Ειδήσεις

ΑΝΚΑ: Υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση εργασιών


Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος “Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση- Agrochains”, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (με κωδικό πράξης MIS 5031862), προτίθεται να αναθέσει εργασίες συλλογής-μεταφοράς-επεξεργασίας αγρωστωδών & ξυλωδών υπολειμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Πέμπτη 09/07/2020 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

Το Έργο “AgroChains” είναι συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προηγούμενο άρθρο Επίσκεψη αγάπης των Κατηχητικών στον Μητροπολίτη μας
Επόμενο άρθρο Με Στέφανο Μπελάγια στο τιμόνι ο Γ.Σ. Μουζακίου Γ. Πασιαλής