Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, στις 21:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δήμου Παλαμά
[Β΄ Τρίμηνο].
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 162/2017 Α.Δ.Σ.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 168/2018 Α.Δ.Σ.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

4.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας: «Προμήθεια τοποθέτηση υδρομετρητών (ΣΑΤΑ 2015)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

5.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 55 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.
Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

6.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 56 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Β΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.
Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

9.-Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Εξόδων ως Δεκτικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

10.-Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

11.-Προέγκριση δαπανών για την διεξαγωγή των Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018 στο Δήμο Παλαμά.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

12.-Προέγκριση δαπανών για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2018» στο Δήμο Παλαμά.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

13.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2018.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

 

Προηγούμενο άρθρο Πανθεσσαλικού χαρακτήρα η 16η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Θεία Λειτουργία στη γενέτειρα του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Ραδοβισδίου