Ειδήσεις

4 μόνιμες θέσεις μονίμων υπαλλήλων για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα


Με την αριθ. 13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 66 ΦΕΚ, τ. ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκαν 4 μόνιμες θέσεις μονίμων υπαλλήλων για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ΑΣΕΠ: www.asep.gr.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 20/1/2022 από ώρα 08:00 και λήγει την Δευτέρα 7/2/2022  και ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης (66/2021, τ. ΑΣΕΠ).

 

Προηγούμενο άρθρο Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Εόρτιες επισκέψεις του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη μας