Tags: , ,

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας για τη διατήρηση του Τμήματος Δασοπονίας

Τη Δευτέρα 20/02/2017 στις 17.30 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έγινε προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού κ. Κ. Γαβρόγλου και του Γενικού Γραμματέα κ. Ι. Παντή με τα Προεδρία των ΤΕΙ με σκοπό την ανακοίνωση της απόφασης του Υπουργείου σχετικά με τη συνέχεια λειτουργίας των 20 μεταβατικών Τμημάτων ΤΕΙ της χώρας και την επενένταξή τους στο προσεχές Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελλαδικών Εξετάσεωνστα ΑΕΙ. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Γούλα και τον Αναπλ. Πρόεδρο κ. Μιχάλη Βραχνάκη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ τα Τμήματα αυτά θα σταματούσαν τη λειτουργία τους στις 31 Οκτωβρίου 2018, οπότε και θα συγχωνεύονταν με άλλα.

Ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε την Σύνοδο των προέδρων για την πολύ καλά τεκμηριωμένη πρόταση την οποία κατέθεσαν στο Υπουργείο η οποία υιοθετήθηκε πλήρως. Σύμφωνα με την απόφαση 9 από τα 20 μεταβατικά Τμήματα επανέρχονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Πρόκειται για Τμήματα για τα οποία τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν ζητούν επανένταξη στο Μηχανογραφικό και επαναλειτουργία του Τμήματος, χωρίς  ειδικά αιτήματα των Ιδρυμάτων προς το ΥΠΠΕΘ σε οικονομικούς ή και ανθρώπινους πόρους, άρα χωρίς οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού και κατά περίπτωση, με δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το Ίδρυμα για την ενίσχυση του Τμήματος με ίδιους πόρους.

Σύμφωνα με την απόφαση το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας που εδρεύει στην Καρδίτσα επανέρχεται στο Μηχανογραφικό του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας χαιρετίζει την απόφαση αυτή, καθώς δικαιώνεται ένας πολύχρονος αγώνας δικαίωσης που διεξήχθη από τα μέλη του Τμήματος και του ΤΕΙ. Με την απόφαση το ΤΕΙ Θεσσαλίας ισχυροποιείται περαιτέρω σε γνωστικά και ερευνητικά αντικείμενα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και δασών, τομέας ο οποίος αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλουο οποίος βοήθησε την παραμονή του  Τμήματος  Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας  στην Καρδίτσα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας  τα οποία ομόφωνα συμπαραστάθηκαν και αγωνίσθηκαν για την παραμονή της Δασοπονίας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.  Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βουλευτές , τον Δήμαρχο και όλους τους επισήμους παράγοντες της Καρδίτσας ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΉ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας θα οργανώσει εκδήλωση σύντομα στην Καρδίτσα  στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Καρδίτσα.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

KΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Tags: , ,

Ενημέρωση για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:

 • κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
 • ηλικίας έως 24 ετών
 • εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

 1. ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.,
 2. με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ.,
 3. αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφα των:
 1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ
 2. πτυχίου ΕΠΑΛ
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση

 

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441080317 καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα αντίστοιχα ΕΠΑ.Λ. για το τρέχον σχολικό έτος στην Π.Ε. Καρδίτσας με την κατά τόπους κατανομή θέσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@1epal-kardits.kar.sch.gr

Β.ΓΡΙΒΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

2441027793, 2441080532

2 Θέσεις στην Καρδίτσα

1 Θέση στον Παλαμά

1 Θέση στο Μουζάκι

1 Θέση στους Σοφάδες

 

Τεχνικός οχημάτων 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@1epal-kardits.kar.sch.gr

Β.ΓΡΙΒΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

2441027793, 2441080532

3 Θέσεις στην Καρδίτσα

1 Θέση στην Λ.Πλαστήρα

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

mail@1epal-mouzak.kar.sch.gr

ΜΟΥΖΑΚΙ

2445041693

3 Θέσεις στο Μουζάκι

2 Θέσεις στην Καρδίτσα

1 Θέση στην Λ.Πλαστήρα

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

mail@1epal-mouzak.kar.sch.gr

ΜΟΥΖΑΚΙ

2445041693

4 Θέσεις στο Μουζάκι

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@2epal-kardits.kar.sch.gr

Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

2441079629

1 Θέση στην Καρδίτσα

1 Θέση στον Παλαμά

1 Θέση στην Λ.Πλαστήρα

2 Θέσεις στους Σοφάδες

 

Βοηθός Νοσηλευτή

 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@2epal-kardits.kar.sch.gr

Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

2441079629

13  Θέσεις στην Καρδίτσα

1Θέση στην Λ. Πλαστήρα

1 Θέση στους Σοφάδες

Τεχνικός Φυτικής Παργωγής 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

mail@2epal-kardits.kar.sch.gr

Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

2441079629

2 Θέσεις στην Λ. Πλαστήρα

1 Θέση στους Σοφάδες

 

Tags: , ,

Η ΤΡΙΚΚΗ στηρίζει το κοινωνικό έργο του Δήμου Καρδίτσας

Ιδιαίτερα σημαντική και συνεχής είναι η στήριξη της Συνεταιριστικής Βιομηχανίας Γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ, στο κοινωνικό έργο του Δήμου Καρδίτσας, καθώς για μία ακόμα φορά διέθεσε 360 κουπόνια για γάλατα, τα οποία, μέσω της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων & Αλληλεγγύης διατίθενται στους  εγγεγραμμένους στο Μητρώο Απόρων.

Ο Δήμος Καρδίτσας ευχαριστεί την γαλακτοβιομηχανία ΤΡΙΚΚΗ για την προσφορά της.

Tags: , ,

Συνάντηση της ΝΟΔΕ Καρδίτσας με το Επιμελητήριο

Τις προηγούμενες ημέρες,αντιπροσωπεία της ΝΟΔΕ Καρδίτσας με επικεφαλή τον πρόεδρο Λάμπρο Τσιούκηκαι τα μέλη της ΝΟ.Δ.Ε, Κων/νο Γώγο, Αριστοτέλη Σπάνια, Γιώργο Ελευθερίου και Μαρία Κατσιφού, επισκέφτηκαντα γραφεία του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας και συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Βύρωνα Παππά και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου.Τα μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. ανέπτυξαν την «Συμφωνία Αλήθειας» της Νέας Δημοκρατίαςμε τους πολίτες. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών για τα προβλήματα που βιώνουν οι επιχειρηματίες και οι έμποροι του Νομού Καρδίτσας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναφέρθηκαν όλες εκείνες οι παθογένειες που κάνουν το «επιχειρείν» στην χώρα μας να αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση, καθώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει επαφή με την Ελληνική πραγματικότητα και  προσπαθεί με κάθε μέσο, να ισοπεδώσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ελεύθερη οικονομία. Στόχος της επίσκεψης ήταν να αναδειχθούν αυτούσιες οι θέσεις και οι προτάσεις του Επιμελητηρίου, τις οποίες καταθέσαμε στην Κεντρική Διοίκηση του κόμματος μας για να επεξεργαστούν.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές παρακάτω:

      1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Επαναφορά της ευεργετικής διάταξης για την ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων σε Ασφαλιστικά Ταμεία και την Εφορία. Δικαίωμα σε όσους  έχουν εκπέσει της ρύθμισης να επανέλθουν σε αυτή.

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Να ψηφισθεί νέος Νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως και των συγγενών δικαιωμάτων, αντικαθιστώντας τον Νόμο 2121/93 , που δημιούργησε πλήθος προβλημάτων στις επιχειρήσεις και οδήγησε πλήθος συναδέλφων μας στα δικαστήρια. Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα λογικό κοστολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια (όπως π.χ. έδρα της επιχείρησης , τζίρος) και φυσικά να εισακουσθούν οι προτάσεις των Επιμελητηρίων στο θέμα αυτό.

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Να καθιερωθούν ενιαία δημοτικά τέλη  σε όλη την επικράτεια, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα από Δήμο σε Δήμο. Να καθιερωθούν ειδικές κατηγορίες δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις (βιοτεχνικές ή εμπορικές) που καταλαμβάνουν μεν μεγάλη έκταση, παράγουν όμως ελάχιστα απορρίμματα.

 1. ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Να δοθεί η δυνατότητα   ακατάσχετου λογαριασμού σε όλες τις επιχειρήσεις.  Οι λογαριασμοί αποτελούν εργαλεία για τους επιχειρηματίες , αφού μέσω αυτών κάνουν τις πληρωμές τους σε προμηθευτές ή εργαζόμενους.   Πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα  λοιπόν να μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες  μέσω των λογαριασμών τους , ακόμη και αν έχουν χρέη στην εφορία  ή σε ασφαλιστικά ταμεία. Να παρακρατείται από τα χρήματα του δηλωθέντος  ακατάσχετου λογαριασμού ποσοστό για τις οφειλές των επιχειρηματιών, έως την οριστική εξόφληση.

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Να  αλλάξει ο Πτωχευτικός Κώδικας και ειδικά  στα σημεία που αφορούν στην «θεραπεία» του πτωχού. Να δίνεται δεύτερη  ευκαιρία στον έμπορο που έχει πτωχεύσει χωρίς δόλο.

 1. ΡΟΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Τα Επιμελητήρια έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια πολλά  στην ανάπτυξη της Χώρας, τις περισσότερες φορές δρώντας με δικής τους πρωτοβουλία αφουγκραζόμενα τις ανάγκες των επιχειρηματιών, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα Επιμελητήρια από την ίδρυσή τους αποτελούν το μόνο θεσμοθετημένο Σύμβουλο του Κράτους σε θέματα ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας. Στα Επιμελητήρια υπηρετούν Μόνιμοι δημόσιοι Υπάλληλοι , υψηλών προσόντων με γνώση των αντικειμένων και ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η θεσμοθέτηση του Γ.Ε.ΜΗ, αλλά και η επιτυχημένη υλοποίηση του αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της τεχνογνωσίας και της αποτελεσματικότητας των στελεχών των Επιμελητηρίων.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα συνεχίσει να εμπιστεύεται τα Επιμελητήρια, το οποία μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο:

Α) Στην τήρηση  του Γ.Ε.ΜΗ και της υπηρεσίας μιας στάσης αλλά και στην εξέλιξή του, σε επιχειρηματικό εργαλείο

Β) Στην περαιτέρω απλοποίηση έναρξης επιχείρησης

Α) Στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Β) Στην πιστοποίηση των επαγγελμάτων με τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίηση (ΔΙΦΟΠ)

Γ) Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με συμμετοχή σε εκθέσεις – επιχειρηματικές αποστολές, την εξεύρεση αγορών σε συνεργασία με τα γραφεία ΟΕΥ, το  e-επιχειρείν.

Δ) Στην εκπόνηση μελετών

Ε) Στην εξωδικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών των μελλών του

ΣΤ) στη πληροφόρηση- ενημέρωση.

Ως και σε κάθε άλλη αρμοδιότητα τους ανατεθεί.

 1. ΒΙ.ΠΕ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μια σοβαρή προσπάθεια ξεκίνησε το 2007 με τα εγκαίνια της ΒΙ.ΠΕ του Νομού μας, η οποία σε συνδυασμό με τον τότε Αναπτυξιακό Νόμο  δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις , αλλά και για επεκτάσεις των υπαρχουσών επιχειρήσεων.

Δυστυχώς η οικονομική κρίση και η τιμολογιακή πολιτική της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ ( ιδιοκτησίας σήμερα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) διέψευσαν και τις λιγοστές ελπίδες όλων ημών, που πιστέψαμε και στηρίξαμε το εγχείρημα αυτό.

Σήμερα η εικόνα της ΒΙΠΕ είναι ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ, καθώς έχουν έδρα ελάχιστες  επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνει ανασυγκρότηση εκ βάθρων τόσο σε υποδομές , όσο και στην τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς.

Σας θυμίζω (για την ιστορία) ότι για να δημιουργηθεί η ΒΙΠΕ στο Νομό μας, δόθηκαν τα χωράφια των κατοίκων των Γοργοβιτών (περίπου 900 στρέμματα), στους ιδιοκτήτες των οποίων έταξαν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ιδιοκτησίες που τώρα  νέμεται η Τράπεζα Πειραιώς.

Η οδική απομόνωση,  η έλλειψη υποδομών (ούτε ηλεκτρικό ρεύμα δεν διαθέτει η ΒΙ.ΠΕ σε αντίθεση με άλλες), το απαγορευτικό κόστος (τιμή 17.000 το στρέμμα για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις), οι αντιδράσεις των κατοίκων (έλλειψη βιολογικού καθαρισμού, αποβλήτων κλπ) είναι τα στοιχεία εκείνα που εμπόδισαν ουσιαστικά την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.

.Ο επιχειρηματικός τομέας και η μικρομεσαία επιχείρηση, αποτελεί το μοχλό ανάπτυξης για μπορέσει να  βγει η χώρας μας από την παρατεταμένη κρίση που βιώνουμε.

 

                            Για την ΝΟΔΕ Καρδίτσας

                                    Ο πρόεδρος

                               Λάμπρος Τσιούκης

 

 

 

 

Tags: , ,

Αφιερωμένο στα παραμύθια το Ημερολόγιο των Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του Ημερολογίου του για το 2017 στο Βόλο, προσκεκλημένος από το Δήμο Σοφάδων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας το παρουσίασε και στην πόλη των Σοφάδων την περασμένη Κυριακή , έστω και με καθυστέρηση ενός, περίπου, μήνα εξ αιτίας της παρατεταμένης κακοκαιρίας.

Το Ημερολόγιο του Συλλόγου για το 2017 με τίτλο «Τα Παραμύθια μας», σε κείμενο και εικονογράφηση της Ελένη Παπαλοπούλου-Τσέργα και επιμέλεια της ίδιας και  της Έβης Γκιζάνη-Σταφυλά, στηρίχθηκε 1) σε παραμύθια του Διαγωνισμού Καταγραφής Λαϊκών Παραμυθιών, που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος το 2009 και απέσπασε Έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών, 2) σε αφηγήσεις παραμυθιών από κυρίες- μέλη και φίλες του Συλλόγου (Χρυσούλα Μπαζιάνα-Μπαντελά, , η Κατερίνα Σταθοπούλου, η Μαίρη Βαϊοπούλου, η Λόλα Τσέργα-Βολοτοπούλου, η Τασούλα Παπάρα-Κοσκινιώτη και η Βαγγελίτσα Παπαϊωάννου-Παπαευθυμίου) και 3) σε παραμύθια από την προσωπική συλλογή της Ελένης Παπαλοπούλου-Τσέργα. Έτσι, εκτός από μια σύντομη αλλά κατατοπιστική εισαγωγή, περιλαμβάνει εικοσιένα (21) λαϊκά παραμύθια, ιδιαίτερα αγαπητά στην περιοχή των Σοφάδων.

Η εκδήλωση της παρουσίασης, υπό την αιγίδα του Δήμου Σοφάδων και τη στήριξη του Μορφωτικού Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο –παρά το βροχερό καιρό- Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την τοπική Εκκλησία εκπροσώπησαν ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ηλίας Γώγος και ο πατέρας Χρήστος Ψαχούλας.  Το Δήμο εκπροσώπησε ο Δήμαρχος της πόλης Θάνος Σκάρλος, οι πρώην Δήμαρχοι Νίκος Δαμψαράς και Μπάμπης Παπαδόπουλος, η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σκρέτα και ο πρώην Αντιδήμαρχος Βασίλης Αλεξόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, Δημήτρης Δεληγιάννης. Το Σύλλογο Γυναικών εκπροσώπησε η Πρόεδρος, Μαίρη Βαϊοπούλου. Από την Περιφέρεια παραβρέθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Απασχόλησης και Εμπορίου, Ορέστης Ψαχούλας. Έδωσαν, επίσης το παρόν πολλοί εκπρόσωποι υπηρεσιών και φορέων, σχολικών μονάδων και πλήθος κόσμου.

Αρχικά η συντονίστρια του προγράμματος και Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Κατερίνα Σταθοπούλου καλωσόρισε τους φιλοξενούμενους Σοφαδίτες Μαγνησίας κι έδωσε με τη σειρά το λόγο στον πατέρα Ηλία Γώγο, το Δήμαρχο Θάνο Σκάρλο και τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ορέστη Ψαχούλα,  οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό επαινώντας το έργο του Συλλόγου Σοφαδιτών Μαγνησίας. Στη συνέχεια η Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Καρδίτσας Νίκη Αγγελίνα –Φιλίππου τόνισε την αξία που έχει  η λαϊκή παράδοση και ειδικότερα τα παραμύθια ως αρχειακό υλικό και συνεχάρη το Σύλλογο Σοφαδιτών Μαγνησίας για την προσπάθειά του. Τέλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Παπαλοπούλου-Τσέργα, αφού ευχαρίστησε εκ μέρους του Δ.Σ. όλους όσοι συνέβαλαν στη σύνθεση και την παρουσίαση του φετινού Ημερολογίου του Συλλόγου, παρουσίασε μαζί με την Έβη Σταφυλά το περιεχόμενό του, με παράλληλη προβολή εικόνων.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, στα πλαίσια ενός μικρού δρώμενου, η Ελένη Παπαλοπούλου-Τσέργα αφηγήθηκε ένα παραμύθι σε παιδιά της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Σοφάδων, ενώ η καθηγήτρια της Σχολής Ελένη Γάκου ερμήνευσε παραδοσιακά τραγούδια.

Στο τέλος του προγράμματος ο Σύλλογος Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας, δια της Προέδρου και της Αντιπροέδρου Χρυσούλας Μπαζιάνα- Μπαντελά, ευχαρίστησε τη Διευθύντρια της Σχολής Κατερίνα Κούβελου, την καθηγήτρια Ελένη Γάκου και τους μικρούς μαθητές, αλλά και τις κυρίες που παρέδωσαν υλικό για τη σύνθεση του Ημερολογίου, απονέμοντάς τους από ένα αντίτυπο του Ημερολογίου. Ενθουσιασμένοι οι παρευρισκόμενοι και με το Ημερολόγιο και με την εκδήλωση, συγχάρηκαν την Πρόεδρο και τα Μέλη του Συλλόγου για την όμορφη εκδήλωση. Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν και θα ήθελαν το Ημερολόγιο, ανακοινώθηκε ότι μπορούν να το προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Δήμου Σοφάδων (κ. Ασπασία Κατσή), αντί του συμβολικού ποσού των δύο (2) ευρώ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια για άλλη μια φορά το Δήμο Σοφάδων, το Μορφωτικό Σύλλογο και τη Μουσική Σχολή του Δήμου, για την τιμητική πρόσκληση, τη φιλοξενία και την άψογη συνεργασία με τη διοίκηση και το προσωπικό κάθε φορέα. Θεωρούμε ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη, αξίες πατροπαράδοτες, είναι το μόνο όπλο που έχουμε για να πολεμήσουμε τα δεινά της εποχής μας.

 

 

Η Πρόεδρος

Ελένη Παπαλοπούλου-Τσέργα

Tags: , ,

Επιτυχής διεξαγωγή σεμιναρίου πωλήσεων από τον κορυφαίο sales coach κ. Νίκο Μπαζιώνη

Με επιτυχία διεξήχθη πριν λίγες μέρες το σεμινάριο πωλήσεων  που διοργάνωσαν τα γραφεία της RE/MAX Γαία και RE/MAX Επιλογή στην Λάρισα. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η Δημιουργία Στελεχών Πωλήσεων, υπεύθυνων για βασικούς πελάτες, που θα κατέχουν τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εισηγητής ήταν ο κορυφαίος sales coach κος Νίκος Μπαζιώνης όπου με την ενέργεια την εμπειρία και το πάθος που τον διακατέχει, μας παρουσίασε τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων στο χώρο του real estate.

Tags: , ,

Υπέροχη βραδιά κοπής πίτας για την ΙΡΑ

Για μια ακόμη χρονιά η βραδιά κοπής της πίτας του νέου έτους για την τοπική  διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια πολύ όμορφη βραδιά που οργανώθηκε στον υπέροχο και εκλεπτυσμένο χώρο του «ΑΡΝΗ Bistrot», ο οποίος αποδείχθηκε πολύ μικρός για να χωρέσει όλους τους φίλους μας που ήθελαν να βρεθούν εκεί.

Για τη φετινή χρονιά, εμπνευσμένοι από το διεθνή χαρακτήρα της Ένωσης μας, διαλέξαμε να απολαύσουμε γεύσεις της ισπανικής κουζίνας τις οποίες απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο ο chef Αποστόλης Στεργιόπουλος, προσφέροντας μας πρωτόγνωρους για τους περισσότερους συνδυασμούς γεύσεων. Η επιλογή αυτή αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχής, ιδιαίτερα μετά το συνδυασμό της με γλυκές δημιουργίες του executive pastry chef Θοδωρή Σέμπρου, τις οποίες μάλιστα παρουσίασε ο ίδιος στα πιάτα των συνδαιτυμόνων.

Ο τυχερός της βραδιάς κέρδισε το φλουρί της βασιλόπιτας που συνοδευόταν από μια εικόνα της Παναγίας Σπηλιώτισσας, την οποία του παρέδωσε ο Ηγούμενος του Μοναστηριού και επίτιμο μέλος μας, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, δείχνοντας ακόμη μια φορά την αγάπη του προς την ΙΡΑ. Μαζί μας επίσης βρέθηκαν οι αγαπητοί φίλοι κ.κ. Κώστας Θεοχάρης και Γιάννης Φλόκας, πρόεδρος και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, αντίστοιχα,  της ΙΡΑ Τρικάλων, άνθρωποι που έχουν άρρηκτους δεσμούς με την τοπική μας και μας εμπνέουν με τη δράση και το πάθος τους για την ΙΡΑ.

Servo per amikeco

‘Υπηρετώ δια της φιλίας’

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Γεώργιος Ζαρχανής                           Νικόλαος Γούσιας

 

Tags: , ,

Τους μαθητές του Γυμνασίου Ελασσόνας υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου

Τους μαθητές του Γυμνασίου Ελασσόνας υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Μουζακίου ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κωτσός και συζήτησε μαζί τους για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου.

Οι μαθητές επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συνοδευόμενοι από καθηγητές τους και με την ευκαιρία αυτή ζήτησαν να έχουν συνάντηση με το Δήμαρχο την οποία δέχθηκε με χαρά ο Δήμαρχος κ. Κωτσός.

Στη συνάντηση παρούσες ήταν η Αντιδήμαρχος κ. Φασιανού, η πρόεδρος του ΝΠ Αθλητισμός Πολιτισμός κ. Ρούσσα, και τα στελέχη του ΚΠΕ κ.κ. Ντάνης και Γραμμένος.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά και την τιμή που μας κάνατε να επισκεφθείτε το Δήμο μας και το Δημαρχείο Μουζακίου. Το ΚΠΕ Μουζακίου είναι μία πολύ σημαντική δομή για  μας καθώς δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα να επισκεφθούν το Μουζάκι και να αποτελέσουν τους «πρεσβευτές» του Δήμους στις περιοχές τους. Επιπρόσθετα το ΚΠΕ επιτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό έργο και προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση στους μαθητές που το επισκέπτονται συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και δημιουργώντας ενεργούς και ευαίσθητους πολίτες» επεσήμανε  ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός προς τους μικρούς μαθητές της Ελασσόνας και τους συνοδούς καθηγητές τους.

 

 

Tags: , ,

Εκδήλωση Ο Άη Βασίλης άργησε μια μέρα

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεάτικων Συλλόγων σε συνδιοργάνωση με την ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων ν.Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν για 2η χρονιά την εκδήλωση αλληλεγγύης «Ο Άη Βασίλης άργησε μια μέρα» με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και μουσικών με σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων για τα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως.

Όσα χορευτικά συγκροτήματα επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 6978726353 και  6972300486 μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, καλούνται όσοι παρευρεθούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Tags: , ,

Δεύτερη παρτίδα πλαστικών καπακιών για τον Γιώργο Σακκά

Την πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Μάρκου που συγκεντρώνει πλαστικά καπάκια από μπουκάλια νερού, χυμών, αναψυκτικών κ.λ.π. που θα ανακυκλωθούν με αντάλλαγμα την προμήθεια τεχνητών μελών για τον συμπατριώτη τους Γιώργο Σακκά, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, στηρίζει έμπρακτα και ο Δήμος Καρδίτσας.

Την Πέμπτη 23/2 η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων & Αλληλεγγύης κ. Ελ. Αντωνίου παρέδωσε σε αντιπροσωπεία του Συλλόγου τη δεύτερη παρτίδα  πλαστικών πωμάτων που είχαν συγκεντρωθεί από τους διάφορους χώρους συλλογής τους, κυρίως σε δημοτικά κτήρια και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκαίδευσης του Δήμου.

Υπενθυμίζεται οτι πριν από δύο μήνες περίπου τα καπάκια που είχαν συγκεντρωθεί στους χώρους συλλογής τους στους Δήμους Καρδίτσας και Παλαμά, τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου, καθώς και τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είχαν παραδοθεί ξανά στους εκπροσώπους του συλλόγου του Μάρκου για τον ίδιο σκοπό.

Tags: , ,

52χρονη γυναίκα στην Καρδίτσα βρέθηκε απαγχονισμένη

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Καρδίτσας η είδηση ότι μία 52χρονη γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη. H γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, το μεσημέρι της Πέμπτης, από συγγενικό της πρόσωπο και εντός της οικείας της.  Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί.

Tags: , ,

Κατάβαση φαραγγιού από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας

Όλα τα είχε η χειμερινή κατάβαση του φαραγγιού Γαλανόρεμα στο Πήλιο που πραγματοποίησε ο ΕΟΣ Καρδίτσας. Αψηφώντας το κρύο, την βροχή, την ομίχλη και το χιόνι τα επτά μέλη του συλλόγου απέδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο δυνατή είναι η ομάδα κατάβασης φαραγγιών και είναι έτοιμη για όλα.

Η κατάβαση φαραγγιών (canyoning) είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει πολλά μέσα σε περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς. Περιλαμβάνει κατάβαση με σχοινί σε καταρράκτες, βουτιές και κολύμπι σε βάθρες με κρυστάλλινο νερό, φυσικές νεροτσουλήθρες. Συνδυάζει την αδρεναλίνη και πρωτόγνωρα συναισθήματα με ταυτόχρονη χαλάρωση και στενή επαφή με την φύση και τα μοναδικής ομορφιάς τοπία των φαραγγιών. Ο ΕΟΣΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος σχολές canyoning 1ου και 2ου επιπέδου με πιστοποιημένο στην Γαλλία εκπαιδευτή και τρεις έμπειρους βοηθούς εκπαιδευτές. Πληροφορίες:6977564047, 6977234799

Tags: , ,

Όλα έτοιμα για το Αποκριάτικο παραδοσιακό γλέντι στους Σοφάδες

Το καθιερωμένο ραντεβού με όλους τους δημότες που επιθυμούν να γιορτάσουν τις Απόκριες, συμμετέχοντας σε ένα ανοικτό παραδοσιακό γλέντι γεμάτο παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια δίνει και φέτος ο Δήμος Σοφάδων.

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 7. 00 το απόγευμα στην Κεντρική πλατεία των Σοφάδων, ο ΔΟΠΑΠΣ με την συνεργασία του Μορφωτικού Συλλόγου Σοφάδων, διοργανώνει Παραδοσιακό γλέντι στο οποίο συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα από την περιοχή αλλά και την Ελλάδα γενικότερα, ενώ παράλληλα θα προσφερθεί σε όλους παραδοσιακό μπλουγούρι με πρόβειο κρέας και κρασί.

Πιο συγκεκριμένα στο Γλέντι του Σαββάτου θα εμφανιστούν σε Αποκριάτικα τραγούδια και χορούς τα μουσικοχορευτικά σύνολα:

Πολιτιστικός Σύλλογος Καλάνδρας Χαλκιδικής

Χορευτικός Σύλλογος «το Σεργιάνι»

Σύλλογος Γυναικών Δομοκού «ΦΙΛΑΡΕΤΗ»

Σύλλογος Γυναικών Φαρκαδόνας

Σύλλογος Γυναικών Καππαδοκικού

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ματαράγκας

Μορφωτικός Σύλλογος Σοφάδων

Θα συνοδεύουν οι μουσικοί:

Νεκτάριος Παπαγεωργίου, στο κλαρίνο

Γιάννης Σούλτης, στο βιολί

Μάριος Σαρημιχαηλίδης, στο λαούτο

Φώτης Γαρουφαλιάς, στα κρουστά

Βασίλης Νταράλας, στο τραγούδι

Στο λαϊκό πρόγραμμα συμμετέχει ο συντοπίτης Μάκης Κουτσιούμπας

 

Tags: , ,

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

Μια ξεχωριστή παράσταση παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας την περασμένη Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση της Ζωής Τσόκανου και σε αφήγηση του γνωστού ηθοποιού Φάνη Μουρατίδη, συμμετέχοντας στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει για τα παιδιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ερμήνευσε «Το καρναβάλι των ζώων» και τον «Μακάβριο χορό» του Σεν Σανς, καθώς και τον «Μαθητευόμενο μάγο» του Πωλ Ντυκά. Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο το Μέγαρο Μουσικής, παρακινώντας τους μαθητές του να παρακολουθήσουν  συναυλίες στις οποίες συμμετέχουν κορυφαίοι μουσικοί, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μοναδικές μουσικές εμπειρίες. Στη συνέχεια η αποστολή του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας επισκέφτηκε το Μουσείο της Ακρόπολης και το Πολεμικό Μουσείο, όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν από κοντά αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά και μοναδικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σχετικές με την μακραίωνη ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Την αποστολή του Μουσικού Σχολείου συνόδευαν οι καθηγήτριες: Τσιοπούλου Δήμητρα, Καραγιάννη Όλγα, Παϊση Αννέτα, Καραμήτρου Φανή, Κιτσόπουλος Χρήστος  και Αθανασίου Ζωή.

Tags: , ,

Αποκριάτικο Πάρτυ στους Ορίζοντες

Οι νέοι –ες του Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες  του Δήμου Καρδίτσας πραγματοποίησαν το δικό τους Αποκριάτικο Πάρτυ όπου διασκέδασαν με την καρδιά τους,  μαζί με το προσωπικό του Κέντρου και τους εθελοντές του. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε  η πρόεδρος του Κέντρου κ. Αντωνίου Ελένη καθώς και αντιπρόεδρος κ. Ψημμένος Σωτήρης. Τα εδέσματα που προσφέρθηκαν ήταν μια προσφορά του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ από τις δωρεές που συγκεντρώνονται.




Ευριδίκη - Πόσο λίγο με ξέρεις
Γιάννης Βαρδής - Τα καλύτερά μας χρόνια
Βίκυ Καρατζόγλου - Όνειρο
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Που να σε βρω
Ελευθερία Αρβανιτάκη - Θέλω να σε δω
Δήμος Αναστασιάδης - Εσύ
Γιώργος Νταλάρας - Σου χρωστώ τραγούδια
Πυξ Λαξ - Όλο μ΄ αφήνεις να σ΄ αφήσω
Δήμητρα Γαλάνη - Χρώμα γκρίζο
Βασίλης Χατζηπαρτάλης - Εδώ είμαι

 


Bob Marley - Could you be lover
Hugh Grant - Meaningless kiss
Imagination - Just an illusion
Scritti Politti - I want to break free
No Doubt - It΄s my life
New Order - Blue Monday΄88
Toto - Africa
Kim Wilde - You came
Ed Sheeran - Thinking outloud
Digi - Died in your arms