Ειδήσεις

Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής Αγροτικών Προγραμμάτων


Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Σύμφωνα  με το υπ΄ αριθμ.189341/30-12-2016 έγγραφο  του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214 – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ,για τις δράσεις :

1.4  –  Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές (1η και 2η πρόσκληση)

2.3Α   -Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού (1η πρόσκληση)

2.3Β -Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή σακχαροτεύτλων (1η και 2η πρόσκληση),                          η υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2016 και του Ετήσιου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έτους 2017 (μόνο για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης) αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου  και  λήγει στις  20  Μαρτίου  2017.

Υπενθυμίζουμε ότι  οι Δηλώσεις Εφαρμογής  μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή , θα εκτυπώνονται και θα διαβιβάζονται  με ευθύνη των ενδιαφερόμενων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στην έντυπη μορφή  με όλα τα σχετικά παραστατικά, στην Υπηρεσία μας , όπου και θα λαμβάνουν υπηρεσιακό πρωτόκολλο.

Οι Δηλώσεις Εφαρμογής θα υποβάλλονται  εντός διαστήματος 70 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής.

Υποβολή δήλωσης εφαρμογής πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ,οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει , εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

     Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, οι αιτήσεις θεωρούνται μη αποδεκτές και θα αποκλείονται από την ενίσχυση του συγκεκριμένου έτους.

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος

της Δ/νσης

Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος

 

Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση από τον Γυμναστικό Σύλλογο Τιτάνες Παλαμά
Επόμενο άρθρο Αίτημα παράτασης υποχρεώσεων των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας