Ειδήσεις

18 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας στη Θεσσαλία την Τρίτη


Óå êáñáíôßíá áðü ÷èÝò ôï âñÜäõ ôï Êñáíßäé óôçí Áñãïëßäá,ëüãù êñïõóìÜôùí êïñïíïúïý óå îåíïäï÷åßï ðïõ öéëïîåíïýíôáí ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò,ÔåôÜñôç 22 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ, σε όλη τη χώρα, για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κοροναϊού. Ειδικότερα, την Τρίτη 25 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις, σε 50.642 ελέγχους που διενεργήθηκαν συνολικά:
11 για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε 2 καταστήματα για υπεράριθμους πελάτες στα Ιόνια Νησιά.
– 1 για λειτουργία καταστήματος μετά τις 24:00, με επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή λειτουργίας, στα Ιόνια Νησιά.

– 3 για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Passenger Locator Form από ταξιδιώτη. Από τις αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 110 σχετικές παραβάσεις.
– 362 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 150 ευρώ, ως εξής: 62 στη Θεσσαλονίκη, 49 στην Κεντρική Μακεδονία, 43 στην Κρήτη, 36 στην Αττική, 35 στη Στερεά Ελλάδα, 25 στο Νότιο Αιγαίο, 24 στη Δυτική Ελλάδα, 20 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 18 στη Θεσσαλία, 16 στο Βόρειο Αιγαίο, 13 στην Ήπειρο, 11 στην Πελοπόννησο, 6 στα Ιόνια Νησιά και 4 στη Δυτική Μακεδονία.

Προηγούμενο άρθρο Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ: Ο Ηλίας Σχορετσανίτης δεν αναγνωρίζεται ως επικεφαλής μας
Επόμενο άρθρο Βόλτα στη γειτονιά, σε μεγάλα μουσεία του κόσμου και τα ίχνη τους πάνω στο χαρτί