Πρωτοσέλιδο

Ευχές του Μητροπολίτη κ.κ. Τιμόθεου για τα Χριστούγεννα


Αγαπητοί μου αδελφοί,

Εψάλαμε κατα την ακολουθία του Όρθρου στην τρίτη (γ΄) ωδή τὴν Καταβασία: «Τω προ των αιώνων, εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιώ, και επ᾿ εσχάτων εκ Παρθένου, σαρκωθέντι ασπόρως, Χριστώ τω Θεώ βοήσωμεν· Ο ανυψώσας το κέρας ημών, άγιος ει Κύριε» (Καταβασία γ΄ ωδής Χριστουγέννων).

Ο Υιός, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον αγέννητο Πατέρα «αρρεύστως» που σημαίνει απαθώς. Είναι Υιός Μονογενής και γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός και γι’ αυτό είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα. Ἡ γέννηση του Υιού είναι άχρονη και άναρχη! Αυτό υπονοεί η έκφραση «προ των αιώνων», που χρησιμοποιεί ο ποιητής, ἢ «προ πάντων των αιώνων» που λέγουμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας.

Ο Υιός, ο οποίος γεννήθηκε ανάρχως και απαθώς από τον Θεό Πατέρα «επ’ εσχάτων» «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλάτ. 4, 4), σαρκώθηκε από την Παρθένο Μαρία «ασπόρως». Το «επ’ εσχάτων» της θείας Ενανθρωπήσεως, που αντιστοιχεί στο «προ των αιώνων» της αϊδίου γεννήσεως, προσδιορίζει τον χρόνο, κατά τον οποίο ο Κύριος σαρκώθηκε. Και το «ασπόρως» της συλλήψεως από την αγία Παρθένο δηλώνει τον υπερφυσικό τρόπο, με τον οποίο ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση ανδρικού σπέρματος.

Τις εκφράσεις «ο ανυψώσας το κέρας ημών» και «άγιος ει Κύριε» ο ιερὸς Κοσμάς ο μελωδός τις δανείζεται από την τρίτη βιβλική ωδή της αγίας Άννης (Α΄ Βασ. 2, 1-2).

Ο Κύριος με την ενανθρώπησή Του «ανύψωσε το κέρας ημών», δηλαδή κατέστησε κι εμάς τους ανθρώπους που Τον πιστεύουμε και Τον ακολουθούμε μετόχους της δικής Του δυνάμεως και της δικής Του δόξας. Τα κέρατα των ζώων φανερώνουν τη δύναμή τους. Έτσι και οι Χριστιανοί, πιστεύοντας στον Γεννημένο Σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό, μετέχουν στη δύναμη και τη δόξα Του.

Στους καιρούς μας, κατά τους οποίους πνευματικές αξίες, παραδόσεις και αρχές θεμελιωμένες στην παγκόσμια συνείδηση κλονίζονται∙ σήμερα που πολλοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στις πολυθόρυβες αποχρώσεις της ζωής, ενώ παράλληλα υψώνονται είδωλα μίας νοοτροπίας, η οποία αρνείται παρακαταθήκες αιώνων, η αγία Ορθοδοξία με την Γέννηση του Σωτήρα Χριστού και μέσω του ασκητικού της ιδεώδους ανοίγει ορίζοντες φωτός και ελπίδος.

Ο Κύριος μας ανύψωσε και μας έδωσε δύναμη! Μας χάρισε φως, γιατί είναι Αυτός το Φως το αληθινό∙ μας χάρισε τη θεογνωσία για να μπορούμε να παλεύουμε με όλα τα σκύβαλα του άκοσμου κόσμου μας και μας χάρισε, τέλος, την αγιότητα και την αιωνιότητα.

Γι’ αυτό, πρέπει να πάψουμε να επηρεαζόμαστε από το δαιμονικό πνεύμα του αιώνος τούτου, που δαιμονοποιεί τη ζωή μας και να ακολουθήσουμε το αστέρι της Βηθλεέμ, ώστε να ανεύρουμε μέσα στη φάτνη εσπαργανωμένο τον Σωτήρα Κύριο και να Τον προσλάβουμε και να Τον τοποθετήσουμε στη φάτνη της καρδιάς μας και να ενωθούμε μαζί Του.

Αδελφοί μου, κ α λ ὰ   κ α ὶ   ε υ λ ο γ η μ έ ν α   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α!

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δράμα – Σέκλιζα: μικρού μήκους δρόμος
Επόμενο άρθρο Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής σπεύδουν οι Καρδιτσιώτες