Ειδήσεις

Άμεσα μέτρα για τη διαχείριση των ρεμάτων και αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία


Ο ερχομός του φθινοπώρου, συνοδεύεται από την αναμενόμενη αλλαγή του καιρού, με πιο συχνές και έντονες βροχοπτώσεις, που στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και των αντίστοιχων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας από τις κυβερνήσεις και την περιφέρεια, προκάλεσαν απώλειες ανθρώπινων ζωών και τεράστιες υλικές καταστροφές (Καρδίτσα, Φάρσαλα, Αλμυρός, Τρίκαλα, Ζαγορά, Ν. Πήλιο, Β. Σποράδες, κ.α).

Ως Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας, αξιώνουμε από την Περιφερειακή Αρχή και την κυβέρνηση, να πάρουν άμεσα μέτρα (καθαρισμούς και διευθετήσεις ρεμάτων, ποταμών, κατασκευή και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων, κ.α), για να μη θρηνήσουμε ξανά άλλα θύματα και καταστροφές από πλημμύρες.

Οι επεμβάσεις που έχουν γίνει στις φυσικές κοίτες των ρεμάτων, οι παράνομες ή και «νόμιμες» καταλήψεις τμημάτων της κοίτης, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση ή την κατάργηση της κοίτης των ρεμάτων, οι διευθετήσεις με κλειστούς αγωγούς ανεπαρκούς διατομής, οι τοπικές στενώσεις, τα μπαζώματα, η εναπόθεση σκουπιδιών, κ.α, είναι μερικά από όσα υπάρχουν σε διάφορα ρέματα της Θεσσαλίας, που σε συνδυασμό με αντιπλημμυρικά έργα που λείπουν ή είναι αποσπασματικά ή δεν συντηρούνται, οξύνουν το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας και γενικότερα της προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα.

Με δεδομένο ότι η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στις Περιφέρειες, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό θεωρούμε αναγκαία τη λήψη των παρακάτω άμεσων μέτρων:

 • Την άμεση εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την καταγραφή και δημιουργία μητρώου ρεμάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ως βάση (προσβάσιμη στους υπαλλήλους) δεδομένων, καταγραφής (περιλαμβανομένων όλων των αυθαίρετων κατασκευών), αποτύπωσης, οριοθέτησης στο σύνολό τους, μελετών, έργων κλπ.
 • Την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, με προτεραιότητα στα τμήματα των ρεμάτων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπου θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία τους σε πλημμυρικά φαινόμενα.
 • Την εφαρμογή διαδικασίας υδραυλικού ελέγχου όλων των μη αδειοδοτημένων έργων και παρεμβάσεων εντός ρεμάτων, προκειμένου α) τα υδραυλικώς επαρκή να ελεγχθούν περιβαλλοντικά και να αδειοδοτηθούν και β) τα υδραυλικώς ανεπαρκή να ξηλωθούν ή να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με νέα έργα.
 • Νομοθετική ρύθμιση για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας στους Δήμους ή τις ΔΕΥΑ, του καθαρισμού και της συντήρησης όλων των αντιπλημμυρικών έργων και των υπογειοποιημένων τμημάτων των ρεμάτων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι δημοτικής αρμοδιότητας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.1337/1983.
 • Καθαρισμό των ρεμάτων σε ετήσια βάση και μετά από κάθε πλημμυρικό φαινόμενο.
 • Κωδικοποίηση, προσαρμογή και απλοποίηση όλης της νομοθεσίας που αφορά στα ρέματα έτσι ώστε να μπει τέλος στο νομοθετικό χάος που υπάρχει με μια απαρχαιωμένη νομοθεσία (ΠΔ 18/21-03-24 & ΠΔ 24-2/25-02-32).
 • Επιμόρφωση των υπαλλήλων.
 • Σχεδιασμό έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών των φυσικών φαινομένων, με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες τους.
 • Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών και άλλων έργων και υποδομών σε όλη τη Θεσσαλία.
 • Νομοθετική ρύθμιση για την εκτέλεση με ταχείες διαγωνιστικές διαδικασίες όλων των επειγόντων έργων αποκαταστάσεων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 • Στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας με μόνιμο επιστημονικό και άλλο προσωπικό. Κάλυψη όλων των προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη εργασία τους (μετακινήσεις, αποζημιώσεις, εξασφάλιση αναγκαίων πόρων κλπ).
 • Εξασφάλιση του αναγκαίου και σύγχρονου εξοπλισμού, μέσων (υπηρεσιακά μηχανήματα, αυτοκίνητα, κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα, κλπ).

Τα παραπάνω μέτρα θεωρούμε ότι είναι τα ελάχιστα αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό με την ανάγκη για άμεση γνωστοποίηση στους πολίτες των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις πλημμύρας και για πραγματοποίηση σεναρίων συναγερμού και ασκήσεων, στις πιο επικίνδυνες περιοχές σύμφωνα με τα σχέδια της Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα οφείλουμε να αναδείξουμε την αναποτελεσματική διαχείριση των ρεμάτων εξαιτίας και της τεράστιας έλλειψης χειριστών και μηχανημάτων έργου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνονται σημαντικές και επείγουσες εργασίες με αυτεπιστασία. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει στον προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας η προμήθεια του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού και η απαίτηση για προσλήψεις όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων.

Η Περιφέρεια πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα και με ίδια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις συνέπειες  καταστροφικών φυσικών φαινομένων (πλημμύρες, κ.α.), ήτοι να αποκαθιστά την ασφάλεια στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και την ομαλή λειτουργία πλημμυρισμένων ρεμάτων. Έχει αποδειχθεί ότι με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, έκτακτα φαινόμενα δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν άμεσα από εργολαβίες και αναθέσεις.

Στην περίπτωση του ΙΑΝΟΥ, η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, όπως και η κυβέρνηση, δυο χρόνια μετά, εξακολουθούν να μοιράζουν έργα αποκαταστάσεων πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με απευθείας αναθέσεις ή διαπραγματεύσεις με περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, με την επίκληση του κατεπείγοντος!

Χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας και δημοτικές αρχές, θυμόταν τα μέτρα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, μόνο όταν παρουσιάζονται τα λεγόμενα «ακραία» καιρικά και γεωλογικά φαινόμενα. Μόνο που τότε είναι αργά.

Τα έργα αυτά και όλες οι βασικές υποδομές, για την Λαική Συσπείρωση αποτελούν προτεραιότητα και τα διεκδικούμε και στην κατάρτιση των Τεχνικών Προγραμμάτων και στη σύνταξη των προϋπολογισμών και στους σχεδιασμούς που γίνονται και στο που κατευθύνονται οι χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ.

Στη κατεύθυνση αυτή έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και τις προτάσεις μας για τη λειτουργία και την αξιοποίηση των Τεχνικών και λοιπών Υπηρεσιών της Περιφέρειας με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λαού..

Προηγούμενο άρθρο 500.000 ευρώ για Αγροτική Οδοποιία στον Δήμο Παλαμά
Επόμενο άρθρο Ανάγκη αεροπορικής αντιχαλαζικής προστασίας στον θεσσαλικό κάμπο