Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Λίμνης Πλαστήρα την 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα17:00με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (Α.Μ.: 4/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» (Α.Μ.: 9/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» (Α.Μ.7/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με: α) έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση υποδομών Μπελοκομίτη» και β) χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ». (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “«“ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση». (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση». (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση». (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). (Εισηγητής: Δήμαρχος )
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απάντηση στο με αρ. πρωτ. 53727/08-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Οικοδομικός Συνεταιρισμός ‘Νεράιδα’ ν. Καρδίτσας (11-7-29 Π.Δ. ΦΕΚ 231/29)». (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών αποχιονισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Απόστολου του Χαράλαμπου α) για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και β) μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος

 

Θωμάς Στεργιόπουλος

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Τρέχει ο διαγωνισμός για την καλύτερα στολισμένη βιτρίνα