Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 5-12-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00’ μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Ανακοίνωση της υπ’αριθμ. 432/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ληφθείσας στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος την 20-11-2019 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνωμοδότησης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “2ος αγωγός εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας – Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη λίμνη Πλαστήρα” για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης στον Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκ νέου σύσταση πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των ληξιαρχείων όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο “Ελληνικό δίκτυο πόλεων με ποτάμια” για τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις και στα άλλα όργανα διοίκησης του δικτύου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτων (καταστημάτων) που βρίσκονται στο Δήμο Σοφάδων και εξυπηρετούν τις ανάγκες του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ 2014-2020 της Κ.Σ. Σύμπραξης Π.Ε. Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 2ου ΚΔΑΠ Καρδιτσομαγούλας (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Στ. Θεολόγης)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Δ’ δόση 2019) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Στ. Θεολόγης)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές (προαγωγές) σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Στ. Θεολόγης)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνωμοδότησης για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης με υπόστεγο στην Τ.Κ Ξινονερίου (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης δημότη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Μακρυχωρίου για εγκατάσταση και λειτουργία πρόχειρου κτηνοτροφικού καταλύματος (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της πλατείας Δραχμής και αποξήλωση κουβουκλίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην οδό Αγράφων (προς νέο 18ο Δημοτικό Σχολείο)” (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας ιδιωτικής έκτασης που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματικής εισφορά (Θ. Μπέσσας) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης (Θ. Μπέσσας) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επί προτεινόμενης τροποποίησης προηγουμένως εγκριθέντων παρεκκλίσεων όρων δόμησης (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

 

Στις 8.00΄μ.μ θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ο Σύλλογος Εκπ/κών Α θμιας για τις συγχωνεύσεις τμημάτων
Επόμενο άρθρο Σεμινάριο ΣΘΕΒ: Ειδικά θέματα Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε.