Tag Archive | "Πλάτανος"

Tags: , ,

Έκοψαν τον πιο ιστορικό πλάτανο του Μουζακίου

Posted on 09 Οκτωβρίου 2018 by admin

Την  Τρίτη  2/10/2018 ιδιωτικά  συνεργεία με την κατά πλειοψηφία  έγκριση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Μουζακίου,  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Μουζακίου(ομόφωνα)  και της Δημοτικής Κοινότητας  Μουζακίου (ομόφωνα),  προχώρησαν σε μία προκλητική, ανιστόρητη και  απαράδεκτη ενέργεια. Κατέστρεψαν  ένα  ιστορικό  μνημείο  και  σημείο  αναφοράς  πολλών  γεγονότων  εκατονταετηρίδων, δεν σεβάστηκαν  το  οικοσύστημα και  <<αφάνισαν>> τηνιστορία του  Μουζακίου. Ο πλάτανος  στα  <<Καλαντζέϊκα>> δεν  υπάρχει  πια.

Δακρυσμένοι  και  Αγανακτισμένοι  διαμαρτύρονται  οι  γείτονες -κάτοικοι   τονίζοντας  πως                          αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα,<<ας  το αντιμετώπιζαν με κλαδονομή  και  όχι  με πλήρη κοπή>>.

Έχοντας  υποχρέωση να ενημερώσουμε τους  Μουζακιώτες για το τι συνέβη και  για  <<να  μη λησμονήσουμε>>,  δημοσιοποιούμε  με λεπτομέρειες   τις  σχετικές  αποφάσεις .

*Υπήρξε αίτημα (30-1-2018) από ιδιοκτήτη  οικίας  στην περιοχή  για <<Άμεση Φροντίδα του Πλατάνου και Κλάδεμα αυτού..>>.

*Κινήθηκε η διαδικασία(31-05-2018)  και μια υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου με αυτοψία  διαπίστωσε ότι,<< Ο πλάτανος είναι μεγάλης ηλικίας  και η γενική του κατάσταση από απόψεως υγείαςκαι ζωτικότητας  είναι καλή.>>Συμπερασματικά  όμως  προτείνει την πλήρη κοπή του  Δένδρου!!!, την αποκατάσταση του χώρου και την φύτευση..>>.

*Ύστερα από πρόσκληση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου   αρμόδιος  Δασολόγος  με αυτοψία(Πότε;)  διαπιστώνει  και  σημειώνει  Συμπερασματικά ότι,<< ..πρέπει να γίνει  κλάδευση των κλάδων που τείνουν  να επισκιάσουν..>>

*Ακολουθεί (18-6-2018) Ομόφωνη!!! Απόφαση  της  Δ.Κ Μουζακίου<<..συμφωνεί για την κοπή!!του …πλατάνου..>> κατόπιν της  εισήγησης ….και της Τεχνικής  Έκθεσης του Δασολόγου;;;(Για την ιστορία ο Δασολόγος   δεν αναφέρει  κοπή  αλλά κλάδευση)

*Στις 3/7/2018 η Ε.Π.Ζ  του Δήμου Μουζακίου Αποφασίζει  Ομόφωνα!!! Και  <<Εισηγείται  την πλήρη κοπή του πλατάνου!!…>>

*Στις 17/7/2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου  αποφασίζει ,<<την πλήρη κοπή του πλατάνου…>>με μόνο διαφωνούντα τον Αντιπρόεδρο  της  Οργάνωσής  μας .(Φ/Α)

*Στις 21/9/2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου  αποφασίζει, << Κάνει δεκτήτην αίτηση του κ..            καιεπιτρέπει τη χορήγηση σε αυτόν του κάτω μέρους του εν λόγω πλατάνουυπό τον όρο  ότι θα αναλάβει όλα τα έξοδα της κοπής του πλατάνου>>!!! ΄΄  Άξιοι…. ΄΄

*Ο πλάτανος  κόπηκε  στις  2/10, η απόφαση  για τα έξοδα κοπής δημοσιοποιήθηκε στις  5/10,Τυχαία!

Συνδημότες  και  Συνδημότισσες  του  Μουζακίου,  Εσείς, Βγάλτε  τα Συμπεράσματά σας .

Εμείς, καλούμε  τους  ΄΄συναινέσαντες στην  κοπή΄΄, τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου, την επικεφαλής της  Μείζονος  Μειοψηφίας , τους  Δημοτικούς  και τοπικούς  Συμβούλους αναλογιζόμενοι,΄΄ το μην κόβεις,  όταν μπορείς να λύσεις΄΄, να αφουγκραστούν την  Κοινωνία,  να ζητήσουν ένα <Συγνώμη>και  με  την πολιτική ευθιξίακαι ευαισθησία  που σίγουρα  τους  διακρίνει,οφείλουν  άμεσα να υποβάλλουν  την παραίτησή τους, ακολουθώντας το  .-΄΄Τονάρχοντα  τριών  δείμέμνησθαι΄΄,

΄΄Ανθρώπωνάρχει΄΄, ΄΄Κατάνόμους  άρχει΄΄, ΄΄Ουκ αεί άρχει΄΄,

 

Για την  Περιβαλλοντική  και  Οικολογική Παρέμβαση Τσιρογιάννης  Ε.,  Γιώτης Λ. , Βασιλάκος  Α.

Comments (0)

Tags: , ,

Πλάτανος Λεοντίτου: Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης

Posted on 15 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας έκανε δεκτή την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Θανάση Καραγεώργου να χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης», ο πολυαιωνόβιος πλάτανος, είδους Πλάτανος ο ανατολικός (Platanus orientalis) που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λεοντίτου.
«… Στην πλατεία του ορεινού χωριού Λεοντίτου κυριαρχεί με την επιβλητική του παρουσία ένας πολυαιωνόβιος πλάτανος που στη σκιά του έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας. Αποτελούσε τον αγαπημένο χώρο συγκέντρωσης, συζήτησης και λήψης σημαντικών αποφάσεων των οπλαρχηγών της Κεντρικής Ελλάδας υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ο πλάτανος αυτός είναι το σημείο αναφοράς,  κάθε περιηγητής του Δήμου μας  θα τον επισκεφθεί, θα τον θαυμάσει, θα τον περιεργασθεί, θα φωτογραφηθεί μαζί του. Είναι πόλος έλξης μοναδικός για την περιοχή μας. Γέρικος, πολλών αιώνων, με εντυπωσιακή διαμόρφωση του κορμού του. Είναι πράγματι ένα μνημείο της φύσης.

Από τη σχετική μελέτη/έκθεση που συνέταξε ο κ. Θεοχάρης Δ. Ζάγκας, Καθηγητής προκύπτει ότι ο πλάτανος Λεοντίτου είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον από επιστημονική άποψη δένδρο. Ίσως είναι ένα από τα καλύτερα διατηρούμενα δένδρα της χώρας μας με τόσο μεγάλη ηλικία και απουσία κοιλωμάτων στον κεντρικό κορμό. Εντυπωσιακό είναι και το μεγάλο ύψος του καθώς και το πλάτος της κόμης του 30-40 μ. με κοντά ένα στρέμμα εμβαδόν σκίασης. Το εν λόγω άτομο πλατάνου κατά συνέπεια έχει ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξίας και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πόρο.

Το υπερθαλάσσιο υψόμετρο της θέσης του είναι 953 m και οι γεωγραφικές συντεταγμένες αυτής είναι 39°26’50’’ Ν και 21°53’40’’ Ε.

Το υπό προστασία άτομο πλατάνου έχει ηλικία περίπου 964 έτη, Ύψος, H = 33 μ. Στηθιαία διάμετρος, DBH = 3,0 μ. Ύψος έναρξης κόμης, Ηκ = 3,0 μ. Μέσο πλάτος κόμης, Dk = 35,0 μ. (Dmin = 30 μ., Dmax = 40 μ.) Ζωτικότητα = 20 (καλή), Τάση εξέλιξης = 2 (παραμένουσα) Συντελεστής λυγερότητας, H/D = 33/3 = 11 Σταθερότητα κορμού ως συνδυασμός κατακόρυφης θέσης, ύψους έναρξης κόμης, συντελεστή λυγερότητας, έλλειψης κοιλωμάτων: Άριστη…».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του:

  • την εισήγηση του Αντιδημάρχου
  • Την από (Δεκ 2015) έκθεση του Καθηγητή Θεοχ. Ζάγκα).
  • Την σύμφωνη εισήγηση πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεοντίτου «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ».
  • Την σύμφωνη εισήγηση πρόταση του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Λεοντίτου
  • Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

–  Τις απόψεις- τοποθετήσεις- προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να προβεί ο Δήμος Αργιθέας  σε όλες εκείνες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να Χαρακτηρίζεται ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» ο πολυαιωνόβιος πλάτανος, είδους Πλάτανος ο ανατολικός (Platanus orientalis) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λεοντίτου, Δημοτικής Ενότητας Αν. Αργιθέας, Δήμου Αργιθέας.

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούνιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC