Ειδήσεις

600.000 Ευρώ Αύξηση στον προϋπολογισμό του CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας


Με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη συναντήθηκε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των 2 αντρών βρέθηκε η δυνατότητα κατανομής πρόσθετων πόρων στο υπομέτρο 19.2, «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Μέτρου 19, του ΠΑΑ 2014 – 2020). Ειδικότερα, ο κ. Κωτσός ζήτησεαπό τον κ. Παπαγιαννίδη λόγω του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΥ που έπληξε το Νομό Καρδίτσας πριν 2 χρόνια, την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος έτσι ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες και να στηριχθούν αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις του Νομού.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης ενημέρωσε τον Καρδιτσιώτη Βουλευτή ότι προγραμματίζεται η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 600.000 Ευρώ, έτσι ώστε οι πρόσθετοι πόροι να δώσουν τη δυνατότητα κάλυψης της υπερδέσμευσης των ήδη ενταγμένων πράξεων ή ακόμα και τη διενέργεια νέας πρόσκλησης για την επιλογή πράξεων οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

“Τα αναπτυξιακά προγράμματα τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας μας καθώς δίνουν κίνητρα για νέες επενδύσεις και ταυτόχρονα ενισχύουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Συναντήθηκα με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη όπου με ενημέρωσε ότι προγραμματίζεται η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» κατά 600.000 Ευρώ έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος”, δήλωσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός.

Προηγούμενο άρθρο Ολοκληρώνεται σταδιακά το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στη Θεσσαλία την Τετάρτη 14/9