεδομένων από τοπικό μετεωρολογικό σταθμό έρχονται κατευθείαν μέσω της εφαρμογής στο χρήστη. Η ημερήσια οδηγία άρδευσης για κάθε καλλιέργεια δίνεται στο κινητό του αγρότη μέσα από την εφαρμογή. Η εφαρμογή επίσης δίνει σε ετήσια βάση οδηγίες λίπανσης για κάθε καλλιέργεια.

 

Nursify: Η εφαρμογή αντιμετωπίζει το πρόβλημα της παροχής πρώτων βοηθειών όσο το συντομότερο δυνατό κατά τις κρίσιμες στιγμές πριν κάποιο ασθενοφόρο καταφθάσει σε ένα περιστατικό. Είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα δωρεάν για να ζητήσει πρώτες βοήθειες στο σημείο που βρίσκεται από ειδικούς υγείας και εθελοντές (γιατρούς, νοσηλευτές) σε κοντινή απόσταση από αυτόν.

 

fuelGR: Το  fuelGR  είναι  μια  οικογένεια  εφαρμογών  (Android,  Web,  Windows)  που  παρέχει ενημέρωση  για  πρατήρια  και  τιμές  καυσίμων  της  Ελληνικής  αγοράς.  Η  εφαρμογή εντοπίζει  τη  θέση  του χρήστη και τον ενημερώνει για  τα πρατήρια και  τις  τιμές  τους  στην ευρύτερη  περιοχή. Παρέχει  πολλαπλά  φίλτρα  για  εξατομίκευση  της  πληροφορίας  (εταιρίες,  τύποι  καυσίμων,  κλπ.),  πολλαπλούς  τρόπους  προβολής  (χάρτη,  λίστα)  και  δυνατότητα  αξιολόγησης πρατηρίων.

 

Authentiq: Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα  ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης (authentication) χωρίς κωδικούς (usernames/passwords) με το οποίο το κινητό τηλέφωνο του χρήστη είναι και το προσωπικό του πορτοφόλι ταυτότητας (identity wallet) διευκολύνοντας το χρήστη σε μια πληθώρα συναλλαγών και εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η Χρ. Κατσαβριά για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Posted on 06 Οκτωβρίου 2016 by admin

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετικά με το υπό σύσταση Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Η κ. Κατσαβριά επισήμανε ότι η ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος  Έρευνας και Καινοτομίας εντάσσεται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την έρευνα και διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης πρωτότυπων ερευνητικών πρωτοβουλιών. Τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυξάνει τους πόρους και «η έρευνα και η καινοτομία αποκτούν βάθος και προοπτική σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, καθώς αρκούνταν στα περισσεύματα, στα ψίχουλα του κρατικού προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ».

Ανέδειξε επίσης τα οφέλη από την ίδρυση του νέου φορέα της έρευνας, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «Η ανακοπή της φυγής του επιστημονικού μας δυναμικού στο εξωτερικό, εξαιτίας της πολύχρονης κρίσης, είναι ο κορυφαίος στόχος που επιδιώκεται με αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί είναι αδιανόητο οι νέοι επιστήμονες, για τους  οποίους  η χώρα επένδυσε πολλά για την εκπαίδευσή τους, να αξιοποιούνται από αναπτυγμένες οικονομίες και όχι από τη δική μας που τους έχει ανάγκη. Κυρίως όμως, είναι αδιανόητο η Ελλάδα να ακυρώνει τα όνειρα και τις ελπίδες της ελληνικής οικογένειας και των παιδιών της» και ότι «Η αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος απαιτεί την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος που επιχειρούμε να επιτύχουμε και είναι σημαντικό να θεωρήσουμε την έρευνα και την καινοτομία ως καθοριστικό αναπτυξιακό συντελεστή. Είναι στην πραγματικότητα, κρίσιμος όρος  για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της πατρίδας μας και για τη δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία – όπως και όλες οι προηγούμενες – του Υπουργείου Παιδείας: «εντάσσεται στο Παράλληλο Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τη συμφωνία με τους δανειστές. Αντικειμενικά, διευρύνονται οι δυνατότητες της οικονομίας μας σε αντιδιαστολή με τις πολιτικές λιτότητας στις οποίες μας υποχρεώνουν και μας καθηλώνουν  οι δανειστές». Έκλεισε δε την ομιλία της, λέγοντας ότι το νεοφιλελεύθερο ιερατείο των Βρυξελλών «τιμωρεί με λιτότητα» τους λαούς της Ευρώπης αντί να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως αναπτυξιακό μοχλό και να  ενισχύσει τις ευάλωτες οικονομίες όπως αυτή της Ελλάδας.

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ομόφωνα υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Δράσης Έξυπνης Εξειδίκευσης

Posted on 10 Μαΐου 2016 by admin

Ομόφωνα υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Δράσης Έξυπνης Εξειδίκευσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας (Π.Σ.Κ.Θ.)  στην πρώτη του συνεδρίαση υπό τη νέα του σύσταση. Πρόεδρος του Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας ορίστηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους και αντιπρόεδρος ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης. Κατά τη συνεδρίαση συστήθηκαν έξι υποεπιτροπές για την καλύτερη λειτουργία του Συμβουλίου οι οποίες και αφορούν τους εξής τομείς:

– Αγροδιατροφικός τομέας

– Τουρισμός – Πολιτισμός

– Ενέργεια – Περιβάλλον

– Υγεία

– Μέταλλο – Ξύλο

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας – Οριζόντιες Δράσεις – και Μηχανισμός Παρακολούθησης

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην τοποθέτησή του επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το RIS3 αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει η πραγματική οικονομία. Χρειάζεται από όλους μας σημαντική δουλειά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, που είναι η παραγωγή. Γιατί χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ζωή. Η καινοτομία δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, επιστήμονες, επιχειρήσεις, πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς να ενεργοποιηθούν και να συνεργαστούν ώστε οι ιδέες να γίνουν πράξη».

Το Π.Σ.Κ.Θ αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο διεκδίκησης πόρων από τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα το Π.Σ.Κ.Θ. εκκινεί τη διαδικασία απάντησης στους 950 δυνητικούς επενδυτές που κατέθεσαν προτάσεις στα σχέδια του RIS3 για το εάν και εφόσον οι προτάσεις τους εμπίπτουν στους τομείς χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα αυτό.

Όπως έγινε γνωστό η θητεία του Π.Σ.Κ.Θ. είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη, μετά από αξιολόγηση του έργου. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις και το έργο των μελών του Συμβουλίου δεν είναι αμειβόμενο. Παράλληλα συστ΄γθηκε τριμελής επιτροπή απότελούμενη από τον πρόεδρο κ. Γρηγόρη Παπαχαραλά,πους, τον κ. Βασίλη Βόκοτα και την κα Τζούλια Τσαλίκη η οποία επιτροπή θα διαμορφώσει το καταστατικό λειτουργίας του Π.Σ.Κ.Θ.

 

Ρόλος και αρμοδιότητες

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας (ΠΣΚΘ) ασκεί το ρόλο της στρατηγικής εποπτείας και συντονιστικού οργάνου της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (RIS3 Θεσσαλίας). Οι κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:

– Τη στρατηγική εποπτεία και το συντονισμό της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (RIS3 Θεσσαλίας).

– Την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ανά τακτικά διαστήματα για την εξέλιξη της RIS3 Θεσσαλίας.

– Την υιοθέτηση ενός συστήματος στρατηγικής διοίκησης βάσει στόχων (management by objectives), τη στοχοθεσία και την ανάθεση στόχων στις υποκείμενες δομές και την παρακολούθηση της επίτευξής τους σε περιοδική βάση.

– Την εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής υποστήριξης προς τις κατώτερες βαθμίδες του συστήματος διακυβέρνησης.

– Την εκπροσώπηση της RIS3 της Θεσσαλίας ενώπιον άλλων περιφερειακών, εθνικών ή ευρωπαϊκών αρχών (Περιφέρειες, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ως συμμέτοχος στο σχεδιασμό πολιτικής αλλά και εθιμοτυπικά.

– Την εποπτεία της εξέλιξης του Σχεδίου Δράσης της RIS3 Θεσσαλίας.

– Την έγκριση των εισηγήσεων προς τη ΓΓΕΤ του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) που συστήνεται με τις διατάξεις του Ν.4310/2014 και λειτουργεί επί των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον ίδιο Νόμο.

– Την εποπτεία του έργου της Εκτελεστικής Δομής.

Ο Σχεδιασμός της Στρατηγικής στη Θεσσαλία ξεκίνησε το 2012, ενώ το 2013 συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας με μέλη τους εκπροσώπους της τριπλής έλικας. Μέσα από συνεργασία όλων των φορέων της έρευνας, επιστήμης, επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης, επίπονη και επί μακρόν εργασία μεγάλου αριθμού στελεχών τους, ανοικτή αλλά και δομημένη διαβούλευση, με τήρηση των αρχών σχεδιασμού της RIS3, κατέληξε στην τελική μορφή της στις αρχές του 2015, οπότε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Μάρτιος 2015). Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος προέρχονται κυρίως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, αλλά κι από τα επιμέρους προγράμματα « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»,

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». Η RIS3 στη Θεσσαλία προβλέπεται να εκτελεστεί σε δύο κύκλους, 2015-2017 και 2018-2020, με μια ευρείας κλίμακας διαδικασία ανασκόπησης και αξιολόγησης μεταξύ των δύο».

 

Στη συνεδρίαση του Π.Σ.Κ.Θ. συμμετείχαν οι κ.κ.: Κώστας Πετρωτός από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δημήτρης Βλαχοστέργιος από το ΕΛΓΟ Δήμητρα, Θανάσης Στάμου και Βασίλης Βόκοτας από το ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, Ηλίας Χούστης από το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ,   Δημήτρης Αδάμ από το Επιμελητήριο, ο Θανάσης Κόκκαλης από το ΤΕΕ, ο Βασίλης Πιτσίλκας από το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου από την ΠΕΔ Θεσσαλίας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Απόστολος Μπέμπης και Τζούλια Τσαλίκη,

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας

Posted on 04 Μαΐου 2016 by admin

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου), στις 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα.

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή Αντιπροέδρου

ΘΕΜΑ 3ο : Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη και επεξεργασία Κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ.Κ.

ΘΕΜΑ 4ο : Σύσταση θεματικών Υποεπιτροπών Π.Σ.Κ.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σχεδίου δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας

Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική περίοδο

2014-2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Comments (0)

Tags: , ,

karditsa Restart: Η δύναμη βρίσκεται στι

Posted on 06 Απριλίου 2016 by admin

Έχετε αναλογιστεί πόσες ιδέες μπορεί να πήγαν χαμένες,  επειδή αυτοί που τις σκέφτηκαν δεν είχαν δίπλα τους κατάλληλους ανθρώπους για να τους προσφέρουν τεχνογνωσία, ώστε να υλοποιηθούν μέσα από την ίδρυση μιας επιχείρησης; Ευκαιρία λοιπόν να μοιραστούμε τις ιδέες μας με άλλους ανήσυχους νέους της πόλης, μέσα από μια σειρά συναντήσεων που διοργανώνεται στην Καρδίτσα με τον γενικό τίτλο Karditsa restart.

Με αυτό το κεντρικό σύνθημα οι τοπικοί φορείς οργανώνουν σειρά εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Karditsa restart», με σκοπό την καλλιέργεια, διάδοση και ανάδειξη της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας από τους νέους του Νομού Καρδίτσας.

Η πρώτη εκδήλωση οργανώνεται από το Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας, την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε  και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Καρδίτσας με συνδιοργανωτές την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων, τη Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, οργανώνουν από κοινού εκδηλώσεις για την Δημιουργικότητα, την Καινοτομία και την Κοινωνική Οικονομία.

 

Το karditsa restart φιλοδοξεί να συγκεντρώσει τα πιο ανοικτά και δραστήρια μυαλά της πόλης, νέους ανθρώπους που αποπειρώνται να επιχειρήσουν, αλλά και όποιον άλλο περιλαμβάνει τον εαυτό του στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσει τη σειρά των εκδηλώσεων. Με λίγα λόγια, νέοι ή wannabe επιχειρηματίες, επενδυτές ή και όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι, έρχονται κοντά για να γνωριστούν και να συζητήσουν για πιθανές συνέργειες, να ανταλλάξουν ιδέες και επαφές, εν τέλει να ωφελήσουν εαυτούς μέσα από ένα δημιουργούμενο χειροπιαστό social network.

Την πρώτη συνάντηση με τίτλο

« ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

θα συντονίσουν ο Σταύρος Μεσσήνης και ο Δημήτρης Πόγκας.

Ποιοι είναι οι συντονιστές;

Ο Σταύρος Μεσσήνης, συνιδρυτής του συνεργατικού χώρου The Cube Athens, ο οποίος θα αναφερθεί στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με βάση το παράδειγμα της πόλης Μπόλντερ στο Κολοράντο των ΗΠΑ, και στους τρόπους με τους οποίους μία περιφερειακή πόλη μπορεί να δημιουργήσει τη δική της κοινότητα επιχειρηματιών.

Ο Δημήτριος Πόγκας, δημοσιογράφος επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας, ο οποίος θα παρουσιάσει την ιστορική διαδρομή του ελληνικού startup οικοσυστήματος, παραδείγματα πρωτοβουλιών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και επιτυχημένα και αποτυχημένα παραδείγματα startup εταιρειών στη χώρα

Καλούνται όλα τα ενεργά, δημιουργικά, εξωστρεφή και δραστήρια νεαρά μέλη  της πόλης μας, σε ένα χαλαρό, χωρίς επισημότητες event. Ελάτε λοιπόν να γνωριστούμε, να συστηθούμε μεταξύ μας, να δημιουργήσουμε αλληλεπιδράσεις. Στο πρώτο  event δεν θα υπάρξουν παρουσιάσεις project. Καλό είναι να ξεκινήσουμε με τη μεταξύ μας δικτύωση και γνωριμία και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες υποστήριξης του δικού μας τοπικού οικοσυστήματος.

Σχετικά με τα διαδικαστικά:

 • Μαζευόμαστε κατά τις 17:30, σε φιλικό και ανεπίσημο κλίμα για νέες γνωριμίες κι ανταλλαγή απόψεων γύρω από κοινά θέματα ενδιαφέροντος νέων και δραστήριων ατόμων.
  • Ο χώρος της συνάντησης είναι το Παυσίλυπο.
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Επιβαρύνεστε μόνον με ό,τι καταναλώσετε.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από τους φορείς της πόλης μας που καλύπτουν τα έξοδα διοργάνωσης .

Comments (0)

Tags: , ,

Εκδήλωση για την ανάδειξη της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας

Posted on 04 Απριλίου 2016 by admin

Με αυτό το κεντρικό σύνθημα οι τοπικοί φορείς οργανώνουν σειρά εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Karditsa restart», με σκοπό την καλλιέργεια, διάδοση και ανάδειξη της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας από τους νέους του Νομού Καρδίτσας.

Η πρώτη εκδήλωση οργανώνεται από το Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας, την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε  και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Καρδίτσας με συνδιοργανωτές την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, τη Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, οργανώνουν από κοινού εκδηλώσεις για την Δημιουργικότητα, την Καινοτομία και την Κοινωνική Οικονομία.

Θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον παρόμοιες εκδηλώσεις που θα οργανωθούν εκ περιτροπής από τους παραπάνω φορείς.

 

Στόχοι των εκδηλώσεων Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας είναι να παρασχεθεί υποστήριξη, ενθάρρυνση και εμψύχωση στους νέους ανθρώπους, ώστε να σχεδιάσουν μια ιδέα (ατομικά ή συλλογικά) και να προχωρήσουν οι ίδιοι στην υλοποίησή της. Η ιδέα μπορεί να αναφέρεται στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας, της ανάδειξης του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος χωρίς κανένα περιορισμό.να αναπτυχθούν εφαρμόσιμες ιδέες και υλοποιήσιμες προτάσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν:

 1. Στην δημιουργία εισοδήματος και θέσεων εργασίας.
 2. Στην τόνωση της Τοπικής Οικονομίας.
 3. Στην ανάδειξη, προστασία και βελτίωση του Φυσικού, Ιστορικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος του τόπου μας.
 4. Στην βελτίωση της Ποιότητας ζωής.
 5. Στην τόνωση της Κοινωνικής Συνοχής, μέσω της ανάδειξης ιδεών και προτάσεων που θα οδηγούν σε νέες δράσεις, οικονομικές και κοινωνικές δομές, με στόχο την στήριξη και την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και όχι μόνο.

Το όλο εγχείρημα απευθύνεται σε νέους που γεννήθηκαν ή κατοικούν ή θέλουν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσας, σε φοιτητές, σπουδαστές, νέους άνεργους, επαγγελματίες, αγρότες, κ.ά.  Βασική αρχή είναι ότι η ευθύνη επεξεργασίας, εφαρμογής και παρουσίασης των ιδεών ανήκει στους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Οι  συμμετέχοντες στο εγχείρημα

 • Θα έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με ειδικούς και επιστήμονες που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν δημιουργικά, καινοτομικά και υπερβατικά.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να δουν καλές πρακτικές μέσα από οργανωμένες παρουσιάσεις.
 • Θα έχουν δωρεάν τεχνική υποστήριξη σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης του σχεδίου τους καθώς και υπηρεσίες για την επιτάχυνση υλοποίησής του.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την ιδέα τους σε συνέδριο όπου θα αξιολογηθούν οι ιδέες – προτάσεις σε δύο επίπεδα: α) από έγκριτη επιτροπή αξιολογητών και β) από το κοινό που θα παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις,
 • Θα έχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες και φιλοξενία σε εργασιακό περιβάλλον – θερμοκοιτίδα.
 • Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση των νέων από την Οργανωτική Επιτροπή μέσω των Μ.Μ.Ε.  ηλεκτρονικών και τον έντυπο τοπικό Τύπο.

 

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 7η Απριλίου 2016 στο Παυσίλυπο και ώρα 5.30μ.μ. Συντονιστές της εκδήλωσης θα είναι ο Σταύρος Μεσσήνης και ο Δημήτρης Πόγκας. Θέμα της εκδήλωσης  είναι:

 

« ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

 Ο στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση, η εμψύχωση και η ενθάρρυνση των νέων να σκεφτούν και να δράσουν εκτός συμβατικών πλαισίων.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ο λόγος θα δοθεί στο κοινό προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες από την προσπάθεια ή την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και τις ευκαιρίες ή τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο τοπικό επίπεδο της Καρδίτσας.

 

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, ανοιχτή και δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν το επιθυμητό περιεχόμενο των επόμενων εκδηλώσεων που θα οργανωθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης  φάσης.

Ποιοι είναι οι συντονιστές:

Ο Σταύρος Μεσσήνης, συνιδρυτής του συνεργατικού χώρου The Cube Athens, θα αναφερθεί στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με βάση το παράδειγμα της πόλης Μπόλντερ στο Κολοράντο των ΗΠΑ, και στους τρόπους με τους οποίους μία περιφερειακή πόλη μπορεί να δημιουργήσει τη δική της κοινότητα επιχειρηματιών.

 

Ο Δημήτριος Πόγκας, δημοσιογράφος επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας, θα παρουσιάσει την ιστορική διαδρομή του ελληνικού startup οικοσυστήματος, παραδείγματα πρωτοβουλιών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και επιτυχημένα και αποτυχημένα παραδείγματα startup εταιρειών στη χώρα.

 

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Σεπτέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC