Ειδήσεις

Αίτημα για παράταση αιτήσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑΑ


Επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών επενδύσεων  απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, ζητώντας την σχετική παράταση περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών φακέλων των αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 & 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά την «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Στην επιστολή του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παράταση Περιόδου Υποβολής Ηλεκτρονικών Φακέλων των Αιτήσεων Στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 & 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 από την 31η Ιανουαρίου 2018 εως τουλάχιστον την 28η Φεβρουαρίου 2018, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:

  1. Παρά την Δημοσίευση των Προσκλήσεων των ανωτέρω Δράσεων την 27/04/2017 & 23/06/2017 αντίστοιχα, απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για τον σχεδιασμό των επενδυτικών σχεδίων, την συγκέντρωση προσφορών και την κατάρτιση των προϋπολογισμών που σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του (ιδία συμμετοχή, ιδιοκτησιακό καθεστώς, αδειοδοτήσεις) δεν έκαναν δυνατή την υποβολή της πλειονότητας των Αιτήσεων Στήριξης πριν την 30/09/2017.
  2. Επιπλέον, η δυνατότητα πλήρους Υποβολής των Ηλεκτρονικών Φακέλων δεν ήταν δυνατή πριν την  17/10/2017, λόγω της παραμετροποίησης της σχετικής εφαρμογής του ΠΣΚΕ-Επ.
  3. Σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων κατά την συγκέντρωση και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς απαιτείται η συνεργασία πλήθους στελεχών και ειδικοτήτων (μηχανολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι κ.α) για την σύνταξη των απαιτούμενων σχεδίων, την αδειοδότηση των επενδύσεων, την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης & την υποβολή των ηλεκτρονικών & φυσικών φακέλων. Ταυτόχρονα σημαντική καθυστέρηση έχει δημιουργήσει η συγκέντρωση των απαιτούμενων εναλλακτικών προσφορών καθώς επιβάλλει την αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών σε μεγαλύτερο εύρος και χρονική διάρκεια.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ζητά την άμεση έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργείου, όπου να αναφέρεται η παράταση των σχετικών προθεσμιών, ώστε να υποβληθούν οι Ηλεκτρονικοί & Φυσικοί Φάκελοι ορθά και με επιμέλεια και να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τη σημασία και σπουδαιότητα των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ένταξη στις συγκεκριμένες Δράσεις για την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία.

Προηγούμενο άρθρο Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου έκοψε την πίτα της
Επόμενο άρθρο Συνάντηση Θεσσαλών τοματοπαραγωγών με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ