Ειδήσεις

Σύλλογος Πολυτέκνων : H χώρα οδηγείται συστηματικά στη δημογραφική κατάρρευση


Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, φέτος συμπίπτει με την 6η Νοεμβρίου, εορτάζεται η ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας κατά την οποία τιμούνται οι προστάτες των πολυτέκνων Άγιοι ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ και τα εφτά τέκνα τους, που αποτελούν το πρότυπο των πολύτεκνων οικογενειών και τον οδοδείχτη που δείχνει το δρόμο της εκούσιας  θυσίας μέσα από τη συζυγία.

Φέτος ο επίσημος εορτασμός θα πραγματοποιηθεί για την περιοχή μας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου και θα μας εκπροσωπήσει η Πρόεδρος μας κ. Ουρανία Σούφλα.

Δυστυχώς κάθε χρόνο η κατάσταση  όλο και χειροτερεύει, καθώς πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης. Καθημερινά στα γραφεία μας γινόμαστε μάρτυρες αυτής της δεινής οικονομικής κατάστασης με  ανθρώπους που εκλιπαρούν έστω για τον επιούσιο άρτο τους. Εκεί μας οδήγησαν οι πολιτικοί μας, και ιδίως οι τελευταίοι, με την άφρονα αντιπολυτεκνική, αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική τους. Γι’αυτό και η χώρα μας οδηγείται  συστηματικά στη δημογραφική κατάρρευση.

Δηλαδή δύο μεγάλες πόλεις εξαφανίστηκαν εντελώς αθόρυβα χωρίς να μεσολαβήσει πόλεμος ή φυσική καταστροφή.

Μπροστά σ’αυτή τη ζοφερή κατάσταση είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, και μέτρα που έχουν κάποιο δημοσιονομικό κόστος .

 

Τα μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και συγκεκριμένα:

  1. Να καθιερωθεί για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20οο προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για τις προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 34542006) προηγουμένων στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων γονέων, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται. Το παραπάνω ποσοστό του 20% να διατηρηθεί και όχι να μειωθεί όπως επιχειρεί να πράξει η Κυβέρνηση κατά τρόπο απαράδεκτο, μειώνοντας το ποσοστό των πολυτέκνων από το 20% στο 15% και των Τριτέκνων από το 10% στο 7%!!!
  2. Να καθιερωθούν ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή που είναι πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.
  3. Να συμπεριληφθούν και οι Οργανώσεις των πολυτέκνων, όπως γινόταν για 30 χρόνια, στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κ.λπ. (που χορηγούνται για της Ε.Ε. ως βοήθεια), που τους έθεσε εκτός η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται των προϊόντων αυτών. Περαιτέρω να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για τη διανομή των προϊόντων αυτών.
  4. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 και του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013, θεσπίστηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους κατέχουν αυτοκίνητα 1.928 κ.ε. και άνω. Δεν προβλέπεται όμως εξαίρεση για τους πολυτέκνους, οι οποίοι εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν ένα αυτοκίνητο, για την ασφαλή μεταφορά της οικογενείας τους, που είναι κατ΄ ανάγκη   7θέσιο ή 9θέσιο ανάλογα με τον αριθμό των

Τα μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος.

  1. Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων και Πολυτέκνων.
  2. Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των γραφείων των πολυτεκνικών Συλλόγων από τον παραπάνω φόρο. Είναι αδιανόητο να φορολογείται ο πολύτεκνος και να υποχρεούται στην καταβολή ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του και συμπληρωματικού φόρου όταν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως αυτό θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4389/2016. Δηλαδή ο άγαμος δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον πολύτεκνο με όσα παιδιά και αν αυτός έχει.

 3.Να επανέλθει το αφορολόγητο των παιδιών, όπως καθορίσθηκε με τον Ν. 38422010 ( ΦΕΚ 58Α23-4-2010) στις 25.500 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και να θεσπισθεί επί πλέον τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα.

  1. Να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.
  2. Ν΄ απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από την εισφορά αλληλεγγύης, που θεσπίστηκε με το άρθρο 112 του Ν. 4387/2016.

 6.Να βελτιωθεί το έντυπο Α21 που συμπληρώνεται από τους δικαιούχους των πολυτεκνικών επιδομάτων εις τρόπον ώστε να αναγράφει ο δικαιούχος των επιδομάτων αυτών, εάν έχει την πολυτεκνική ιδιότητα.

Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει το «αλαλούμ»  που παρατηρείται σήμερα, να μη γνωρίζει  δηλαδή κανείς πόσοι πολύτεκνοι λαμβάνουν επίδομα και εάν πράγματι αυτοί που το λαμβάνουν έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα.

7.Επιβάλλεται η άμεση κατάργηση των μειώσεων των κάθε μορφής επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων των Μετοχικών ταμείων και του Εφάπαξ που χορηγούνται στους πολύτεκνους συνταξιούχους. Είναι  γνωστό ότι οι πολύτεκνοι, είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν ευθύνονται για την κατάντια των ασφαλιστικών μας ταμείων. Αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο και μια νότα αισιοδοξίας.

  1. Να επιτραπεί στον πολύτεκνο συνταξιούχο η εργασία, χωρίς περικοπή της σύνταξης, βάσει της περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του      Ν. 3863/2010,  όπου επιτρέπεται η εργασία άνευ περικοπής της σύνταξης τους, εφόσον ένα τουλάχιστον τέκνο τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

 

Προηγούμενο άρθρο Σεραφείμ Δ. Μπαζάνης : Ήπιες… καταστάσεις!
Επόμενο άρθρο Εκδήλωση – ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου στον Πρόδρομο