Ειδήσεις

Παρουσίαση του νέου LEADER στα Καλύβια Πεζούλας


Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) σε συνεργασία με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα διοργανώνει την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 και ώρα 19:00, εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στα Καλύβια Πεζούλας (κατάστημα “ο Ζαρνάβαλος”), στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER (CLLD) της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για την περίοδο 2014-2020.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER, με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (εκτός του σχεδίου πόλης της Καρδίτσας), θα εκπονηθεί με τη διαδικασία της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

Στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος LEADER (κατηγορίες έργων, δικαιούχοι, ύψος ενίσχυσης, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.), την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής και θα συντονίσουν τη διαδικασία διαβούλευσης, καταγραφής απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Προηγούμενο άρθρο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας : 40 χρόνια ΟΓΕ
Επόμενο άρθρο Ηλ. Σχορετσανίτης :Τι υποκρύπτει η καθυστέρηση της ανακοίνωσης Διοικητή στο Νοσοκομείο ;