Tag Archive | "ΟΠΕΚΕΠΕ"

Tags: , ,

Πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Posted on 17 Μαρτίου 2020 by admin

Στο πλαίσιο της έκτακτης κατάστασης και των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα δέχονται κοινό μέχρι νεωτέρας.

Ωστόσο, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται:

Στο τηλεφωνο 2108802000
Με φαξ στο 2108802655
Μεσω της ιστοσελιδας www.opekepe.gr (αιτηματα/απαντησεις)

Ειδικά για τη Λάρισα οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται με τους παρακάτω τρόπους:

Στα τηλεφωνα: 2410283245, 2410283245
2410283255

Με φαξ στο: 2410555753
στο e-mail: thessalia@opekepe.gr

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για τις 8μηνες προσλήψεις

Posted on 24 Αυγούστου 2018 by admin

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μήνες, για την επικαιροποίηση – ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης, Ηπειρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Στερεός Ελλάδας και Κρήτης και την Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕ Π ΣΟΧ. 6 είτε αυτοπροσώπως στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. όπου προκηρύσσονται θέσεις, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

ΠΔ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας : Καστοριάς 2σ & Φαρσάλων-Λάρισα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ., στα καταστήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Περιφερειακής Μονάδας, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Ιωαννίνων, Λαρισαίων & Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

«Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ) στην οποία να δηλώνουν όλους τους Νομούς επιλογής τους με σειρά προτεραιότητας.
Η ανακοίνωση καθώς και το έντυπο αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της.

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους που έχουν καταθέσει ήδη αίτηση για πρόσληψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. (πριν την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων) ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψιν και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να την υποβάλλουν εκ νέου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ανωτέρω για τα οποία προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης από το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» (π.χ. βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ) θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικά εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων η οποία θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης της», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλίας

Posted on 03 Αυγούστου 2018 by admin

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 50 ατόμων για την επικαιροποίηση-ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας & Κρήτης και στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλίας για την αίτηση ενίσχυσης 2018

Posted on 11 Ιουνίου 2018 by admin

Την Παρασκευή 15/6/2018, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2018. Με δεδομένο ότι ήδη έχει δοθεί παράταση ενός μήνα, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αυτή είναι τελική, υποχρεωτική από τον κοινοτικό κανονισμό  και το σύστημα θα κλείσει οριστικά για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις στις 12μ.μ. αυτής της μέρας.

Από κει και πέρα και μέχρι τις 10/7/2018, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα 1%   επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός . Μετά τις 10/7/2018 οι αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα πληρώνονται.

Παρακαλούμε, να επισπεύσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας είτε ONLINE μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο www.opekepe.gr, είτε μέσω του πολυπληθούς δικτύου ΚΥΔ που λειτουργεί φέτος στη χώρα αναλυτικός κατάλογος των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση των αιγοπροβατοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλίας

Posted on 01 Μαρτίου 2017 by admin

Στα πλαίσια της διενέργειας διοικητικών ελέγχων και της προετοιμασίας πληρωμής των συνδεδεμένων ενισχύσεων του άρθρου 52 του ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και του κεφ. 5 του ΚΑΝ.(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής, που αφορούν σε αιγοπροβατοτρόφους ήτοι:

Δράση 1 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος

Μέτρο 2 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει των διατάξεων της παρ.4 του Άρθρου 52

και λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 614/52350 (ΦΕΚ 833/14-5-15) και 1567/65031 (ΦΕΚ 1150/16-06-15) σχετικές Υ.Α. αντίστοιχα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους αιγοπροβατοτρόφους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή/και τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή/και στους πιστοποιημένους Φορείς Υποδοχής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2016 (Φορέας Α’ βαθμού ή Φορέας Β’ βαθμού) έως και 10-03-2017. Τα δικαιολογητικά που συγκεντρώνονται στους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της αίτησης, θα πρέπει ανά διήμερο να διαβιβάζονται στην Περιφερειακές Διευθύνσεις ή/και τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Ως εκ τούτου, το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που έχουν αιτηθεί στην ΕΑΕ 2016 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι του Μέτρου 2 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 52, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο πρόθεσης διατήρησης επιλέξιμων αιγοπροβάτων, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

Επισημαίνεται ότι το αντίγραφο του νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 263493 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16-08-2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της υπ’ αριθ. 134167 τροποποιητικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 823/12-05-2011) καθώς και με τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 2714/100947/01-10-2012 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ και κάθε σχετική οδηγία της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ..

Τονίζεται ότι για τους αιγοπροβατοτρόφους που έχουν αιτηθεί στην ΕΑΕ 2016 ότι επιθυμούν  να είναι δικαιούχοι της Δράσης 1 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

Αναφορικά με τους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους που έχουν αιτηθεί στην ΕΑΕ 2016 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της Δράσης 1 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος και η έδρα τους βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των πεδινών περιοχών της χώρας και ταυτόχρονα μετακινούν το κοπάδι τους σε ορεινή/μειονεκτική/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχή, θα πρέπει να προσκομιστεί:

  • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται μετακίνηση, εφόσον δεν έχουν επισυναφθεί με την ΕΑΕ 2016
  • Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.

                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Comments (0)

Tags: , ,

Προσλήψεις στην Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας του ΟΠΕΚΕΠΕ

Posted on 21 Ιουλίου 2016 by admin

O ΟΠΕΚΕΠΕ εγκρίνει τον προγραμματισμό για την πρόσληψη 50 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών κατά το έτος 2016, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Οργανισμού, που αφορούν στην επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.

ΣΤΗΝ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ : 2 θέσεις

– ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ : 3 θέσεις

– ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ : 1 θέσεις

– ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ( ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ) : 2 θέσεις

– ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ : 2 θέσεις

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2016

Posted on 31 Μαΐου 2016 by admin

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα στις 15/6/2016.
Όποιος αγρότης υποβάλει την αίτησή του μετά τις 15/6/2016 και μέχρι τις 11/7/2016, θα του καταβληθεί η ενίσχυση με ποινή 3% επί της βασικής ενίσχυσης και 1% επί των συνδεδεμένων καθεστώτων για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης υποβολής.
Μετά τις 11/7/2016 καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΠΔ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα Ελέγχων & Τεχνικών Μέσων

Comments (0)

Tags: , ,

Β. Τσιάκος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να πληρώσει από αύριο Δευτέρα του αδικημένους βαμβακοπαραγωγούς

Posted on 10 Απριλίου 2016 by admin

Την ταχύτατη διόρθωση της αδικίας με άμεση πληρωμή από αύριο Δευτέρα των βαμβακοπαραγωγών της Καρδίτσας που δεν εισέπραξαν, όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους την συνδεδεμένη ενίσχυση, ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος. Ο κ. Τσιάκος πληροφορήθηκε από τους βαμβακοπαραγωγούς, με τους οποίους επικοινώνησε, το μέγεθος του προβλήματος και υπογράμμισε πως θα υπάρξει και δική του παρέμβαση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει σε σχετική δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης, οι παραγωγοί δεν έχουν απολύτως καμία ευθύνη για τα λάθη του απεικονιστικού δορυφορικού συστήματος. Οι παραγωγοί που δεν πληρώθηκαν καλλιέργησαν κανονικά τα χωράφια τους και πολλοί εξ αυτών πέτυχαν πολύ καλές αποδόσεις της τάξεως των 400 κιλών ανά στρέμμα. Μάλιστα αρκετοί δικαιούνται σημαντικά ποσά συνδεδεμένης ενίσχυσης που όμως δεν εισέπραξαν. Το πρόβλημα που δημιουργείται για τους ίδιους, τις οικογένειες τους αλλά και για όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εν λόγω καλλιέργεια είναι τεράστιο καθώς το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που δικαιούνται θα επενδυθεί στην καλλιεργητική διαδικασία. Για το λόγο αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να δώσει αύριο Δευτέρα λύση στο πρόβλημα και να αρχίσει η πληρωμή των αγροτών. Στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία των ενστάσεων όπου και για το τυπικό μέρος θα υπάρξει η δικαίωση των βαμβακοπαραγωγών. Κάθε άλλη λύση θα είναι χρονοβόρα και μπορεί να σημαίνει την οικονομική καταστροφή των, κατά γενική παραδοχή, αδικημένων αγροτών.

Comments (0)

Tags: , ,

ΟΠΕΚΕΠΕ: Oργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής ημερίδας στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας

Posted on 09 Απριλίου 2016 by admin

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας με θέμα:

«ΟΣΔΕ 2016 – Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016»

Κύριος σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την σωστή υποβολή των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και θα τονιστούν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αλλά και για τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Η ημερίδα απευθύνεται εκτός από τους ιδίους σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσωπο (πχ γεωτεχνικοί, σύμβουλοι, άλλοι φορείς κλπ).

Θα ακολουθήσει συζήτηση για όλα τα θέματα που συνδέονται με την αίτηση, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κλπ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 – 18:15 Χαιρετισμός – Εισαγωγή

Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ε. 

18:15 – 18:30

18:30– 20:30

Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης – Μεταβιβάσεις

Χατζηνίκου Μαρία – Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ενισχύσεων 

Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας

Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση

Λάθη – Παραλείψεις – Συμβουλές – Σημεία Προσοχής

Τσακνάκης Πέτρος – Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε. 

Ζαρμακούπης Κων/νος – Ελεγκτής Κτηνίατρος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε. 

Δημούλη Αικατερίνη – Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχων & Τεχνικών Μέσων 

Χατζηνίκου Μαρία – Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ενισχύσεων 

20:30-21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Comments (0)

Tags: , ,

Παρέμβαση του Δημάρχου Καρδίτσας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Posted on 08 Απριλίου 2016 by admin

Σχετικά με το ζήτημα που ανέκυψε με τη μη καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος σε πολλούς βαμβακοπαραγωγούς του Δήμου Καρδίτσας, λόγω προβλημάτων στην εφαρμογή της τηλεπισκόπησης των εκτάσεών τους, ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος επικοινώνησε με την Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για το πρόβλημα, καθώς και την άμεση επίλυσή του.

Όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, η πλειοψηφία των αναντιστοιχιών των απεικονίσεων με τις δηλωθείσες εκτάσεις, οφείλονται στο οτι κατά τη λήψη των αεροφωτογραφιών, τα βαμβακόφυτα σε τμήματα των καλλιεργειών είχαν υποστεί ζημίες και δεν είχαν την αναμενόμενη ανάπτυξη.

Αυτό είχε ως συνέπεια τμήμα της δηλωθείσας έκτασης, να εμφανίζεται στην αεροφωτογραφία ως ακαλλιέργητο ή με ζημιά, η οποία όμως δεν είχε δηλωθεί, με αποτέλεσμα, ακόμα και αν η συνολική παραγωγή ξεπερνούσε το πλαφόν για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης, στο σύστημα να εμφανίζεται αναντιστοιχία των απεικονίσεων με τις δηλωθείσες εκτάσεις και να “μπλοκάρεται” η αποπληρωμή της στους παραγωγούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Αλεξάκου, όλοι οι αγρότες στους οποίους δεν καταβλήθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση, θα έχουν τη δυνατότητα άμεσα (εντός της ερχόμενης εβδομάδας) από τον Οργανισμό να υποβάλουν ενστάσεις, όπου θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τους λόγους που προέκυψε το πρόβλημα σε τμήμα της καλλιέργειάς τους.

Οπως ενημερώθηκε επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ οργανώνει ενημερωτική συνάντηση με τους παραγωγούς την Τρίτη 12/4 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το επίμαχο ζήτημα.

Ο κ. Αλεξάκος ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών και την ταχεία εξέταση των ενστάσεων, ώστε οι παραγωγοί να εισπράξουν το ταχύτερο δυνατόν τις  ενισχύσεις, για να καλύψουν τρέχοντα και επείγοντα έξοδα καλλιεργητικής φύσης.

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτική ημερίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Καρδίτσα

Posted on 07 Απριλίου 2016 by admin

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας με θέμα: «ΟΣΔΕ 2016 – Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016».

Κύριος σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων  για την σωστή υποβολή των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και θα τονιστούν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αλλά και για τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Η ημερίδα απευθύνεται εκτός από τους ιδίους σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσωπο (πχ γεωτεχνικοί, σύμβουλοι, άλλοι φορείς κλπ).

Θα ακολουθήσει συζήτηση για όλα τα θέματα που συνδέονται με την αίτηση, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κλπ

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

18:00 – 18:15 Χαιρετισμός – Εισαγωγή

Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.

 

18:15 – 18:30

 

 

18:30– 20:30

 

 

 

 

Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης – Μεταβιβάσεις

Χατζηνίκου Μαρία – Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ενισχύσεων

 

Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας

Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση

Λάθη – Παραλείψεις – Συμβουλές – Σημεία Προσοχής

Τσακνάκης Πέτρος  – Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.

Ζαρμακούπης Κων/νος – Ελεγκτής Κτηνίατρος  ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.

Δημούλη Αικατερίνη – Προϊσταμένη  Τμήματος Ελέγχων & Τεχνικών Μέσων

Χατζηνίκου Μαρία – Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ενισχύσεων

 

20:30-21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παράσταση διαμαρτυρίας των αγροτών έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Posted on 23 Μαρτίου 2016 by admin

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε, το πρωί της Τετάρτης, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες εξέφρασαν τα προβλήματά τους και ειδικότερα ζήτησαν να τους αποδοθούν άμεσα ό,τι τους οφείλεται από ενισχύσεις, επιστροφές πετρελαίου και διάφορα άλλα προγράμματα.

Μεταξύ άλλων, ζητούν  :

  • Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα σε νέους αγρότες, καθώς και οι δικαιούχοι εξισωτικών αποζημιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίμων, νιτρορύπανσης, βιολογικών καλλιεργειών κ.α. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος από το εμπάργκο στην Ρωσία. Το κράτος να εγγυηθεί την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων προϊόντων από εμπόρους, εξαγωγείς και βιομήχανους, καθώς και την παροχή από τις τράπεζες άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε νέους αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
  • Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών.
  • Αμεση αποζημίωση για τις καταστροφές στην παραγωγή και μέτρα για την αποκατάσταση του αγροκτηνοτροφικού κεφαλαίου, ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς απ’ όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.
  • Να μην επιστραφούν οι αποζημιώσεις, («πακέτο Χατζηγάκη»), που κέρδισαν με τους σκληρούς αγώνες τους οι αγρότες το 2008- 2009 όπως ζήτησε η ΕΕ και ψήφισε σχετικό νόμο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Για άλλη μια φορά χθες, έκαναν λόγο για αγώνα επιβίωσης, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΑΣΚ καλεί σε διαρκή επαγρύπνηση και εγρήγορση.

Ούτως η άλλως, οι αγρότες αυτό το διάστημα οργανώνουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους και την κάθοδό τους στην Αθήνα, την ημέρα κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

 

 

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031