Tag Archive | "Πρόσληψη"

Tags: , ,

Πρόσληψη προσωπικού από τον Δήμο Αργιθέας

Posted on 22 Απριλίου 2020 by admin

Ο Δήμος Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ.21 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το άρθρο 24 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ64/Α΄/14-03-2020), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Τριών (03) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο

1 Θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

2 Θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Comments (0)

Tags: , , ,

Πρόσληψη Χειριστή Μηχανήματος Έργου στην Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Posted on 10 Μαρτίου 2020 by admin

Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., προτίθεται να προσλάβει Χειριστή Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.), ο οποίος κατ΄ ελάχιστον να είναι κάτοχος άδειας χειριστή Μ.Ε. Ομάδας Α, Ειδικότητας 3.7 του ΠΔ 113/2012 και κατά κύριο λόγο θα χειρίζεται τον Συμπιεστή Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.

Επιθυμητή είναι η κατοχή επιπλέον άδειας χειριστή Μ.Ε. και άλλων ειδικοτήτων (προτιμητέες 1.3 και 1.5) καθώς και άδειας οδήγησης Γ΄ ή/και Ε΄ τάξης.

Για τη τήρηση του καταστατικού της Π.Α.ΔΥ.Θ., αλλά και των δεσμεύσεων προς τους δημότες της περιοχής του ΧΥΤΑ, θα προτιμηθεί δημότης των Τοπικών Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Παληοκάστρου και στη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, δημότης Δήμου της Δυτικής Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα φωτοαντίγραφα των αδειών που κατέχουν, στο Γραφείο Τρικάλων της Π.Α.ΔΥ.Θ., Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων, Αλώνια Μπάρας, Τηλ. 24310 79280, έως και τη Τετάρτη 18 Μαρτίου 2017 ώρα 14:00.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη κτηνιάτρου στην Π. Θεσσαλίας

Posted on 04 Ιουλίου 2018 by admin

Aνακοινώνεται η πρόσληψη κτηνιάτρου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρµογή του Προγράµµατος «Εµβολιασµοί κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας» της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής – Τµήµα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη φύλακα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Posted on 12 Απριλίου 2018 by admin

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας. Περισσότερες πληροφορίες: στην ΕΦΑ Καρδίτσας (Λουκιανού 1)

Comments (0)

Tags: , ,

Μία θέση εργασίας στην καθαριότητα του Δ. Καρδίτσας

Posted on 17 Ιανουαρίου 2018 by admin

Τις πρώτες 559 της μεγάλης προκήρυξης των 8.845 μόνιμων στις ανταποδοτικές υπηρεσιών των δήμων κατανέμει με απόφασή της η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Πρόκειται για ΥΕ και ΔΕ θέσεις που αφορούν τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/98, οι οποίες σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θα προκηρυχθούν μέσω ΟΑΕΔ.

Στο Νομό Καρδίτσας προβλέπεται 1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Τριτέκνων) στον Δήμο Καρδίτσας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Χειριστή Μηχανήματος θα προσλάβει η Π.Α.ΔΥ.Θ.

Posted on 11 Οκτωβρίου 2017 by admin

Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., προτίθεται να προσλάβει Χειριστή Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.), ο οποίος κατ΄ ελάχιστον να είναι κάτοχος άδειας χειριστή Μ.Ε. Ομάδας Α, Ειδικότητας 3.7 του ΠΔ 113/2012 και κατά κύριο λόγο θα χειρίζεται τον Συμπιεστή Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.

Επιθυμητή είναι η κατοχή επιπλέον άδειας χειριστή Μ.Ε. και άλλων ειδικοτήτων (προτιμητέες 1.3 και 1.5) καθώς και άδειας οδήγησης Γ΄ ή/και Ε΄ τάξης.

Για τη τήρηση του καταστατικού της Π.Α.ΔΥ.Θ., αλλά και των δεσμεύσεων προς τους δημότες της περιοχής του ΧΥΤΑ, θα προτιμηθεί δημότης των Τοπικών
Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Παληοκάστρου και στη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, δημότης Δήμου της Δυτικής Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα φωτοαντίγραφα των αδειών που κατέχουν, στο Γραφείο Τρικάλων της Π.Α.ΔΥ.Θ., Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων, Αλώνια Μπάρας, Τηλ. 24310 79280, έως και τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 ώρα 14:00.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Μουζακίου

Posted on 28 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει μια καθαρίστρια για απασχόληση στο ΚΔΑΠ Αγναντερού προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΚΔΑΠ.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη ενός ατόμου στα Κέντρα Κοινότητας Δ. Καρδίτσας

Posted on 01 Αυγούστου 2017 by admin

Ο δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Καρδίτσας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στον ∆ήµο Καρδίτσας που εδρεύει στη Καρδίτσα Ν. Καρδίτσας.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη ενός υπάλληλου στον ΟΑΕΔ Καρδίτσας

Posted on 24 Ιουλίου 2017 by admin

Στην πρόσληψη 360 νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί ως εργασιακοί σύμβουλοι στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η έκδοση της προκήρυξης είναι θέμα χρόνου καθώς, υπάρχει ήδη κατανομή των θέσεων ανά φορέα και ειδικότητας.

Οι τριακόσιοι εξήντα (360) κενές οργανικές θέσεις εργασιακών συμβούλων κατανέμονται σε τριακόσιες πέντε (305) θέσεις εργασιακών συμβούλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε πενήντα πέντε (55) θέσεις εργασιακών συμβούλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Για την Π.Ε. Καρδίτσας προβλέπεται μία θέση και συγκεκριμένα στην κατηγορία Εργασιακοί Σύμβουλοι ΠΕ Ανέργων ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη εποχιακού υπαλλήλου στο Δ. Αργιθέας

Posted on 29 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου με οκτάμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο Δήμος Αργιθέας.

Η θέση αφορά την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή και εκσκαφέα – φορτωτή).

Comments (0)

Tags: , ,

Θέση Νηπιαγωγού στο Δ. Καρδίτσας

Posted on 02 Νοεμβρίου 2016 by admin

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για τα Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Καρδίτσας.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη Χειριστή Μηχανήματος Έργου στην ΠΑΔΥΘ

Posted on 05 Οκτωβρίου 2016 by admin

Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., προτίθεται να προσλάβει Χειριστή Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.), ο οποίος κατ΄ ελάχιστον να είναι κάτοχος άδειας χειριστή Μ.Ε. Ομάδας Α, Ειδικότητας 3.7 του ΠΔ 113/2012 και κατά κύριο λόγο θα χειρίζεται τον Συμπιεστή Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.

Επιθυμητή είναι η κατοχή επιπλέον άδειας χειριστή Μ.Ε. και άλλων ειδικοτήτων (προτιμητέες 1.3 και 1.5) καθώς και άδειας οδήγησης Γ΄ ή/και Ε΄ τάξης.

Για τη τήρηση του καταστατικού της Π.Α.ΔΥ.Θ., αλλά και των δεσμεύσεων προς τους δημότες της περιοχής του ΧΥΤΑ, θα προτιμηθεί δημότης των Τοπικών Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Παληοκάστρου και στη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, δημότης του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα φωτοαντίγραφα των αδειών που κατέχουν, στο Γραφείο Τρικάλων της Π.Α.ΔΥ.Θ., Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων, Αλώνια Μπάρας, Τηλ. 24310 79280, έως και τη  Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δήμαρχος Τρικκαίων

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη ενός δικηγόρου στο Δήμο Καρδίτσας

Posted on 26 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Την πρόσληψη ενός δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας με έμμισθη εντολή στο Δήμο Καρδίτσας γνωστοποίησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Φ. Αλεξάκος. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ έως 15:00 (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1 – Καρδίτσα, 2ος όροφος, Τμήμα Προσωπικού, κ. Ευθυμία Πλεξίδα, τηλ. 24413-50728).

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη παιδιάτρου από το Παράρτημα Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας

Posted on 05 Ιουλίου 2016 by admin

Ανακοίνωση – κάλεσμα για την αναγκαιότητα πρόσληψης παιδιάτρου γνωστοποίησε το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 11 έως 18 Ιουλίου 2016 με κατάθεση αίτησης στη Γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2441350301.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Μουζακίου

Posted on 24 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Την πλήρωση μιας (1) καθαρίστριας προκηρύσσει ο δήμος Μουζακίου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2015-16.

Τα κριτήρια πρόσληψης θα είναι τα ίδια που ισχύουν στις προσλήψεις από το ΑΣΕΠ, για προσωπικό ορισμένου χρόνου, της κατηγορίας ΥΕ. Τα δικαιολογητικά θα είναι αυτά που υποβάλλονται σε περιπτώσεις πρόσληψης του ΑΣΕΠ και επιπλέον αυτά της εντοπιότητας και Ε1, Εκκαθαριστικό ΔΟΥ (σε περιπτώσεις ισοβαθμιών).Ο υπολογισμός των μορίων του κάθε υποψηφίου θα γίνει μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ και θα καταρτιστεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των αποτελεσμάτων. Κατά του πίνακα υποβάλλονται ενστάσεις εντός 10 ημερών από την έκδοσή του. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Δήμο Μουζακίου από 24/2/2016 έως και 4/3/2016.

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC