Ειδήσεις

Ανακοινώθηκε η λειτουργία των Κατασκηνώσεων Νεράϊδας


Ανακοινώθηκε για το έτος 2023 η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι κατασκηνώσεις Νεράϊδας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη ΚΥΑ, κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση του Κρατικού Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, και του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής:

  • Ένας (1) υπάλληλος του οικείου Δήμου.
  •  Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
  • Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Οικονομικού Συμβούλου.
  • Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. στις δημόσιες και άλλες αρχές και λαμβάνει γνώση των εγγράφων, εγκυκλίων και υπολοίπων οδηγιών των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τα καθήκοντά του εκτελούνται από τον Αντιπρόεδρο.

Λειτουργία Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων

Η λειτουργία της κάθε Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης ρυθμίζεται λεπτομερώς από την υπ’ αρ. Ι. 5144/58 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αποτελεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων. Ο Συντονιστής (Αρχηγός) έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας και του συντονισμού των δράσεων προσωπικού και κατασκηνωτών σε καθημερινή βάση. Ενημερώνεται έγκαιρα για την τοποθέτησή του όχι όμως νωρίτερα των 15 ημερών από την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου. Στον Συντονιστή ανατίθενται και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου  5 του ν. 4837/2021 (Α’ 178). Στο έργο του αυτό υποβοηθείται από τους Επιμελητές, τους Τμηματάρχες, τους Ομαδάρχες, τους γυμναστές και τους ειδικούς συνεργάτες σε θέματα ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας. Οι διαχειριστές βρίσκονται στον χώρο της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 15 ημέρες πριν και 10 ημέρες μετά ενώ τα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά την έναρξη και τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, αντίστοιχα. Για την υγιεινή του χώρου της κάθε Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και την υγεία των κατασκηνωτών υπεύθυνος είναι ο γιατρός της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης. Μετέχει ενεργά καθημερινά στη ζωή της Παιδικής Εξοχής.

Προηγούμενο άρθρο Καρυδιά: Πώς θα αντιμετωπίσετε την καρπόκαψα
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Επισκέψεων Γιώργου Κωτσού, Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Καρδίτσας