Ειδήσεις

Ενημέρωση για τη δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων


Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 της υπ ΄ αριθμ. 800/2015 Κ. Υ . Α., όπως τροποποιημένο ισχύει, σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2017 των δικαιούχων του Υπομέτρου 8.1  “Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων” -ανειλημμένες υποχρεώσεις του  Μέτρου 221 “Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ” (ΠΑΑ 2007-2013).

Η υποβολή  των ανωτέρω Δηλώσεων θα γίνει στο Δασαρχείο Καρδίτσας  ( Τέρμα Χαρ. Φλωράκη  )  μαζί με :

  • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ):
  •  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση που είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτόν της ΑΕΕ.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την υποβληθείσα στην αίτηση πληρωμής .
  • από 10.1.2018 έως 28.2.2018.

Για την παραπάνω διαδικασία ισχύει η υπ΄ αριθμ. 6583/23.1.2017 ( ΑΔΑ: 736Μ46ΨΧΞΧ-Π6Σ)  Εγκύκλιος διαδικασιών υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής.

 

 

                                                                        Ο  Δασάρχης Καρδίτσας  α.α.

                                                                             Σκουλαράκος Κων/νος

Δασολόγος με Α΄ Βαθμό

Προηγούμενο άρθρο Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε μαζική συμμετοχή
Επόμενο άρθρο Δυναμική κινητοποίηση της ΕΟΑΣΚ στο Κέντρο Βάμβακος