Ειδήσεις

Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ολοκλήρωσε το οικονομικό μέρος της Δημόσιας Σύμβασης με αντικείμενο την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε εκτέλεση πρωτοκόλλων ή αποφάσεων κατεδάφισης. Επίσης, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για την συνέχιση του έργου των κατεδαφίσεων στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Νικόλαος Ντίτορας, στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών, διενέργησε αυτοψίες με την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές όπως π.χ. εξοχικές αυθαίρετες κατοικίες στην δασική θέση «Κροκί», στον Παρνασσό του Δήμου Δελφών, για τις οποίες είχαν εκδοθεί τελεσίδικα πρωτόκολλα & αποφάσεις κατεδάφισης και είχαν ενημερωθεί οι καταπατητές, στο πλαίσιο εφαρμογής χρηστής διοίκησης, από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους για την απομάκρυνση των οικοσυσκευών τους. Στην εν λόγω θέση ο Συντονιστής συνοδευόταν από το Δ/ντη Δασών κ. Δήμο Τσέλλο και δασικούς υπαλλήλους της περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Ο Συντονιστής, επισήμανε ότι αποτελεί σαφή προτεραιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων σε Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Στις 29/12 η 45η αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά
Επόμενο άρθρο Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων