Ειδήσεις

Άλμα του Δήμου Μουζακίου προς την πράσινη μετάβαση


Μία ακόμη σημαντική επιτυχία καταγράφει ο Δήμος Μουζακίου στην καθημερινή προσπάθεια που κάνει για την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, υπέγραψε την ένταξη νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων συνολικού προϋπολογισμού 7.425.747  ευρώ στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με δικαιούχους τους Δήμους Μουζακίου, Καρδίτσας, Τρικκαίων και Πύλης.

Με αυτή την πρωτοποριακή παρέμβαση ο Δήμος μας θα αποκτήσει πράσινα σημεία, κάδους οικιακής κομποστοποίησης και σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα παρακάτω έργα:

 

  1. «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.365.197,92 ΕΥΡΩ.

Το έργο αφορά στις δράσεις: α) Δημιουργίας Πράσινου Σημείου, β) Συλλογής Βιοαποβλήτων και γ) Οικιακής Κομποστοποίησης στον Δήμο Πύλης. Το Πράσινο Σημείο  προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών. Το ΠΣ Πύλης θα εξυπηρετεί κύρια τους κοντινούς οικισμούς των Δήμων Πύλης και Μουζακίου. Συνολικά, αναμένεται να εξυπηρετεί περί τους 14.328 κατοίκους, δηλαδή περίπου το 52% του συνολικού πληθυσμού των δύο Δήμων. Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία (κομποστοποίηση) στην υπό υλοποίηση Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης θα αναπτυχθεί σε πρώτη φάση στις περιοχές που δεν θα καλυφθούν από το σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων και θα αφορά στη διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά, περίπου στο 5% των νοικοκυριών του Δήμου, τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης των προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και συλλογής βιοαποβλήτων για διάρκεια ενός έτους.

 

  1. «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 603.603,40 ΕΥΡΩ.

Το έργο στοχεύει στην αύξηση των αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ανακύκλωση και αφορά στην προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Μουζακίου. Επίσης, περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης στον Δήμο κατά την έναρξη εφαρμογής των δύο δράσεων για διάστημα ενός έτους. Αποδέκτης για τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα είναι η ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας.

Με την υλοποίηση του συνόλου των σχετικών παρεμβάσεων στους εντασσόμενους Δήμους, αναμένεται αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας ανακύκλωσης αποβλήτων κατά 10.700 τόνους. Τα προς χρηματοδότηση έργα εντάσσονται στην Α’ χρηματοδοτική Προτεραιότητα του εν ισχύ Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας (κύρωση της απόφασης του, ΦΕΚ 3299/Β/2016) και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Υπογραμμίζεται ότι, η πρόταση Δήμου Μουζακίου περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα υποέργα:

  • Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, προϋπολογισμού 26.201,20 ευρώ με ΦΠΑ.
  • Τεχνική υποστήριξη οικιακής κομποστοποίησης, προϋπολογισμού 19.641,60 Ευρώ με ΦΠΑ.
  • Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 687.798,24 Ευρώ με ΦΠΑ.
  • Τεχνική υποστήριξη χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 19.641,60 Ευρώ με ΦΠΑ.

Η πρόταση προβλέπει την προμήθεια 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε δύο φάσεις από 250 εκάστη.

Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια περίπου 5.000 κάδων βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) και συγκεκριμένα:

4181 κάδοι για νοικοκυριά, 10 λίτρων

105 κάδοι κουζίνας για τα καταστήματα εστίασης, 30 λίτρων

Για διάφορα σημεία του Δήμου, 181 κάδοι 120 λίτρων, 110 κάδοι χωρητικότητας 240 λίτρων, 178 κάδοι 360 λίτρων και τέσσερις κάδοι 660 λίτρων.

Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια δύο ειδικών απορριμματοφόρων και ενός γερανού με καλαθοφόρο και αρπάγη.

Σε ότι αφορά στο μέτρο για την ανάπτυξη πράσινων σημείων, ο Δήμος Μουζακίου υπέβαλλε κοινή πρόταση με το Δήμο Πύλης, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Πύλης, για την κατασκευή πράσινου σημείου στη θέση «Λιβάδια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Πύλης, παραπλεύρως του ήδη λειτουργούντος Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Για την πολύ σημαντική εξέλιξη, ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Και στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων που κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και στις Τοπικές Κοινότητες, ο Δήμος Μουζακίου πρωτοπορεί. Με την ένταξη των παραπάνω έργων στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020, γίνεται το πλέον καθοριστικό βήμα, «άλμα» θα έλεγα, προς την περίφημη «πράσινη μετάβαση» των τοπικών κοινωνιών. Μετά την ολοκλήρωσή τους, είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς τους δημότες μας. Ενώ, δίνεται απλόχερα η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά τους και της ευρύτερης καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης στο γενικό πληθυσμό. Αδιαμφισβήτητα, η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δράσεων αποτελεί ιδιαίτερη επιτυχία για το Δήμο μας και ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό διότι συνέβαλε τα μέγιστα για να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης».

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο To 48% στην Κεντρική Ελλάδα δηλώνει ότι η κίνηση στις εκπτώσεις ήταν χειρότερη από το 2021
Επόμενο άρθρο Oδηγός Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια