Ειδήσεις

Ο Αγωγός μπορεί να κρύβεται στο Ποτάμι…. ο αφρός όμως όχι


Ύστερα από  καταγγελίες  Συνδημοτών  μας  διαπιστώθηκε  ότι, στη θέση ΄΄Στουρνάρι΄΄ της Τ.Κ Βατσουνιάς   του  Δήμου  Μουζακίου  και  μέσα  στην  κοίτη  του  Ρέματος  Βατσουνιάς,   ΄΄ ένας  αγωγός   είναι  κρυμμένος ΄΄  κάτω  από πέτρες, φύλλα   και  χώμα  και από κει  ΄΄βγαίνει  αφρός,   υγρά (νερό)  και  μια έντονη,  παράξενη μυρωδιά΄΄.

*Είναι ο ίδιος  αγωγός  που είχαμε καταγγείλει  στις  29/5/2017 ότι απέρριπτε  αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα΄΄υγρά΄΄  μέσα στην κοίτη του Ποταμού και καλούσαμε τότε  όλους  τους  αρμόδιους  να φροντίσουν για την απομάκρυνσή του από το Ποτάμι.

Αντί   όμως  αυτό  να  γίνει  άμεσα  κατόπιν και  των΄΄ παραμέτρων  που διαπιστώθηκαν  στο  Δείγμα Νερού΄΄,(Φ/Α),  Εν τούτοις,

*Στις 31/5/2017 ΄΄κάποιοι ΄΄   ζητάνε  από το Δήμο Μουζακίου , Βεβαίωση !!!  ότι, << ….μετά  από  δική σας  απαίτηση  εγκατέστησε  αγωγό  προκειμένου το νερό … να  οδηγείται στην κοίτη του ρέματος  Βατσουνιάς …!!>>,(Φ/Α)Και Επιβεβαίωση!!!<< για το ακίνδυνο της υπερχείλισης  γιατην υγεία των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος ..!!>>

*Πριν  από  ένα χρόνο  και  πλέον  μας  γνωστοποιήθηκαν  δύο  Εκθέσεις   Αυτοψίας  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε. Καρδίτσας,από  τις οποίες  προκύπτει  ότι,<<….από τον εικονιζόμενο αγωγό δεν  προκαλείται  ουδεμία  υποβάθμιση  των  νερώντου ρέματος Βατσουνιάς !!>>

*Στις  διατυπωθείσες  Αντιρρήσεις  της Οργάνωσής  μας  και στο αίτημά μας, << να μας  χορηγηθεί η τελευταία ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για να διαπιστωθεί  τελικά που διοχετεύτηκαν, οδηγήθηκαν ή απορρίφθηκαν  τα  νερά  έκπλυσης  παραγωγικής διαδικασίας  ..>>,    <<Δεν πήραμε καμία απάντηση>>.

Αγαπητοί Πολίτες   αναρωτηθείτε  γιατί   σήμερα   αυτόν  τον αγωγό  που αφρίζει  και  μυρίζει   τον έχουν  κρυμμένο  μέσα  στο Ποτάμι ; Προφανώς  κάτι  << κακό>>  απορρίπτεται στο πλεύσιμο νερό                   για το οποίο και πρέπεινα ανησυχούμε όλοι μας.

Καλούμε  κάθε αρμόδια και  υπεύθυνη Κρατική και Περιφερειακή  αρχή,να  <<ταυτοποιήσει  τη ρύπανση και τους  ρυπαντές>> , φροντίζοντας  στη συνέχεια  για την  άμεση  απομάκρυνση  του  Αγωγού  από  το Ποτάμι, διερευνώντας και ελέγχοντας νομιμότητα και  βλάβη στο περιβάλλον.

Καλούμε  το  Δήμο  Μουζακίου<<ως  υπεύθυνο  για  το  Ρέμα  Βατσουνιάς>> να αιτιολογήσει  την  παραμονή  του  κρυφού αγωγού στο Ποτάμι,  ναεπιβεβαιώσει  και να  δημοσιοποιήσει όλα τα σχετικά έγγραφα και να ενημερώσει  επιτέλους  άμεσα  και υπεύθυνα   τους Πολίτες  και τους φορείς  της  περιοχής με δημόσια ανακοίνωσή του,<<αν  μπορεί ο κόσμος  να  χρησιμοποιεί  άφοβα  το  νερό του Ποταμού  Παμίσου.. >> .

΄΄Καλούμε το Δημοτικό ΣυμβούλιοΜουζακίου  επιτέλους  να αναλογισθεί τις υποχρεώσεις του΄΄

Οι περιστάσεις και η σοβαρότητα του θέματος απαιτούν άμεσες ενέργειες  και  απαντήσεις, για την προστασία  της  Δημόσιας Υγείας, του  υδροφόρου  ορίζοντα , τυχόν πηγώνυδροληψίας, καναλιών  άρδευσης ,  κτηνοτροφικών   και  γεωργικών  μονάδων  και  την  οικολογική  ποιότητα του Ποταμού .

Η Περιβαλλοντική  και  Οικολογική  Παρέμβαση  Μουζακίου- Παμίσου- Ιθώμης  Ν. Καρδίτσας  Προειδοποιεί  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ξεκίνησε το πρόγραμμα Εκμάθησης της Λειτουργικής Γλώσσας
Επόμενο άρθρο Δυναμική η παρουσία του Φωκιανού στο Πρωτάθλημα τένις Κεντρικής Ελλάδας