Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δ.Σοφάδων


ΟΔήμος Σοφάδωνσε συνεργασία με τη Δ/νση Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας θα υλοποιήσει και φέτος Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορους μόνιμους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της περιφερείας του.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι των  ορεινών  και μειονεκτικών  περιοχών του Δήμου  Σοφάδων που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 12.000,00€ ,προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας .Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Ως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Σοφάδων χαρακτηρίζονται οι: Ρεντίνα, Λουτροπηγή, Βαθύλακος, Θραψίμι, Αηδονοχώρι και Κτιμένη.

 

Όποιοι λοιπόν πληρούν  τις ανωτέρω προϋποθέσεις καλούνται  να  υποβάλουν έως τις 19/3/2012 στο Πρόεδρο της Τοπικής τους Κοινότητας  ή στους αρμόδιους υπαλλήλους Κουτή Σταύρο (Τοπική Κοινότητα Ρεντίνας), Παπαδόπουλο Δημήτριο (Τοπικές Κοινότητες Λουτροπηγής, Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκου και Θραψιμίου) και στην κα Ευαγγελία Ζαχαροπούλου (Τοπική Κοινότητα Κτιμένης) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του δικαιούχου
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κάνει αίτηση για παροχή τροφίμων και δεν θα παραλάβει τρόφιμα από άλλο φορέα υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
  6. Για τους πάσχοντες από ανίατη ασθένεια, έγγραφο από Κρατικούς φορείς Υγείας, που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος ως: 1) βαρύ, 2) δυσίατο, 3) ανίατο
  7. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος έτους 2011 ή Υπ. Δήλωση από ΔΟΥ ότι δεν υποχρεούνται να κάνουν φορολογική δήλωση.

Αυτονόητο είναι ότι αιτήματα που  θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή που θα παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τη συμπλήρωσή τους ή τα συνημμένα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Ο Αντιδήμαρχος Σοφάδων

Τσέλιος Φώτιος

Προηγούμενο άρθρο Επείγουσα ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ
Επόμενο άρθρο Καταστρατήγηση Π.Δ. 394/01(χρόνος εργασίας αστυνoμικού προσωπικού)-κατασπατάληση Αστυνομικής δύναμης