Ειδήσεις

Ενημερωτικό των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας


Συναδέλφισσες/συνάδελφοι, σχετικά με τα θέματα που μας απασχόλησαν και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα τελευταία Υπηρεσιακά Συμβούλια, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 1. Διαθέσεις στα ΔΙΕΚ

Στο νόμο 4386/16 προβλέπεται να «…είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους…»

Επειδή η διάθεση εκπαιδευτικών στα ΔΙΕΚ:

 • αλλάζει το εκπαιδευτικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν (κατάρτιση και όχι εκπαίδευση, ενήλικες, εξειδικευμένα μαθήματα, απουσία βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων),
 • μεταβάλλει άρδην τις εργασιακές τους συνθήκες (άδειες, ασθένεια, απεργίες πρέπει να αναπληρωθούν),
 • είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας τεχνητών πλεονασμάτων, ιδιαίτερα για τις πρόσφατες αλλαγές στις ειδικότητες ΠΕ06 (επίπεδα), ΠΕ04 (κατάργηση 3ωρης μείωσης εργαστηρίων φυσικών επιστημών, αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα γυμνασίων) και ΠΕ19-20 (κατάργηση 3ωρης μείωσης εργαστηρίων, κατάργηση υποστήριξης ερευνητικών εργασιών),
 • έγινε χωρίς να υπάρχουν αιτήσεις των συναδέλφων/ισσών
 • αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως οι εργαζόμενοι μετατρέπονται σε λογιστικές μονάδες που θυσιάζονται στη λογική των αριθμών.

Δηλώσαμε ότι δεν ψηφίζουμε τις διαθέσεις αυτές.

Ενημερώνουμε τους/τις συναδέλφους/ισσες ότι σύμφωνα με τα 210374/Ε2/22-12-2015 και 141277/Ε2/2-9-2016 έγγραφα ΥΠΠΕΘ, ισχύουν τα κάτωθι:

«…Τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ εισηγούνται την ολική ή μερική διάθεση των εκπαιδευτικών για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε ΔΙΕΚ στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών και τα κριτήρια τοποθετήσεων όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει…»

« …Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην εργάζονται την ίδια ημέρα και στη σχολική μονάδα από την οποία διατίθενται και στο ΔΙΕΚ…»

 «…Σε ότι αφορά τη χορήγηση αδειών στους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί, αυτές χορηγούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί για συμπλήρωση ωραρίου στο δημόσιο ΙΕΚ και από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί ολικά στο δημόσιο ΙΕΚ…»

Σε περίπτωση που παραβιάζεται οποιοδήποτε από τα παραπάνω, καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς να το καταγγέλλουν στην ΕΛΜΕ και στο ΠΥΣΔΕ.

Υποβλήθηκαν 15 ενστάσεις. Απορρίφθηκαν οι 9 κατά πλειοψηφία, οι 4 έγιναν ομόφωνα δεκτές και 2 έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία. Ο αιρετός της ΔΑΚΕ δεν έκανε δεκτές τις ενστάσεις όσων συναδέλφων/ισσών ζητούσαν περισσότερο ωράριο στα ΔΙΕΚ!

Καλούμε, επίσης, τον αιρετό της ΔΑΚΕ να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα, όχι σε εμάς, αλλά στους/στις συναδέλφους/ισσες: Για ποιους λόγους επιμένει να στέλνει το ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς στο ΙΣΔΕ; Είναι στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση; Πώς γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και κάτω από ποιο νομικό πλαίσιο η διάθεση εκπαιδευτικών; Πόσοι και ποιοι έκαναν αιτήσεις και πόσοι/ες μετακινούνταν χωρίς αίτησή τους; Είναι το ΙΣΔΕ δομή που φοιτούν ενήλικες, δομή με ιδιαίτερες απαιτήσεις και πρόγραμμα σπουδών; Γιατί δεν δείχνει την ίδια «ευαισθησία» για την στελέχωση της δομής των ΔΙΕΚ; Οι εκπαιδευτικοί που τόσα χρόνια παρακαλούσαν να εργαστούν στα ΙΕΚ, με τα ρουσφέτια να δίνουν και να παίρνουν, ανήκαν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων; Με ποιούς τρόπους ο ίδιος τάσσεται «στο πλευρό των συναδέλφων»; Μήπως υπερασπιζόμενος την αργομισθία;

 

 1. Αριθμητικά Στοιχεία (οι αριθμοί των παρενθέσεων αφορούν σε περσινά στοιχεία)
 • Οργανικά ανήκοντες/ουσες στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: 830 (839)
 • Εκπαιδευτικοί Διάθεσης ΠΥΣΔΕ (χωρίς οργανική σε σχολείο): 145 (156)
 • Εκπαιδευτικοί που έφυγαν με απόσπαση: 56 (50)
 • Εκπαιδευτικοί που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: 45 (47)
 • Εκπαιδευτικοί που ήρθαν με απόσπαση στη ΔΔΕ Καρδίτσας: 8 (10)
 • Εκπαιδευτικοί με διδακτικό ωράριο < 5: ± 45 (45) (δεν έχουν υπολογιστεί όσοι/ες υπηρετούν στη ΔΔΕ και οι αδυνατούντες/ούσες για διδακτικό έργο εκπαιδευτικοί)

 

 1. Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών – εναπομείναντα κενά (έως 13/10/2016)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ07 – Γερμανικής 2 μειωμένου
ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών 1 3 πλήρους, 2 μειωμένου
ΠΕ18.07 – Ιατρικών Εργαστηρίων 1 πλήρους
ΤΕ01.19 – Κομμωτικής 1 1 μειωμένου
 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΣΜΕΑΕ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)
ΠΕ02.50 – Φιλόλογοι 9 1 μειωμένου
ΠΕ03.50 – Μαθηματικοί 6
ΠΕ04.01.50 – Φυσικοί 4
ΠΕ04.02.50 – Χημικοί 1
ΠΕ04.04.50 – Βιολόγοι 1 πλήρους
ΠΕ08.50 – Καλλιτεχνικών 1 μειωμένου
ΠΕ01.50 – Θεολόγοι 1 μειωμένου
ΠΕ06.50 – Αγγλικών 1 μειωμένου
ΠΕ14.04.50 – Γεωπόνοι 1
     
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Θεωρία και μουσικά όργανα 14 5 πλήρους
     
ΣΥΝΟΛΑ: 40 Προσλήψεις 10 κενά πλήρους, 9 μειωμένου

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε συνδικαλιστικό ή/και υπηρεσιακό ζήτημα.

Χρήστος Παπαστάθης

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ

Τηλ: 6936745107

ηλ.δ/νση: (chrisnpapas@gmail.com)

 

Γεωργία Αμπατζή

Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ

Τηλ: 6986646158

ηλ.δ/νση: (geoampatzi@sch.gr)

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Την Κυριακή ο 20ος Ποδηλατικός Γύρος Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Σεραφείμ Δ. Μπαζάνης : Γεωπολιτικά σκάνδαλα